• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

Celkový součet spotřeb– Spotřeba obnovitelné energie – Jiná biomasa (MWh)

základní informace

TISK
i