• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

30 Podíly počtu změn územního plánu podle druhu zastavitelnosti území

základní informace

Popis dat: Podíly počtu změn územního plánu v členění na kategorie změny zastavitelnosti území: zastavitelné/zastavitelné, zastavitelné/nezastavitelné, nezastavitelné/zastavitelné a zastavitelné/zastavitelné (%) - s výjimkou mimoetapových změn
Poznámka ke zdroji dat:
URM
TISK
i