• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Podíl nezaměstnaných osob (Obecná míra nezaměstnanosti) ČR kraj ORP

Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:

Nezaměstnanost je zásadní globální problém udržitelného rozvoje – jak ekonomický, tak sociální. Přes dílčí – krátkodobé nebo regionální a lokální – úspěchy se očekává, že globální míra nezaměstnanosti zůstane vysoká, protože stále ve světě roste počet pracovních sil. Pro mnohé rozvojové a rozvíjející se země se stává chronickým jevem tzv. nekvalitní zaměstnanost, Politické úsilí se musí zaměřit na to, jak překonat strukturální překážky růstu, včetně nerovností.

základní informace
i
Každý indikátor v Sadě klíčových indikátorů je popsán informacemi ve shodné struktuře, kterou naleznete ve vzorovém indikátorovém (metodickém) listu ZDE.

Popis dat: Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. Údaje počínaje měsícem říjnem 2012 jsou zveřejněny podle stávající i nové metodiky paralelně, od ledna 2013 pouze podle nového výpočtu.
Odpovědnost: Český statistický úřad
Poznámka ke zdroji dat:

Data jsou dostupná každoročeně za všechny obce v ČR, ale jde o nový ukazatel (eviduje se pouze od roku 2014) a není srovnatelný s předchozí „mírou registrované nezaměstnanosti“.

Definice a metodika stanovení indikátoru:
Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Za nezaměstnané se podle mezinárodně srovnatelné metodiky považují všechny osoby patnáctileté a starší, obvykle bydlící na sledovaném území, které v průběhu referenčního týdne souběžně splňovaly 3 podmínky ILO: - nebyly zaměstnané, - byly připraveny k nástupu do práce, tj., během referenčního období byly k dispozici okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placeného zaměstnání nebo sebezaměstnání, - v průběhu posledních 4 týdnů hledaly aktivně práci (prostřednictvím úřadu práce nebo soukromé zprostředkovatelny práce, přímo v podnicích, využíváním inzerce, podnikáním kroků pro založení vlastní firmy, podáním žádosti o pracovní povolení a licence nebo jiným způsobem). Více: https://www.czso.cz/csu/czso/fd002a259d
Jednotka:
%
Časová dostupnost dat (časová řada): Od r. 2014
Mezinárodní porovnatelnost:
Ne - v případě stejně konstruovaných indikátorů lze ale dobře využít pro mezinárodní srovnání (obecně platí, že míra nezaměstnanosti má dobrou vypovídací hodnotu o různých ekonomikách, tedy i pro srovnání České republiky se zahraničím. Ukazuje, jak velký procentuální podíl pracovní síly je volný na trhu práce.
Frekvence zjišťování dat:poslední den v měsíci
Interpretace indikátoru:

Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje procentuální podíl registrovaných nezaměstnaných ze všech obyvatel v práceschopném věku. Lze jej tedy interpretovat například takto: každý desátý práceschopný obyvatel Ústeckého kraje je nezaměstnaný. Ministerstvo práce a sociálních věcí začalo tento ukazatel měsíčně zveřejňovat od listopadu 2012. Vychází z registrací nezaměstnaných na úřadech práce. Porovnává počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání (podle evidence pracovišť Úřadu práce ČR) s celkovým počtem obyvatel, přičemž je ovšem omezen na produktivní věk 15–64 let. Jmenovatel (počet obyvatel) pochází z bilance obyvatel, což je základní výstup demografické statistiky ČSÚ. Proti míře nezaměstnanosti jsou v tomto jmenovateli obsaženy také ekonomicky neaktivní osoby (např. studenti, důchodci, osoby na rodičovské dovolené). Podíl nezaměstnaných osob je proto vždy menší, než by byla odpovídající míra nezaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že datovými zdroji jsou evidence, nemá podíl nezaměstnaných osob výběrovou chybu a údaje jsou dostupné až do úrovně obcí. Na druhou stranu nemá podíl nezaměstnaných osob odpovídající protějšek pro mezinárodní srovnání a může sloužit jen pro vnitrostátní použit (viz https://www.czso.cz/csu/czso/fd002a259d) Míra nezaměstnanosti má dobrou vypovídací hodnotu o ekonomikách, zejména pro srovnání České republiky se zahraničím. Říká, jak velký procentuální podíl pracovní síly je volný na trhu práce. Žádoucí je nízká/klesající míra nezaměstnanosti.%
2006200720082009201020112012201320142015201620172018
ČESKÁ REPUBLIKA 5,75 4,49 4,51 7,12 7,40 6,77 7,37 8,17 7,46 6,24 5,19 3,77 2,83


Porovnání krajů v jednotlivých letech

%


Vývoj v jednotlivých krajích

%
%
2006200720082009201020112012201320142015201620172018
hlavní město PRAHA 2,29 1,80 1,82 3,24 3,61 3,59 4,16 5,14 5,03 4,20 3,35 2,34 1,99
KRAJ JIHOČESKÝ 4,19 3,35 3,65 5,92 6,39 5,81 6,37 7,10 6,20 5,07 4,28 3,09 1,91
KRAJ JIHOMORAVSKÝ 6,49 5,15 5,08 8,05 8,45 7,61 8,15 8,94 8,25 7,01 6,11 4,60 3,51
KRAJ KARLOVARSKÝ 7,07 5,58 5,82 8,66 8,94 7,98 8,50 9,33 8,21 7,06 5,45 3,47 2,66
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ 4,73 3,52 3,62 5,96 6,28 5,68 6,55 7,31 6,36 4,96 3,76 2,72 2,06
KRAJ LIBERECKÝ 5,18 4,35 5,03 8,29 8,06 7,34 7,75 8,46 7,72 6,36 5,17 3,76 2,97
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ 8,98 6,87 6,08 8,88 9,04 8,31 9,17 10,47 9,80 8,56 7,45 5,77 4,40
KRAJ OLOMOUCKÝ 6,44 4,81 4,89 8,86 9,08 8,33 8,93 9,79 8,82 7,01 5,94 4,35 2,97
KRAJ PARDUBICKÝ 5,15 4,01 4,50 7,32 7,45 6,50 7,03 7,45 6,22 5,14 4,04 2,83 1,77
KRAJ PLZEŇSKÝ 4,30 3,41 3,98 6,50 6,64 5,75 5,94 6,45 5,70 4,62 3,56 2,55 1,85
KRAJ STŘEDOČESKÝ 4,01 3,22 3,43 5,51 6,09 5,62 6,13 6,90 6,36 5,41 4,31 3,17 2,49
KRAJ ÚSTECKÝ 10,20 7,88 7,32 9,87 10,23 9,79 10,46 11,47 10,67 8,91 7,79 5,39 4,34
KRAJ VYSOČINA 5,23 4,21 4,72 7,72 8,10 7,16 7,63 8,05 7,35 6,22 5,17 3,80 2,60
KRAJ ZLÍNSKÝ 5,63 4,43 4,53 7,98 7,91 7,00 7,82 8,34 7,36 5,98 4,92 3,43 2,32
Průměr krajů 5,71 4,47 4,61 7,34 7,59 6,89 7,47 8,23 7,43 6,18 5,09 3,66 2,70Porovnání dat ORP v jednotlivých letech

Legenda
Pro orientační hodnocení jsou použity statistické míry polohy – kvartily.
