v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Databáze strategií: Sada online indikátorů pro analýzy a strategie

Web k dokumentu

Popis dokumentu:

Databáze strategií je online systém, který má přispět k celkovému zlepšení strategického řízení a plánování na všech úrovních veřejné správy v České republice. Gestorem Databáze strategií je Ministerstvo pro místní rozvoj. Databázi provozuje jako správce Národní síť Zdravých měst ČR na platformě infosystému DataPlán NSZM.

Soubor údajů v Databázi strategií je založen na open datech z veřejně dostupných databází. Údaje jsou uváděny pro úroveň celé ČR a v některých případech pro kraje. Data jsou průběžně aktualizována. 

V Databázi strategií a DataPlánu NSZM lze tyto údaje využívat jako indikátory - provazovat je s cíli jednotlivých strategických dokumentů a zavést jejich vyhodnocování.

Sada bude průběžně rozšiřována o další data podle poptávky uživatelů, pokud budou data u zdrojů k dispozici.

POZNÁMKA:
K dispozici jsou pouze data na celostátní nebo krajské úrovni, v závislosti na zdrojích dat.

 

 

Indikátory v metodickém dokumentu

Databáze strategií: Sada online indikátorů pro analýzy a strategie
1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj
5. Zdraví
6. Místní ekonomika a podnikání
7. Vzdělávání a výchova
9. Sociální prostředí
10. Globální odpovědnost
11. Venkov, krajina, zemědělství
TISK
i