• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Náklady

základní informace

Definice a metodika stanovení indikátoru:
Ekonomické vlastnosti vyjádřené v nákladech za celý životní cyklus
Jednotka:
monetární
TISK
i