• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Urban population exposure to air pollution by particulate matter

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Evropa 2020 / Europe 2020 (2010)

základní informace

TISK
i