• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

3.3.2 Zastoupení žen v zastupitelských a exekutivních orgánech

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Poskytovatel ukazatele: Český statistický úřad
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Ukazuje projevy genderové nerovnosti v politickém zastoupení žen

základní informace

Správce: Český statistický úřad
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Podíl, resp. počet žen ve vybraných institucích (vláda, Poslanecká sněmovna, vedoucí pozice ministerstev, soudy, armáda)
Jednotka:
Podíl (v %), počet osob
Časová dostupnost dat (časová řada): Dle dostupnosti
Mezinárodní porovnatelnost:
Parlamenty jiných států
Frekvence zjišťování dat: Ročně
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Dle instituce
TISK
i