• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

Nákupy certifikované zelené elektřiny (jsou-li nějaké) ze strany obcí [MWh]

základní informace

TISK
i