• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

1.1.1 Zaměstnanost matek s dětmi do šesti let věku

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Poskytovatel ukazatele: Český statistický úřad
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Tento ukazatel znázorňuje dopady mateřství na zaměstnanost žen, a tedy nepřímo možnosti slučitelnosti zaměstnání a péče o děti.

základní informace

Správce: Český statistický úřad
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Míra zaměstnanosti žen s dítětem do 6 let věku ve společné domácnosti
Jednotka:
Podíl (v %)
Časová dostupnost dat (časová řada): Dosud neexistuje, lze vytvořit od roku 2016.
Územní (prostorová) dostupnost dat: národní
Frekvence zjišťování dat: Ročně
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): ženy s nejmladším dítětem do šesti let věku

Související online indikátor s daty

TISK
i