• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Sada klíčových indikátorů udržitelného rozvoje ORP [v přípravě]

Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP

Popis dokumentu:

Soubor tzv. klíčových indikátorů udržitelného rozvoje na úrovni ORP je založen na datech z veřejně dostupných databází (ČSÚ, ÚZIS, ad.), ideálně na tzv. open datech. Tyto indikátory mohou sloužit jako nástroje pro sledování a event. i porovnávání kvality života v menších územních jednotkách po celém území České republiky, pro realizaci vertikálního propojení mezi úrovněmi veřejné správy, pro zviditelnění problematiky UR na místní úrovni ap. Indikátory jsou vybírány na základě několika kritérií - kromě reprezentativnost pro dané téma UR a dostupnosti dat z veřejných zdrojů je to také existence dat pro celou ČR a potřebná periodicita. Klíčové indikátory budou sledovány pro území obcí III. úrovně (obce s rozšířenou působností – ORP).

Každý indikátor v Sadě klíčových indikátorů je popsán informacemi ve shodné struktuře, kterou naleznete ve vzorovém indikátorovém (metodickém) listu ZDE.

Indikátory v metodickém dokumentu

Sada klíčových indikátorů udržitelného rozvoje ORP [v přípravě]
TISK
i