Ty jsou tři a rozdělují hodnoty celého souboru (všech měst či krajů) na čtyři části:
1. pásmo - 25 % nejlepších hodnot (první čtvrtina ORP)
2. pásmo - 25 % vyšších středních hodnot (druhá nejvyšší čtvrtina ORP)
3. pásmo - 25 % nižších středních hodnot (druhá nejnižší čtvrtina ORP)
4. pásmo - 25 % nejvyšších hodnot (poslední čtvrtina ORP)
Rok:  2006200720082009201020112014201520162017
Legenda
─ ─ ─ průměr ORP
%
2006200720082009201020112014201520162017
(ORP) správní obvod Aš 4,84 3,49 4,94 7,63 6,72 5,63 4,76 3,88 2,66 1,84
(ORP) správní obvod Benešov 3,05 2,24 2,15 4,40 4,69 4,35 4,07 3,64 2,51 1,76
(ORP) správní obvod Beroun 3,59 3,07 3,17 5,60 6,28 5,83 6,54 5,71 4,64 3,32
(ORP) správní obvod Bílina 11,70 8,86 7,80 10,64 10,31 9,77 8,67 7,06 6,33 4,12
(ORP) správní obvod Bílovec 7,43 5,05 5,01 9,32 8,80 7,05 6,72 4,96 4,58 3,91
(ORP) správní obvod Blansko 4,02 3,68 4,05 7,29 6,72 5,76 5,64 4,73 3,76 2,72
(ORP) správní obvod Blatná 5,58 4,32 4,53 6,46 7,27 6,96 6,22 5,04 3,59 2,49
(ORP) správní obvod Blovice 2,83 2,25 3,09 5,56 4,96 4,75 4,92 4,24 3,39 2,01
(ORP) správní obvod Bohumín 9,41 7,33 6,14 9,43 8,59 8,40 9,07 7,65 7,21 5,76
(ORP) správní obvod Boskovice 5,24 4,40 5,07 8,49 8,11 7,47 7,62 6,33 5,41 3,71
(ORP) správní obvod Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1,77 1,40 1,56 3,03 3,31 2,79 3,62 2,73 1,90 1,37
(ORP) správní obvod Brno 6,21 4,77 4,61 6,88 7,48 6,94 8,41 7,25 6,39 4,55
(ORP) správní obvod Broumov 7,29 5,07 4,71 7,64 8,08 7,74 9,26 9,38 8,42 6,82
(ORP) správní obvod Bruntál 10,78 8,56 9,34 12,66 13,75 13,28 14,52 12,31 9,67 7,15
(ORP) správní obvod Břeclav 6,96 5,32 5,15 8,85 9,93 8,84 7,39 6,14 5,15 3,97
(ORP) správní obvod Bučovice 6,06 4,50 4,52 8,39 7,62 7,60 7,16 6,07 5,07 4,04
(ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem 7,68 6,18 6,14 9,08 9,49 8,59 8,39 7,36 6,49 5,98
(ORP) správní obvod Bystřice pod Hostýnem 5,62 5,25 4,17 8,80 8,91 8,31 9,53 7,95 5,91 4,00
(ORP) správní obvod Čáslav 6,18 4,46 5,14 7,27 7,56 7,48 7,66 6,95 5,82 4,68
(ORP) správní obvod Černošice 1,48 1,20 1,35 2,99 3,13 2,97 4,37 3,64 2,69 1,78
(ORP) správní obvod Česká Lípa 5,36 4,92 5,48 8,63 8,82 8,30 7,51 5,51 4,07 2,70
(ORP) správní obvod Česká Třebová 6,28 5,13 6,31 9,67 10,45 8,74 7,40 5,28 4,62 2,97
(ORP) správní obvod České Budějovice 2,75 2,39 2,65 4,27 4,71 4,40 4,90 3,90 3,12 2,41
(ORP) správní obvod Český Brod 4,49 4,13 4,19 6,39 7,34 6,67 7,13 5,90 4,51 2,84
(ORP) správní obvod Český Krumlov 6,73 5,53 5,79 7,99 9,27 8,27 8,67 7,52 6,72 5,14
(ORP) správní obvod Český Těšín 11,36 8,16 6,81 9,29 9,00 8,09 9,05 7,70 7,76 5,80
(ORP) správní obvod Dačice 6,82 4,97 4,75 9,17 9,04 7,37 7,10 5,88 5,01 3,59
(ORP) správní obvod Děčín 9,09 7,95 7,56 9,82 10,31 9,45 10,24 8,79 7,73 5,67
(ORP) správní obvod Dobruška 3,35 2,05 2,89 4,98 5,60 4,49 4,88 2,93 2,10 1,54
