• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Gestoři indikátorů:
Hledat v indikátorech:
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura a volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Zemědělství a venkov
Téma

Udržitelná spotřeba a výroba

Indikátory / Udržitelná spotřeba a výroba

Množství tříděného komunálního odpadu

Koncepce bydlení a rozvoje bytového fondu statutárního města Ústí nad Labem 2021-2031, Národní program reforem České republiky 2021
National Reform Programme of the Czech Republic 2021
, Generel Dopravy Benešov (2021), Plán rodinné politiky města Benešov 2022-2026, Územní plán Mořice (2018), Komunitní plán zdraví a kvality života Králíky (2021-2022), Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 20 (2021-2022) , Komunitní plán zdraví a kvality života Praha-Dolní Měcholupy (2021-2022), Komunitní plán zdraví a kvality života Statutárního města Liberec (2021-2022), Komunitní plán zdraví a kvality života Štětí (2021-2022) , Komunitní plán zdraví a kvality života Havlíčkův Brod (2021-2022) , Implementační část strategie Chytrý venkov pro Strategii rozvoje Středočeského kraje 2020-2030 (2020), Strategie Smart City města Pardubic (2017), Smart City - Smart City plán MČ Praha 13 (2019), Tábor - chytré město s tváří (2018), Strategie Smart City Plzeň (2020), Třinec i ty, tři kroky napřed (2016), Chytré a přátelské Vodňany (2019), Koncepce Smart City „Chytrý Žďár" (2019), Modrožlutá kniha smart Písek (2015), SMART Hradec Králové (2018), Chytré Hranice bez hranic (2019), Blatná – moderní a chytré město (2019), Aktualizace Územní energetické koncepce Ústeckého kraje (2019) [akt. 2019], Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje 2017-2021, Plán rozvoje sportu města Vrchlabí (2018), Koncepce sociálního bydlení města Vrchlabí 2019-2022, Územní plán města Vrchlabí (2021), Komunitní plán rozvoje sociální práce, sociálních služeb a návazných služeb ORP Vrchlabí 2021-2025, Program rozvoje města Vrchlabí 2020-2025, Plán odpadového hospodářství města Vrchlabí 2016-2025, Komunitní plán zdraví a kvality života Klatovy (2021-2022) , Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (2011), Komunitní plán zdraví a kvality života Benešov (2021-2022), Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 12 (2021-2022) , Plán rozvoje sportu a sportovišť Králíky 2021-2024, Komunitní plán zdraví a kvality života Jilemnice (2021-2022) , Komunitní plán zdraví a kvality života Praha-Dolní Počernice (2021-2022) , Komunitní plán zdraví a kvality života Praha-Libuš a Písnice (2021-2022) , Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 18 (2021-2022) , Ústecký krajský plán vyrovnání příležitostí 2021-2025, Koncepce účinnější podpory památkové péče v Libereckém kraji (2003), Koncepce rozvoje kulturních příspěvkových organizací Libereckého kraje 2021-2027, Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu 2015-2020, Rozvoj psychiatrické péče v Libereckém kraji 2016-2022, Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje (2016), Udržitelné biohospodářství pro Evropu: posílení vazby mezi hospodářstvím, společností a životním prostředím (2018)
A sustainable Bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment (2018)
, Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví (2018)
A new EU Forest Strategy: for forests and the forest sector (2018)
, Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 - Navrácení přírody do našeho života (2020)
EU Biodiversity Strategy for 2030 - Bringing nature back into our lives (2020)
, Čistá planeta pro všechny – Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky (2018)
A Clean Planet for all - A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy (2018)
, Nový akční plán EU pro oběhové hospodářství - Čistší a konkurenceschopnější Evropa (2020)
A new Circular Economy Action Plan - For a cleaner and more competitive Europe (2020)
, Koncepce rodinné a seniorské politiky města Znojma 2020-2023, Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2015, Plán na podporu oživení Evropy "NextGenerationEU" (2020)
The EU’s 2021-2027 long-term budget & NextGenerationEU (2020)
, Aktualizace koncepce cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji 2021-2029, Komunitní plán zdraví a kvality života Mšeno (2021-2022) , Komunitní plán zdraví a kvality života Týnec nad Sázavou (2021-2022), Komunitní plán zdraví a kvality života Břeclav (2021-2022) , Strategický plán rozvoje města Břeclavi (2022) – PRACOVNÍ, Regionální inovační strategie Ústeckého kraje (2020), Kvalita života ve Štětí - souhrnná zpráva (2021), Střednědobý výhled rozpočtu města Benešova s analýzou financí a ratingem 2022-2026, Analýza zdravotního stavu obyvatel města Valašské Klobouky (2021), Analýza zdravotního stavu obyvatel MČ Praha 12 (2021), Územní plán Brno - upravený návrh (2021), Plán prevence kriminality města Benešov 2021-2025, Rozpočtový výhled města Benešov 2017-2021, Plán protidrogové prevence města Benešov 2021-2023, Komunitní plán sociálních a návazných služeb na území ORP Benešov 2021-2024, Plán dopravní obslužnosti města Benešov 2021-2026, Analytická zpráva o cizincích na území Břeclavska 2020, Místní komunikační plán města Břeclav 2020-2022, Koncepce sociálního bydlení ve městě Břeclavi 2020, Program rozvoje venkova 2014-2020 - 9. aktualizované znění [akt. 2021], Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR 2021-2025
