v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Indikátor

54 Výše finanční podpory hl. m. Prahy kulturním zařízením za rok

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014)

základní informace

Popis dat: Částka z rozpočtu HMP poskytnutá na kulturu včetně oprav památek a všech
investic do kultury (v mil. Kč).
Poznámka ke zdroji dat: MHMP, Výroční zpráva o financování kultury HMP
Jednotka: mil. Kč
TISK
i