• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Urban population exposed to PM10 concentrations exceeding the daily limit value (50 µg/m3 on more than 35 days in a year)

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Evropa 2020 / Europe 2020 (2010)

základní informace

TISK
i