• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

Energetická náročnost/spotřeba budov (pomocný ukazatel) kWh/(m2rok)

základní informace

TISK
i