(ORP) správní obvod Dobříš 5,11 3,90 4,10 6,86 8,07 7,14 8,33 7,70 5,96 4,15
(ORP) správní obvod Domažlice 4,12 3,24 3,96 7,07 7,13 5,86 5,43 5,43 5,20 3,71 2,14
(ORP) správní obvod Dvůr Králové nad Labem 7,27 5,04 4,89 7,44 8,25 7,58 8,79 6,86 5,24 3,81
(ORP) správní obvod Frenštát pod Radhoštěm 4,67 3,21 3,63 8,52 6,88 5,98 6,01 4,10 3,80 2,69
(ORP) správní obvod Frýdek-Místek 7,57 5,67 4,38 7,72 7,66 6,55 7,57 5,86 5,07 4,31
(ORP) správní obvod Frýdlant 10,17 8,43 8,75 12,61 12,00 10,65 10,60 8,95 7,33 5,21
(ORP) správní obvod Frýdlant nad Ostravicí 7,34 5,58 4,29 7,58 6,95 6,29 6,95 5,90 5,22 3,90
(ORP) správní obvod Havířov 11,39 9,60 8,19 10,45 10,81 9,81 11,89 11,25 10,22 8,21
(ORP) správní obvod Havlíčkův Brod 3,60 3,13 3,52 6,55 7,11 6,18 6,25 5,29 4,38 2,84
(ORP) správní obvod Hlinsko 4,37 3,94 4,84 7,91 9,30 7,62 6,34 4,71 3,14 2,27
(ORP) správní obvod Hlučín 7,11 5,30 4,78 6,67 7,04 6,30 5,87 5,03 3,63 2,62
(ORP) správní obvod Hodonín 9,90 8,14 8,34 12,43 13,31 11,92 11,85 10,12 8,67 6,70
(ORP) správní obvod Holešov 5,50 4,31 4,17 7,53 7,07 6,62 6,90 5,42 4,73 3,39
(ORP) správní obvod Holice 3,40 2,14 2,55 5,02 5,29 4,36 4,42 4,26 3,23 2,46
(ORP) správní obvod Horažďovice 4,55 3,58 4,18 7,31 7,70 5,78 6,58 4,95 4,14 2,59
(ORP) správní obvod Horšovský Týn 3,93 3,85 4,78 8,01 8,14 6,63 5,96 5,36 4,67 2,74
(ORP) správní obvod Hořice 5,95 4,53 4,73 7,46 7,70 6,80 6,03 5,19 3,85 2,45
(ORP) správní obvod Hořovice 2,18 1,38 1,91 4,78 4,84 4,28 4,46 3,56 2,68 2,18
(ORP) správní obvod Hradec Králové 3,84 2,85 2,93 4,90 5,62 5,51 6,64 5,49 4,03 2,87
(ORP) správní obvod Hranice 6,28 4,87 4,52 7,42 8,81 7,28 8,31 5,87 4,64 2,98
(ORP) správní obvod Humpolec 3,42 2,91 4,31 6,35 6,30 5,24 5,01 4,66 3,67 2,95
(ORP) správní obvod Hustopeče 6,30 4,86 4,89 8,10 8,95 7,12 7,35 6,24 5,51 3,95
(ORP) správní obvod Cheb 6,52 5,55 6,02 8,72 9,03 7,51 7,29 6,54 4,05 2,30
(ORP) správní obvod Chomutov 10,23 7,82 7,50 10,29 10,51 10,31 11,40 9,85 8,75 6,37
(ORP) správní obvod Chotěboř 4,12 3,26 3,66 7,30 7,33 6,67 6,74 5,80 4,73 3,27
(ORP) správní obvod Chrudim 5,57 4,27 4,74 7,77 8,21 7,07 7,01 5,77 4,36 3,10
(ORP) správní obvod Ivančice 5,12 4,32 4,26 7,90 8,33 7,01 7,89 6,19 5,10 3,04
(ORP) správní obvod Jablonec nad Nisou 3,85 2,94 3,91 7,16 6,63 5,77 6,28 5,26 4,48 3,32
(ORP) správní obvod Jablunkov 8,06 5,90 4,21 5,75 5,13 4,72 5,36 4,58 3,25 2,58
(ORP) správní obvod Jaroměř 4,94 3,84 4,00 6,88 8,13 7,76 7,38 5,91 5,57 3,80
(ORP) správní obvod Jeseník 10,17 8,11 8,16 10,99 13,20 11,38 10,48 9,32 8,41 7,07
(ORP) správní obvod Jičín 4,90 4,25 4,33 6,40 6,22 5,36 5,10 3,52 2,58 1,82
(ORP) správní obvod Jihlava 4,48 3,73 4,52 7,52 7,12 6,41 6,55 5,41 4,32 3,24
(ORP) správní obvod Jilemnice 5,61 4,47 5,37 8,10 8,22 7,13 8,20 6,51 5,43 4,15
(ORP) správní obvod Jindřichův Hradec 3,94 3,03 2,83 5,17 5,47 5,14 5,27 4,29 3,14 2,24
