• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.1.B Poradenství v oblasti zadlužení/ předluženosti obyvatel

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Zajištění odborné pomoci předluženým rodinám i jednotlivcům a řešení předlužení obyvatel jako prevence prohlubování chudoby a sociálních rozdílů.
Indikátor rovněž sleduje, zda kraje zohledňují problematiku zadluženosti/ předluženosti obyvatel v plánování sociálních služeb.
Cílová hodnota – nabídka odborné pomoci, kde je nabídka a poptávka po službě v rovnováze.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje, jak kraj podporuje pomoc (především poradenství) zadluženým či předluženým lidem (může jít o podporu příspěvkových organizací, poskytovatelů sociálních služeb atp.)?
Součástí hodnocení by měl být i monitoring vyrovnanosti nabídky a poptávky takových služeb v různých lokalitách kraje a zahrnutí služeb zaměřených na zadlužení/ předlužení obyvatel do plánování sociálních služeb.
Sledování bilance nabídky a poptávky po poradenských službách v oblasti pomoci s předlužením.
Zohlednění problematiky zadlužení/ předlužení v plánování sociálních služeb.
Jednotka:
Uspokojení poptávky po poradenství v rámci kraje
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i