• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Množství termotolerantní (fekální) koliformních bakterií

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ČSN 75 7221 Kvalita vod - Klasifikace kvality povrchových vod

základní informace

TISK
i