• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Sport and SDG Indicators (2020)

Rok zpracování: 2020

Popis dokumentu:
Ukazatele sportu v návaznosti na Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) poskytují základní soubor nástrojů pro sledování a hodnocení přínosu sportu, tělesné výchovy a (organizované) fyzické aktivity vůči udržitelnému rozvoji.

Indikátory ve zprávě poskytují vládám, sportovním orgánům a dalším zúčastněným stranám informace pro lepší rozhodování založené na důkazech o tom, kde, jak a proč investovat a implementovat politiky a programy založené na sportu, aby se maximalizoval jejich příspěvek k národním rozvojovým cílům a SDGs. Na základě spolehlivých údajů byl příspěvek sportu, tělesné výchovy a (organizované) fyzické aktivity k udržitelnému rozvoji uznán jako argument pro podporu a klíč pro rozdělení investic do těchto oblastí politiky.

Zpráva obsahuje kompletní sadu ukazatelů sportu, tělesné výchovy a fyzické aktivity specifických pro SDG, které lze využít na základě národních, sportovních nebo institucionálních priorit a kontextových faktorů. Tyto „ukazatele kategorie 2“ jsou tematicky seskupeny do 10 prioritních SDGs a souvisejících oblastí dopadu z Kazaňského akčního plánu (Kazaňský akční plán byl přijat v r. 2017 na šesté mezinárodní konferenci ministrů odpovědných za tělesnou výchovu a sport UNESCO).

Zpráva obsahuje 27 „ukazatelů kategorie 1“, které se zaměřují na změny na úrovni systémů a populace, změny na úrovni institucí a organizací a změny na úrovni komunity. Indikátory kategorie 1 jsou určeny pro základní sběr ve všech zemí, aby bylo možné konzistentní mezinárodní hodnocení. Doporučuje se, aby zúčastněné strany vybraly indikátory kategorie 2 na základě relevance indikátorů pro národní/místní kontext a priority rozvoje.


Indikátory v metodickém dokumentu

Sport and SDG Indicators (2020)
1. PARTICIPATION IN SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY
2. ACTIVE SCHOOL AND EDUCATIONAL ENVIRONMENTS
3. SOCIAL IMPACT, INCLUSION AND EQUALITY
4. ECONOMIC DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT
5. ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
6. GOVERNANCE
TISK
i