The National Cyber Security Strategy of the Czech Republic
, Akční plán Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR 2021-2025
Action Plan for the National Cyber Security Strategy of the Czech Republic for the Period from 2021 to 2025
, Český včelařský program 2020-2022 [akt. 2021], Strategie rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021-2027 s výhledem do roku 2050, Aktualizace demografické studie MČ Praha-Libuš (2020), Koncepce domácí péče - Akční plán 2021-2024 [akt. 2021], Strategický plán rozvoje města Břeclavi (2020) - Analýza, Strategický plán rozvoje města Břeclavi (2020), Akční plán rozvoje města Chrudimi (2022), Analýza zdravotního stavu obyvatel obce Bory (2021), Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti 2021-2026 , Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje (2021), Koncepce Smart Cities - odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony, Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2022, Akční plán boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021-2022, Bezpečné cesty do škol MČ Praha-Dolní Měcholupy (2020), Koncepce rodinné politiky MČ Praha-Dolní Měcholupy (2021), Analýza nabídky pro hru a aktivity dětí ve veřejném prostoru MČ Praha-Dolní Měcholupy (2020), Plán podpory rozvoje sportu MČ Praha-Dolní Měcholupy (2021), Koncepce ošetřovatelství (2021), Koncepce vzdělávání k udržitelnému rozvoji Olomouckého kraje 2021-2024, Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030, Strategie Olomouckého kraje o vodě (2021), Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2022, Strategický plán rozvoje města Zábřeh 2021-2027, Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+, Komunitní plán zdraví a kvality života Krnov (2021-2022) , Komunitní plán zdraví a kvality života Kraje Vysočina (2021-2023) , Komunitní plán kvality života Vsetín (2021-2022) , Strategie BESIP 2021-2030, Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do roku 2030, Koncepce městské a aktivní mobility 2021-2030, Koncepce bydlení České republiky 2021+, Pasport mobiliáře MČ Praha-Kunratice (2020), Generel komunikací MČ Praha-Kolovraty (2020), Demografická studie MČ Praha-Kunratice (2019), Generel zeleně MČ Praha-Kolovraty (2020), Strategie rozvoje školství a vzdělávání MČ Praha-Kolovraty (2021), Generel komunikací MČ Praha-Kunratice (2020), Pasport mobiliáře MČ Praha-Kolovraty (2020), Pasport zeleně MČ Praha-Kunratice (2020), Strategický plán rozvoje MČ Praha-Kunratice (2021), Plán nakládání s odpady MČ Praha-Kunratice (2020), Inventarizace stromů a zeleně MČ Praha-Kunratice (2020), Strategie Českých center 2020-2023
The Czech Centres’ Strategy 2020-2023
, Priority a formy činnosti Českých center 2021-2022, Dopravní politika České republiky 2021-2027 s výhledem do roku 2050, Demografická studie MČ Praha-Kolovraty (2019), Segmentová koncepce pro oblast energetiky města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast životního prostředí města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast dopravy města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast cestovního ruchu města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Strategie vzdělávání města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2030 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast veřejného osvětlení města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast kultury města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast místní ekonomiky města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast sportu města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, SWOT analýza – rekapitulace Štětí (2014) , Audit udržitelného rozvoje města Štětí – 10 témat (2020), Doplňující průzkumy a rozbory k novému ÚP města Štětí (2015), Experimentální studie k novému ÚP města Štětí (2015), Atlas Štětí - výstupy analytické fáze přípravy nového ÚP města (2014), Územní plán Štětí [PRACOVNÍ], Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit ve městě Bílina 2018-2022, Strategie Smart City města Bílina (2020), Koncepce rozvoje veřejného osvětlení ve městě Bílina (2020), Komunitní plán sociálních služeb ORP Bílina 2020-2022, Strategie ICT ve městě Bílina (2020), Plán rozvoje sportu ve městě Štětí 