• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Gestoři indikátorů:
Hledat v indikátorech:
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura a volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Zemědělství a venkov
Téma

Doprava a mobilita

Indikátory / Dopravní tahy, dopravní síť v regionu, obchvaty

Metodické dokumenty / Dopravní tahy, dopravní síť v regionu, obchvaty

Metodika aktivně-cestovního průzkumu (2014)

Cílem metodiky je poskytnout praktický manuál pro úspěšné naplánování a realizaci výběrového šetření zaměřeného na dopravní chování obyvatel...
Zpracovatel/garant: Centrum dopravního výzkumu
TISK
i