• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Gestoři indikátorů:
Hledat v indikátorech:
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura a volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Zemědělství a venkov
Téma

Zdraví obyvatel

Indikátory / Zdraví obyvatel

Coverage of essential health services (defined as the average coverage of essential services based on tracer interventions that include reproductive, maternal, newborn and child health, infectious diseases, non-communicable diseases and service capacity and access, among the general and the most disadvantaged population)

Metodické dokumenty / Zdraví obyvatel

Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 

Metodika přináší podrobný popis evaluace kraje za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměřen na 10 základních ...
Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP

Analýza sportu a pohybu ve městě (2019)

Praktická ukázka metodického postupu zpracovatele analýzy (Univerzita Palackého Olomouc) v rámci přípravy koncepce pro statutární město Olom...
Zpracovatel/garant: Univerzita Palackého Olomouc

Sport and SDG Indicators (2020)

Ukazatele sportu v návaznosti na Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) poskytují základní soubor nástrojů pro sledování a hodnocení přínosu sport...
TISK
i