(ORP) správní obvod Kadaň 7,73 5,14 5,39 8,99 8,82 9,27 9,97 8,22 7,01 4,99
(ORP) správní obvod Kaplice 5,74 4,15 4,96 8,48 8,28 6,89 7,89 6,86 5,97 4,04
(ORP) správní obvod Karlovy Vary 6,68 5,55 5,29 8,14 8,52 7,61 7,94 6,77 5,13 3,18
(ORP) správní obvod Karviná 13,04 10,81 9,25 11,27 11,64 11,38 13,86 12,74 12,06 9,38
(ORP) správní obvod Kladno 5,86 4,57 4,34 6,56 7,16 7,14 8,15 6,89 5,95 4,44
(ORP) správní obvod Klatovy 4,81 3,98 3,95 5,94 6,60 5,96 5,04 3,57 2,33 1,68
(ORP) správní obvod Kolín 4,97 4,29 4,86 7,19 8,48 7,89 7,91 6,90 5,61 4,22
(ORP) správní obvod Konice 5,96 3,97 4,65 9,27 10,00 8,27 6,84 4,89 3,69 2,60
(ORP) správní obvod Kopřivnice 6,09 3,57 4,07 9,80 7,77 6,00 6,40 5,07 4,52 3,76
(ORP) správní obvod Kostelec nad Orlicí 3,46 1,96 2,95 6,16 5,64 4,40 4,38 2,96 1,55 1,22
(ORP) správní obvod Králíky 7,74 5,36 5,58 8,92 8,53 7,00 7,20 6,01 4,05 2,42
(ORP) správní obvod Kralovice 5,26 4,27 4,24 5,98 7,20 6,72 7,04 5,72 4,91 3,65
(ORP) správní obvod Kralupy nad Vltavou 3,73 3,20 3,27 4,54 5,33 4,59 6,09 5,37 4,02 2,75
(ORP) správní obvod Kraslice 9,06 7,33 7,41 11,25 12,20 10,96 9,73 8,07 6,50 4,16
(ORP) správní obvod Kravaře 7,89 6,54 6,18 8,75 9,71 8,24 8,91 8,14 7,27 5,26
(ORP) správní obvod Krnov 8,68 7,04 6,79 10,27 11,52 11,91 12,66 11,18 9,77 6,93
(ORP) správní obvod Kroměříž 6,99 5,49 5,52 9,27 8,97 8,14 8,70 7,33 6,05 4,18
(ORP) správní obvod Kuřim 3,54 2,58 2,82 5,50 5,44 5,11 5,33 4,70 4,24 3,14
(ORP) správní obvod Kutná Hora 6,00 4,60 4,82 7,03 7,60 7,07 7,39 6,17 5,10 3,86
(ORP) správní obvod Kyjov 8,88 7,35 7,16 10,15 10,94 9,63 9,06 7,75 7,16 5,46
(ORP) správní obvod Lanškroun 4,07 3,26 5,09 7,59 6,61 5,44 5,06 4,02 3,01 2,12
(ORP) správní obvod Liberec 5,00 3,87 4,36 7,15 7,32 6,61 7,70 6,75 5,45 4,10
(ORP) správní obvod Lipník nad Bečvou 9,55 8,28 7,28 10,81 11,12 9,61 10,72 8,36 6,89 5,36
(ORP) správní obvod Litoměřice 8,15 6,04 6,13 8,43 8,88 7,70 9,33 7,43 6,46 4,18
(ORP) správní obvod Litomyšl 5,50 4,40 4,27 7,12 6,59 6,02 5,57 4,47 3,49 2,08
(ORP) správní obvod Litovel 5,88 4,02 4,33 8,26 8,00 6,77 6,20 4,78 3,62 2,32
(ORP) správní obvod Litvínov 15,36 11,93 9,66 11,67 11,81 12,31 13,18 11,62 10,24 7,14
(ORP) správní obvod Louny 9,30 7,08 6,55 9,00 9,26 8,89 9,53 7,39 6,40 4,74
(ORP) správní obvod Lovosice 8,20 6,17 6,07 8,66 9,28 8,31 8,94 7,45 6,48 4,24
(ORP) správní obvod Luhačovice 4,91 3,92 3,83 7,20 7,25 6,04 5,51 4,37 3,45 2,51
(ORP) správní obvod Lysá nad Labem 5,06 3,67 4,15 6,36 7,18 6,18 7,58 5,93 4,62 3,46
(ORP) správní obvod Mariánské Lázně 5,05 3,62 4,30 6,43 6,85 6,16 5,36 4,22 2,83 2,06
(ORP) správní obvod Mělník 5,90 4,80 4,64 7,20 7,82 7,40 0,00 8,38 7,08 5,64 4,10
(ORP) správní obvod Mikulov 8,61 6,95 5,83 10,13 11,39 9,08 8,88 7,36 6,37 5,42
(ORP) správní obvod Milevsko 5,29 4,63 4,86 6,50 6,13 5,51 4,88 4,47 3,81 2,79
(ORP) správní obvod Mladá Boleslav 2,56 1,88 2,40 4,19 4,55 4,00 4,47 3,56 2,72 2,16
