• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Finanční hodnota

základní informace

Definice a metodika stanovení indikátoru:
Ekonomické vlastnosti vyjádřené ve finanční hodnotě během celého životního cyklu.
Jednotka:
monetární
TISK
i