• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

Obecní vozový park– Spotřeba fosilních paliv – Hnědé uhlí (MWh)

základní informace

TISK
i