v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Indikátor

Odhadnuté snížení emisí skleníkových plynů dle stavu implementace (kt CO2/rok)

základní informace

TISK
i