• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Místní produkce energie (GWh); nebo Podíl místní produkce energie na celkové konečné spotřebě energie (%)

základní informace

TISK
i