• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

Celková plocha (výměra) území vymezeného pro funkci tělovýchovy a sportu a daný typ zástavby (m2)

základní informace

TISK
i