• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

spotřeba neobnovitelné primární energie

základní informace

Definice a metodika stanovení indikátoru:
spotřeba neobnovitelné primární energie s výjimkou neobnovitelných zdrojů primární energie využitých jako suroviny
TISK
i