• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

145 Počet obyvatel na 1 lékaře v ambulantní péči

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014)

základní informace

Popis dat: Počet obyvatel na 1 lékaře v ambulantní péči
Poznámka ke zdroji dat:
ÚZIS
TISK
i