(ORP) správní obvod Mnichovo Hradiště 2,82 1,93 2,57 5,05 5,11 4,03 3,72 3,02 2,48 2,01
(ORP) správní obvod Mohelnice 6,04 4,70 5,77 11,48 9,21 7,92 7,45 5,89 5,00 4,16
(ORP) správní obvod Moravská Třebová 10,11 8,45 9,05 12,49 12,85 11,19 10,77 9,53 8,36 6,43
(ORP) správní obvod Moravské Budějovice 8,97 6,83 6,83 9,20 10,94 9,79 9,78 8,24 6,35 4,41
(ORP) správní obvod Moravský Krumlov 8,17 6,55 6,44 9,71 9,58 8,89 9,39 7,90 6,63 4,86
(ORP) správní obvod Most 14,48 10,55 9,23 11,55 11,60 11,11 12,30 10,69 9,90 7,30
(ORP) správní obvod Náchod 3,78 2,66 2,83 5,21 5,31 4,45 4,87 3,77 3,21 2,46
(ORP) správní obvod Náměšť nad Oslavou 8,12 5,92 5,76 9,57 10,76 9,84 9,16 7,84 5,20 3,70
(ORP) správní obvod Nepomuk 3,59 3,30 3,58 5,81 6,03 5,30 6,28 5,21 4,50 3,55
(ORP) správní obvod Neratovice 4,82 4,18 4,29 6,85 7,79 7,04 8,65 7,77 5,93 4,64
(ORP) správní obvod Nová Paka 4,95 4,59 4,48 6,62 6,50 5,21 5,39 4,01 2,78 2,38
(ORP) správní obvod Nové Město na Moravě 6,09 5,52 4,96 7,55 8,57 7,46 8,71 7,55 6,78 5,60
(ORP) správní obvod Nové Město nad Metují 3,35 2,26 2,20 5,32 4,80 4,10 4,06 3,22 2,48 2,11
(ORP) správní obvod Nový Bor 5,54 4,54 5,36 12,12 9,63 9,20 8,11 5,71 4,49 3,13
(ORP) správní obvod Nový Bydžov 6,98 5,33 4,50 6,51 7,89 6,83 7,82 6,98 5,47 3,70
(ORP) správní obvod Nový Jičín 6,54 4,44 4,98 8,38 7,61 6,39 6,94 5,37 3,95 3,18
(ORP) správní obvod Nymburk 5,79 4,86 5,15 7,57 8,47 8,16 7,78 6,86 5,64 4,43
(ORP) správní obvod Nýřany 3,30 2,68 3,45 5,95 5,68 4,77 4,83 3,61 3,11 2,39
(ORP) správní obvod Odry 7,68 6,32 6,76 11,90 12,65 10,13 8,63 6,32 5,12 3,96
(ORP) správní obvod Olomouc 5,08 3,54 3,74 7,18 7,68 7,22 8,40 6,88 5,78 3,79
(ORP) správní obvod Opava 7,12 5,43 4,72 7,26 8,17 7,28 8,11 6,81 5,36 3,75
(ORP) správní obvod Orlová 12,56 9,77 8,41 10,67 10,66 10,03 12,24 11,22 10,97 8,56
(ORP) správní obvod Ostrava 9,30 6,85 6,02 8,43 8,84 8,50 10,37 9,53 8,42 6,50
(ORP) správní obvod Ostrov 7,40 6,18 6,80 9,54 9,85 8,46 8,48 7,11 5,90 3,70
(ORP) správní obvod Otrokovice 4,90 4,05 4,02 7,52 7,37 5,81 6,06 4,62 3,43 2,13
(ORP) správní obvod Pacov 2,76 2,54 2,78 5,46 5,84 4,68 4,79 3,87 3,41 2,01
(ORP) správní obvod Pardubice 3,81 2,72 3,13 5,38 5,31 4,79 4,85 3,96 3,12 2,35
(ORP) správní obvod Pelhřimov 2,85 2,47 3,33 5,80 5,75 4,64 4,85 3,83 3,01 1,97
(ORP) správní obvod Písek 4,85 3,48 3,65 5,72 6,27 5,39 5,48 4,15 3,34 2,26
(ORP) správní obvod Plzeň 3,79 2,90 3,07 5,34 5,70 5,18 5,12 4,01 2,81 2,08
(ORP) správní obvod Podbořany 8,95 6,49 7,46 10,20 10,77 9,33 9,53 7,66 6,45 5,00
(ORP) správní obvod Poděbrady 5,79 4,78 6,15 7,35 0,00 8,03 7,94 7,03 6,00 4,25
(ORP) správní obvod Pohořelice 6,37 4,25 4,00 7,67 8,47 7,50 7,54 6,18 5,96 4,46
(ORP) správní obvod Polička 4,82 3,70 3,79 6,05 6,76 5,86 5,61 4,28 3,43 2,50
(ORP) správní obvod Prachatice 4,05 2,98 3,77 5,27 5,64 5,34 5,04 4,41 3,87 3,02
