• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Sada klíčových indikátorů udržitelného rozvoje ORP

Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP

Popis dokumentu:

Sada klíčových indikátorů udržitelného rozvoje na úrovni ORP je založena na datech z veřejně dostupných databází (ČSÚ, ÚZIS, MF-Státní pokladna, ČHMÚ ad.). Indikátory mohou sloužit jako nástroje pro sledování a event. i porovnávání kvality života v menších územních jednotkách po celém území České republiky, pro realizaci vertikálního propojení mezi úrovněmi veřejné správy, pro zviditelnění problematiky UR na místní úrovni ap. Klíčové indikátory jsou vybírány na základě několika kritérií - kromě reprezentativnost pro dané téma UR a dostupnosti dat z veřejných zdrojů je to také existence dat pro celou ČR a potřebná periodicita. Klíčové indikátory budou sledovány pro území obcí III. úrovně (obce s rozšířenou působností – ORP).

K ČEMU A JAK využít klíčové indikátory pro hodnocení udržitelného rozvoje měst?
Informace zde

INDIKÁTOROVÝ LIST popisuje každý indikátor informacemi ve shodné struktuře:
Vzorový indikátorový list

PUBLIKACE Klíčové indikátorů pro ORP v ČR (2021)
Rozcestník ke stažení PDF publikací pro jednotlivá ORP

Indikátory v metodickém dokumentu

Sada klíčových indikátorů udržitelného rozvoje ORP
TISK
i