• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

počet nebo podíl stížností

základní informace

Definice a metodika stanovení indikátoru:
počet nebo podíl stížností k určitým environmentálním aspektům, činnostem nebo problémům
Jednotka:
počet; podíl
TISK
i