• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Volume of production per labour unit by classes of farming/pastoral/forestry enterprise size

základní informace

TISK
i