• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika pro přípravu Zdravotního plánu města (2017)

Rok zpracování: 2017

Popis dokumentu: V soustavě strategické dokumentace města je Zdravotní plán expertní koncepcí. Je vytvářen ve spolupráci zástupců města s odbornými partnery, jsou do něho zapojeny názory místní veřejnosti (buďto přímým připomínkováním nebo zprostředkovaně – např. výstupy jiných procesů komunikace mezi radnicí a obyvateli).

Zdravotní plán je opřen o odborné analytické podklady, zejména o Analýzu zdravotního stavu. Analýza využívá data, která poskytují ucelený přehled o zdravotním stavu populace v daném území, ale zohledňuje i jiné informace
(demografické trendy, dílčí studie apod.).

Zdravotní plán má být systémově provázán se strategickým plánem města a s rozpočtem města. Při formulaci Zdravotního plánu jsou zároveň zohledněny výstupy komunitního plánování, které představují poptávku veřejnosti (zejména komunitní Plán zdraví a kvality života, komunitní plánování sociálních služeb aj.).

Přehled Zdravotních plánů je k dispozici na speciálním webu, který provozu Národní síť Zdravých měst ČR: http://zdravotniplan.cz.

Zdravotní plán je využíván zejména ve Zdravých městech v České republice: http://zdravamesta.cz/clenove.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika pro přípravu Zdravotního plánu města (2017)
4. NEMOCNOST
6. ZÁKLADNÍ SADA INDIKÁTORŮ ZDRAVOTNÍHO STAVU SENIORŮ
7. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ – SUBTÉMATA a doporučené INDIKÁTORY
7.1 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE, DEMOGRAFIE
TISK
i