• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

Výdaje za paliva a energii – po druzích a po sektorech Kč/rok

základní informace

TISK
i