(ORP) správní obvod Prostějov 4,25 2,90 3,16 7,01 7,76 7,14 6,77 4,82 3,85 2,76
(ORP) správní obvod Přelouč 4,97 4,28 4,29 6,47 6,89 6,16 5,74 5,51 4,44 3,39
(ORP) správní obvod Přerov 7,97 6,03 5,64 9,40 9,68 9,40 10,50 8,74 7,60 6,22
(ORP) správní obvod Přeštice 3,04 2,09 2,01 4,81 5,13 4,21 4,77 3,67 2,95 1,96
(ORP) správní obvod Příbram 5,74 5,06 5,28 8,23 9,01 8,26 9,36 8,13 6,67 4,60
(ORP) správní obvod Rakovník 4,63 3,79 4,07 6,52 6,86 6,61 7,07 5,70 4,59 3,43
(ORP) správní obvod Rokycany 4,13 2,94 3,74 6,33 5,94 4,79 4,47 3,81 3,30 2,73
(ORP) správní obvod Rosice 5,29 4,40 4,00 7,30 7,56 6,46 6,87 5,95 4,83 3,20
(ORP) správní obvod Roudnice nad Labem 7,84 6,36 5,63 7,67 8,10 7,36 8,53 6,71 5,52 3,43
(ORP) správní obvod Rožnov pod Radhoštěm 7,29 5,61 5,32 9,12 8,41 8,03 8,09 6,62 4,98 3,77
(ORP) správní obvod Rumburk 10,80 8,91 8,91 11,85 12,01 10,87 10,33 8,55 7,70 5,35
(ORP) správní obvod Rychnov nad Kněžnou 3,13 2,08 2,71 5,20 4,92 3,93 4,40 2,70 1,66 1,31
(ORP) správní obvod Rýmařov 9,15 7,46 11,05 11,73 10,99 11,95 9,65 7,36 6,08
(ORP) správní obvod Říčany 1,74 1,24 1,36 2,47 3,12 2,63 2,90 2,30 1,59 1,21
(ORP) správní obvod Sedlčany 3,38 2,83 3,66 6,12 7,31 6,42 7,72 5,73 4,52 3,37
(ORP) správní obvod Semily 5,35 4,77 5,22 7,91 7,75 7,85 7,40 6,68 5,40 3,95
(ORP) správní obvod Slaný 4,95 4,34 4,32 6,59 7,54 7,07 8,04 6,57 5,79 0,00 4,72
(ORP) správní obvod Slavkov u Brna 4,21 2,78 2,77 5,92 5,99 5,47 5,19 4,05 2,94 2,60
(ORP) správní obvod Soběslav 4,49 3,69 4,34 7,33 8,00 7,49 7,67 6,75 5,56 4,24
(ORP) správní obvod Sokolov 8,50 6,20 6,34 9,36 9,62 9,10 9,71 8,66 7,46 4,95
(ORP) správní obvod Stod 2,94 2,32 2,86 5,76 5,35 4,60 4,41 3,96 2,66 1,62
(ORP) správní obvod Strakonice 4,52 3,72 4,41 6,60 7,93 6,39 6,54 5,58 5,09 3,14
(ORP) správní obvod Stříbro 6,27 4,97 9,49 13,01 11,03 9,43 6,99 6,09 4,82 3,64
(ORP) správní obvod Sušice 7,57 6,26 6,61 8,82 9,90 8,58 8,87 7,51 6,89 4,84
(ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou 4,24 3,35 6,55 9,77 9,57 7,31 7,22 6,79 5,41 4,04
(ORP) správní obvod Svitavy 8,33 6,74 6,99 9,97 10,74 9,44 9,18 7,65 6,01 3,87
(ORP) správní obvod Šlapanice 3,38 2,52 2,46 4,81 5,24 4,65 5,05 4,05 3,34 2,45
(ORP) správní obvod Šternberk 7,03 5,45 5,82 10,39 9,74 9,13 9,71 7,94 6,24 4,56
(ORP) správní obvod Šumperk 7,02 5,76 5,72 10,08 10,02 9,68 9,55 7,32 6,80 4,89
(ORP) správní obvod Tábor 4,04 3,29 3,73 6,80 7,30 6,99 7,26 5,93 5,44 4,04
(ORP) správní obvod Tachov 6,45 5,29 6,92 10,31 10,03 8,27 7,33 6,02 4,90 3,52
(ORP) správní obvod Tanvald 5,48 5,14 5,95 9,73 8,71 8,41 8,07 6,89 6,30 4,51
(ORP) správní obvod Telč 6,69 5,62 5,76 9,93 10,16 8,22 9,43 7,53 6,37 4,89
(ORP) správní obvod Teplice 9,74 7,30 6,54 9,07 9,55 9,02 8,88 7,35 6,40 3,90
(ORP) správní obvod Tišnov 4,85 3,42 3,82 6,91 7,88 6,84 7,28 6,08 5,22 4,26
(ORP) správní obvod Trhové Sviny 3,15 2,57 2,74 5,35 5,34 4,77 5,46 3,68 3,33 2,38