2020-2025, Segmentová koncepce pro oblast kultury města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Segmentová koncepce pro oblast energetiky města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Segmentová koncepce pro oblast místní ekonomiky města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Segmentová koncepce pro oblast sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Segmentová koncepce pro oblast sportu města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Segmentová koncepce pro oblast životního prostředí města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Segmentová koncepce pro oblast dopravy města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Strategie vzdělávání města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2030, Segmentová koncepce pro oblast veřejného osvětlení města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Segmentová koncepce pro oblast cestovního ruchu města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2020-2024, Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2019-2021 [akt. 2020], Územní plán obce Kyšice (2020), Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2020-2024, Konvergenční program České republiky (2021)
Convergence Programme of the Czech Republic
, Osvětlovací příručka - Doporučení pro šetrné moderní osvětlování, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2021-2023, Chytřejší kraj pro Liberecký kraj (2019), Územně energetická koncepce Libereckého kraje (2010) [akt. 2015], Národní program ČR pro účely podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost 2014-2020, Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2021 [akt. 2019], Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2020-2024, Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje 2020-2023, Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027, Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (rev. 6/2020) [akt. 2020], Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji 2021+, Aktualizace Krajské přílohy k Národní RIS3 za Liberecký kraj 2021-2027, Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2019-2022, Národní program – Azylový, migrační a integrační fond (2014) [akt. 2020], Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2021-2022, Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (2020) [akt. 2020], Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze (2021), Akční plán snižování hluku aglomerace Praha (2019), Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám do roku 2021, Metodika hodnocení územních dopadů intervencí / projektů (dle TIA) (2021), Krajská příloha k národní RIS 3 za Pardubický kraj [akt. 2020], Strategie prevence kriminality v ČR 2016-2021, Strategický rámec MAP Opavsko do roku 2023, Strategický rámec MAP Vítkovsko do roku 2023, Roční akční plán MAP II v ORP Chrudim 2020-2021, Strategie preventivních aktivit a snižování škod spojených se závislostním chováním v Pardubickém kraji 2020-2028, Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021-2027, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pardubického kraje 2020-2024, Koncepce environmentální bezpečnosti 2021-2030 s výhledem do roku 2050, Akční plán Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 na rok 2021, Implementační plán č. 2.4 Optimalizace systému úhrad ve zdravotnictví, Implementační plán č. 2.3 Digitalizace zdravotnictví, Implementační plán č. 2.2 Personální stabilizace resortu zdravotnictví, Implementační plán č. 2.1 Implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví, Implementační plán č. 1.2 Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti, Implementační plán č. 1.1 Reforma primární péče, Národní akční plán prevence sebevražd 2020-2030, Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2024, Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu (2020)
The National Energy and Climate Plan of the Czech Republic (2020)
, Akční plán pro rok 2021 ke Koncepci vězeňství do roku 2025 , Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2030, Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2030 - Analýza, Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023, Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Zašová (2021), Strategický plán rozvoje dobrovolného svazku obcí mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko 2020-2030, Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Krhová (2021), Program rozvoje obce Police (u Val. Meziříčí) 2021-2025 - Analýza, Akční plán Strategického plánu rozvoje MČ Praha 12 2020-2026 (2020), Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 2020-2026, Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 2020-2026 - Analýza, Program rozvoje obce Police (u Val. Meziříčí) 2021-2025, Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Police (2021), Strategická analýza pro sedm rozvojových oblastí statutárního města Děčín a komplexní socioekonomická analýza 2019, Plán rozvoje sportu Moravská Třebová 2018-2025 - Analýza, Strategický plán rozvoje města Děčín 2021-2027, Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová (2018) - Analýza, Plán odpadového hospodářství města Moravská Třebová 2017-2021 - Analýza, Plán odpadového hospodářství města Pacov 2017-2021, Plán odpadového hospodářství města Pacov 2017-2021 - Analýza, Roční plán NSZM ČR 2022, Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb Praha 10 2021-2024, Akční plán Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 2021, Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 2020-2030 - Analýza, Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 2020-2030, Demografická studie MČ Praha-Libuš (2015), Strategický plán rozvoje obce Šardice 2018-2030, Audit udržitelného rozvoje MČ Praha 10 (2020), Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023, Zdravotní plán města Kroměříže 2020-2022, Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027
Development strategy of the Liberec Region 2021-2027
, Akční plán Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016-2022 [akt. 2020], Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Dvůr Králové nad Labem 2020-2022, Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji 2016-2022 [akt. 2020], Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do 2050
State environmental policy 2030
, Plán odpadového hospodářství města Krnov 2017-2027 - Analýza, Strategický plán eu-INIS 2020, Plán odpadového hospodářství města Krnov 2017-2027, Zdravotní plán města Týnec nad Sázavou 2021-2023, Strategie rozvoje města Klatovy 2017-2025 - Analýza, Komunitní plán sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku 2014‐2019 - Analýza, Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Krnov 2019-2023 - Analýza, Koncepce cyklistické dopravy ve městě Krnov (2019) - Analýza, Koncepce prevence kriminality města Krnova 2020-2024 - Analýza [akt. 2019], Koncepce rozvoje sportu Krnov (2019) - Analýza, Koncepční řešení Smart City pro město Krnov (2019) - Analýza, Zdravotní plán města Velké Meziříčí 2021-2025, Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje 2021-2027 [akt. 2014], Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 2020-2022
Action Plan of the Czech Republic Open Government Partnership for 2020 to 2022
, Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022, Generel odvodnění města Humpolec VÝCHOD a ZÁPAD (2015), Akční plán Turnov 2018-2022, Program Zdraví 2030 pro Kraj Vysočina 2021-2025, Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2021-2028, Plán rozvoje prorodinné politiky Turnov 2017-2021, Koncepce prevence kriminality MČ Praha 18 2020-2022, Plán udržitelné městské mobility Karlovy Vary 2017-2019, Plán udržitelné městské mobility Vsetín (2019), Národní strategie regenerací brownfieldů 2019-2024, Koncepce statické dopravy Kopřivnice (2019), Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice (2019), Strategie prevence a potírání trestné činnosti související s odpady 2021-2023, Bezpečnostní strategie Karlovarského kraje 2020-2024, Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina 2016-2025, Aktualizace národního programu snižování emisí (2019), Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu (2017)
Capital City of Prague Climate Change Adaptation Strategy (2017)
, Strategický plán rozvoje města Štětí do r. 2024 [akt. 2021], Plán prevence kriminality ve městě Prostějov 2018-2020, Plán odpadového hospodářství Statutárního města Prostějov 2017-2023, Strategie rozvoje zeleně Prostějov 2015-2025, Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 2020-2024, Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021-2027, Digitální Česko: Informační koncepce České republiky [akt. 2020], Strategie podpory alternativních pohonů v hl. m. Praze do roku 2030, Koncepce rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030, Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027 (výhled 2030) [akt. 2020], Koncepce příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy (2020), Plán prevence kriminality města Hlučín 2020-2024, Plán prevence kriminality města Hlučín 2020-2024 - Analýza, Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Hlučín (2017) - Analýza, Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Hlučína 2008-2018 - Analýza [akt. 2012], Plán odpadového hospodářství města Hlučín 2017-2022 - Analýza, Plán prevence kriminality města Kroměříž 2017-2021 - Analýza, Strategický plán města Kroměříže 2013-2023 - Analýza, Komunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku 2020-2023 - Analýza, Tematický akční plán Města Kroměříže pro oblast bydlení a oblast bezpečnosti 2019–2022 - Analýza, Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž 2018-2023 - Analýza, Strategie rozvoje sportu pro město Benešov 2019-2030 - Analýza, Plán prevence kriminality města Benešov 2016-2020 - Analýza, Komunitní plán sociálních služeb na okrese Benešov 2015-2019 - Analýza, Plán prevence kriminality města Valašské Klobouky 2016-2020 - Analýza, Strategie území správního obvodu ORP Benešov 2015-2024 - Analýza, Plán odpadového hospodářství Valašské Klobouky 2017-2022 - Analýza, Místní akční plán vzdělávání SO ORP Benešov (2017) - Analýza, Komunitní plán sociálních služeb a péče na Valašskokloboucku a Brumovsku 2015-2020 - Analýza, Plán udržitelného rozvoje města Benešov 2019-2030 - Analýza, Plán protidrogové prevence města Benešov 2017-2020 - Analýza, Strategie rozvoje sportu pro město Benešov 2019-2030, Komunitní plán zdraví a kvality života Hodonín (2020-2021) , Strategický plán rozvoje města Břeclavi (2014) - Analýza, Strategický plán sociálního začleňování města Břeclav 2017–2019 - Analýza, Plán odpadového hospodářství města Břeclav 2017-2026 - Analýza, Akční plán města Břeclav pro oblasti Bezpečnost a prevence kriminality a zaměstnanost 2020-2022 - Analýza, Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Břeclav 2020-2022 - Analýza, Koncepce prevence kriminality města Břeclav 2019-2022 - Analýza, Program rozvoje města Vimperk 2016-2022 - Analýza, Plán rozvoje sportu města Vimperk 2018-2022 - Analýza, Plán prevence kriminality města Vimperk 2018-2020 - Analýza, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk (2018) - Analýza, Strategie kultury města Valašské Meziříčí (2019) - Analýza, Analýza místní sítě služeb a návrh její optimální podoby ORP Mariánské Lázně (2018), Místní akční plán Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku 2018-2023, Strategický plán rozvoje města Valašské Meziříčí 2014-2020 - Analýza, Plán rozvoje sportu Valašské Meziříčí 2020-2025 - Analýza, Místní plán inkluze města Valašské Meziříčí 2018-2021 - Analýza, Chytrý VALMEZ (2017) - Analýza, Strategický plán sociálního začleňování města Valašské Meziříčí 2018-2021 - Analýza, Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících Nový Jičín 2020-2024, Koncepce statické dopravy města Nový Jičín 2020, Plán rozvoje sportu Nový Jičín 2018-2025 - Analýza, Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska (2017) - Analýza, Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících Nový Jičín 2020-2024 - Analýza, Aktualizace strategického plánu rozvoje města Nový Jičín 2014-2020 - Analýza, Ratings of NACTO-GDCI's Global Street Design Guide (2016), Akční plán rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2021, Krajská příloha k národní RIS 3 za Olomoucký kraj [akt. 2020], Koncepce domácí péče v ČR (2020), Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina (2017), Plán odpadového hospodářství města Dačice 2017-2021 - Analýza, Strategie rozvoje Regionu Renesance 2014-2020 - Analýza, Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina 2017-2025, Strategický plán rozvoje města Dačice 2016-2025 (s výhledem do roku 2030) - Analýza, Program regenerace Městské památkové zóny Dačice 2020-2023 , Strategie rozvoje mikroregionu Dačicko 2014-2020 - Analýza, Plán udržitelné mobility hl. m. Prahy a okolí - Akční plán 2019-2023, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice 2018 - Analýza, Program pro implementaci vnitrostátních částí informačních systémů EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (2020) , Územní energetická koncepce Kraje Vysočina 2017-2042 [akt. 2018], Plán podpory sportu města Znojma 2020-2025 - Analýza, Strategický plán rozvoje města Znojma 2016-2022 - Analýza, Koncepce rodinné politiky města Znojmo 2016-2019 - Analýza, Marketingová strategie cestovního ruchu města Znojma 2030 (2020) - Analýza, Plán odpadového hospodářství města Prachatice 2016-2020 - Analýza, Koncepce veřejného osvětlení města Krnov (2020), Plán rozvoje sportu města Prachatice 2018-2025 - Analýza, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice 2018-2023 - Analýza, Koncepce cyklistické dopravy ve městě Krnov (2019), Strategie rozvoje Kraje Vysočina 2021-2027, Koncepční řešení Smart City pro město Krnov (2019), Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Krnov 2019-2023, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice 2020-2022 - Analýza, Plán rozvoje obce Červená Voda 2018-2031, Strategický plán rozvoje města Prachatice 2015-2022 - Analýza, Plán odpadového hospodářství Červená Voda 2017-2022 - Analýza, Koncepce statické dopravy města Krnov (2020), Analýza zdravotního stavu obyvatel obce Bolatice (2020), Analýza zdravotního stavu obyvatel města Břeclav (2020), Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice 2020-2022, Analýza zdravotního stavu obyvatel ORP Litoměřice (2020), Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice 