v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Indikátor

2.5.3 Míra hrubé migrace

Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Kvantifikuje intenzitu (obrat) mezinárodní migrace.

základní informace

Odpovědnost: Český statistický úřad
Definice a metodika stanovení indikátoru: Počet přistěhovalých a vystěhovalých osob do/z ČR během daného kalendářního roku na 1 000 obyvatel středního stavu
Jednotka: Podíl (v ‰)
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 2001
Mezinárodní porovnatelnost: Eurostat (v definici dle obvyklého pobytu), resp. lze vypočíst ze zveřejňovaných dat
Frekvence zjišťování dat: Ročně
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Dle pohlaví, věku
TISK
i