• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

70 Koeficient ekologické stability

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014)

základní informace

Popis dat: Koeficient ekologické stability území dle metodiky Míchal-Löw (index)
Poznámka ke zdroji dat:
URM
TISK
i