(ORP) správní obvod Trutnov 6,75 5,26 5,00 7,45 7,60 7,20 7,64 5,75 4,27 3,15
(ORP) správní obvod Třebíč 7,90 6,04 6,00 9,25 10,25 9,49 9,49 8,30 7,06 5,12
(ORP) správní obvod Třeboň 3,60 2,78 2,78 5,29 5,00 4,76 5,94 4,31 3,41 1,86
(ORP) správní obvod Třinec 7,29 5,60 3,95 5,78 5,57 4,89 5,99 5,09 3,72 2,88
(ORP) správní obvod Turnov 3,55 3,15 4,18 6,43 6,82 5,70 5,89 4,87 4,08 2,96
(ORP) správní obvod Týn nad Vltavou 2,90 3,26 5,41 5,32 5,13 5,70 4,56 4,16 2,68
(ORP) správní obvod Uherské Hradiště 4,49 3,69 4,19 6,97 7,35 6,56 6,45 5,31 4,79 3,34
(ORP) správní obvod Uherský Brod 5,15 4,19 4,37 7,53 7,59 6,62 6,12 4,80 3,91 2,87
(ORP) správní obvod Uničov 7,91 5,71 6,32 15,08 10,14 9,30 8,88 7,35 5,95 4,70
(ORP) správní obvod Ústí nad Labem 9,38 7,63 6,98 9,53 10,50 10,72 12,31 10,23 8,53 5,84
(ORP) správní obvod Ústí nad Orlicí 4,57 3,46 4,58 8,09 7,76 6,95 5,70 4,43 3,38 1,84
(ORP) správní obvod Valašské Klobouky 7,13 6,35 6,45 10,83 10,07 9,33 8,17 6,63 5,40 2,60
(ORP) správní obvod Valašské Meziříčí 6,39 5,09 4,72 6,78 7,91 7,19 7,61 6,51 5,58 3,94
(ORP) správní obvod Varnsdorf 10,68 9,67 9,81 12,96 12,40 10,86 9,64 8,23 7,58 4,84
(ORP) správní obvod Velké Meziříčí 5,10 3,84 4,49 8,29 8,62 7,70 7,57 6,27 5,44 4,28
(ORP) správní obvod Veselí nad Moravou 8,42 6,79 7,03 10,89 11,15 9,72 9,51 8,43 7,61 6,11
(ORP) správní obvod Vimperk 3,49 2,75 3,00 5,02 5,28 5,00 4,95 4,15 4,15 3,84 2,91
(ORP) správní obvod Vítkov 10,55 8,93 9,61 12,96 13,59 12,32 13,20 12,24 10,01 8,00
(ORP) správní obvod Vizovice 4,23 3,12 3,14 6,11 6,55 5,61 5,74 4,69 3,83 2,89
(ORP) správní obvod Vlašim 2,83 2,19 2,62 4,39 5,07 4,45 4,67 3,95 3,09 2,14
(ORP) správní obvod Vodňany 5,52 4,91 5,24 7,60 8,72 8,67 8,65 6,63 4,82 3,25
(ORP) správní obvod Votice 2,22 2,09 2,19 3,57 4,40 4,12 3,33 2,81 2,49 1,91
(ORP) správní obvod Vrchlabí 4,56 3,37 3,57 5,75 5,95 5,47 6,17 4,38 3,21 1,76
(ORP) správní obvod Vsetín 7,25 5,17 5,80 10,68 9,73 8,33 9,13 7,39 6,42 4,25
(ORP) správní obvod Vysoké Mýto 4,36 3,30 3,59 7,73 7,79 6,58 4,79 4,00 3,39 2,32
(ORP) správní obvod Vyškov 5,19 3,74 3,98 7,10 6,87 6,76 5,82 4,49 3,42 2,43
(ORP) správní obvod Zábřeh 7,54 5,40 5,31 9,79 9,56 8,64 8,18 6,20 5,32 3,77
(ORP) správní obvod Zlín 4,21 3,16 3,24 6,41 6,48 5,60 6,38 5,02 3,84 2,92
(ORP) správní obvod Znojmo 9,87 8,67 8,01 11,34 11,53 10,61 11,05 9,62 8,79 7,00
(ORP) správní obvod Žamberk 3,62 3,06 3,55 6,00 5,40 5,12 5,62 4,68 3,40 2,23
(ORP) správní obvod Žatec 11,84 8,48 7,83 10,18 10,61 10,28 10,25 8,77 7,95 5,84
(ORP) správní obvod Žďár nad Sázavou 4,13 3,40 3,68 6,13 6,85 6,14 6,21 5,01 4,67 3,29
(ORP) správní obvod Železný Brod 3,62 4,35 6,02 10,30 8,87 7,60 6,07 4,60 4,13 3,22
(ORP) správní obvod Židlochovice 3,71 2,68 2,60 4,94 4,79 4,35 5,89 4,45 3,80 3,35 0,00
Průměr ORP 6,05 4,76 4,91 7,85 8,05 7,22 7,42 6,15 5,11 3,71

TISK
i