• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Sada online indikátorů na úrovni ČR a krajů [v přípravě]

Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP

Popis dokumentu:

Sada online indikátorů je založena na open datech z veřejně dostupných online zdrojů. Jsou zde k dispozici data na úrovni celé ČR, jednotlivých krajů a v některých případech též údaje pro úroveň ORP. Data jsou průběžně aktualizována.

Sada online indikátorů je určena pro analýzy a strategie na úrovni ČR a krajů. Je založena na open datech z veřejně dostupných databází. U indikátorů na úrovni krajů je k dispozici kartografické zobrazení s možností porovnání krajů na základě jednotlivého indikátoru a s vizualizací vývoje v jednotlivých letech. Indikátory v sadě jsou členěny podle témat udržitelného rozvoje a v každém tématu jsou označeny nejvhodnější indikátory pro sledování udržitelnosti.

V Databázi strategií MMR a DataPlánu NSZM lze tyto údaje využívat pro analýzy a tvorbu a řízení strategických dokumentů - např. provazovat online indikátory s cíli jednotlivých strategických dokumentů a zavést jejich vyhodnocování.

Sada bude průběžně rozšiřována o další indikátory, pokud budou další open data k dispozici online.

Indikátory v metodickém dokumentu

Sada online indikátorů na úrovni ČR a krajů [v přípravě]
1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj
2. Životní prostředí
3. Udržitelná výroba a spotřeba
5. Zdraví
6. Místní ekonomika a podnikání
7. Vzdělávání a výchova
9. Sociální prostředí
11. Venkov, krajina, zemědělství
TISK
i