• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

136 Podíl potřeby obnovy stokové sítě na celkové délce stokové sítě

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014)

základní informace

Popis dat: Doporučená obnova stokové sítě procentuelním podílem z celkové délky (%)
Poznámka ke zdroji dat:
PVS a.s.
Jednotka:
%
TISK
i