• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

17 Ztráty pitné vody

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014)

základní informace

Popis dat: Podíl ztráty pitné vody k mnoţství vyrobené pitné vody dodávané pro spotřebu v
Praze (v %)
Poznámka ke zdroji dat:
PVK, a.s.
Jednotka:
%
TISK
i