2018-2023, Plán rozvoje sportu města Prachatice 2018-2025, Strategický plán rozvoje města Třebíče - Akční plán 2020-2023 [akt. 2019], Analýza zdravotního stavu obyvatel obce Křižánky (2020), Analýza zdravotního stavu obyvatel města Rožnov pod Radhoštěm (2020), Analýza zdravotního stavu obyvatel města Jihlavy (2020), Analýza zdravotního stavu obyvatel města Štětí (2020), Strategický rámec MAP na území ORP Velké Meziříčí 2016-2023, Plán odpadového hospodářství města Týnec nad Sázavou (2016) - Analýza, Koncepce cestovního ruchu města Boskovice 2015-2018 - Analýza, Koncepce rodinné politiky města Boskovice 2016-2020 - Analýza, Strategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou do roku 2028 (2018) - Analýza, Plán prevence kriminality města Týnec nad Sázavou 2018-2028 - Analýza, Strategie rozvoje a bezpečnosti ICT město Králíky 2017-2022 - Analýza, Koncepce rozvoje sportu města Týnec nad Sázavou 2018-2028 - Analýza, Plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice 2018-2020 - Analýza, Strategie pro kulturu a volný čas města Týnec nad Sázavou 2019-2028 - Analýza , Strategie SMART City Boskovice (2020) - Analýza, Strategický plán rozvoje města Králíky 2018-2026 - Analýza, Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu ORP Žamberk a Králíky (2018) - Analýza, Strategický plán rozvoje městské části Praha - Dolní Počernice 2016-2022 , Strategický plán rozvoje města Boskovice 2016-2026 - Analýza, Akční plán Strategického plánu Praha - Dolní Počernice (2020), Analýza volnočasových aktivit obyvatel města Štětí (2009), Místní akní plán vzdělávání ORP Mělník (2016) [akt. 2018], Komunitní plán sociálních služeb a péče ORP Mělník 2016-2020 , Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice 2021, Akční plán města Boskovice na rok 2018, Strategický plán rozvoje sportu město Boskovice 2018-2020, Plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice 2018-2020, Generel cyklistické dopravy ve městě Hodonín (2019), Koncepce dopravy města Hodonín (2013), Koncepce statické dopravy v centru města Hodonín (2016), Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030 [v přípravě], Koncepce bezbariérových tras města Hodonín (2016), Územní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí 2017-2042 - Analýza, Akční plán udržitelné energetiky a adaptace města Litoměřice na klimatickou změnu (SECAP) do roku 2030 - Analýza, Plán odpadového hospodářství města Kopřivnice (2017) - Analýza, Plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice (2017) - Analýza, Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice (2017) - Analýza, Energetický plán města Litoměřice 2014-2030 - Analýza, Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR 2020-2023, Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Litoměřice (2014) - Analýza, Místní akční plán vzdělávání ORP Litoměřice II 2016-2024 - Analýza, Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích 2018-2023 - Analýza, Územní energetická koncepce města Litoměřice (2008) - Analýza, Územní plán obce Čepřovice (2012), Plán odpadového hospodářství Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO) Litoměřice 2017 - Analýza, Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027, Strategie České republiky pro evropskou integrovanou správu hranic 2020-2024, Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 11 (2020-2021), Strategie rozvoje městské zeleně města Valašské Meziříčí (2019) , Koncepce rozvoje místních komunikací a veřejného osvětlení ve městě Valašské Meziříčí (2019) , Místní plán inkluze města Valašské Meziříčí 2018-2021, Akční plán protidrogové politiky MČ Praha 21 2017-2018, Koncepce školství MČ Praha 21 2013-2019 , Povodňový plán MČ Praha - Dolní Počernice (2014), Komunitní plán sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku 2014‐2019, Akční plán 2021-2023 ke koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa 2030, Strategický plán rozvoje města Havlíčkův Brod 2014-2024 [akt. 2020], Klientsky orientovaná veřejná správa ČR 2030 (2021), Strategický plán rozvoje města Tábor 2021-2032, Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje 2018-2028, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje 2004+, Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2019-2024, Územní energetická koncepce Středočeského kraje 2019-2043, Strategické cíle MěÚ Znojmo (2020), Regionální inovační strategie Plzeňského kraje (2020), Koncepce udržitelné dopravy města Jilemnice (2015) - Analýza, Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Jilemnicku 2018-2026 - Analýza, Plán odpadového hospodářství města Jilemnice (2016) - Analýza, Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Jilemnicku 2018-2026, Plán odpadového hospodářství města Jilemnice (2016), Aalborgské závazky města Chrudim (2009), Plán rozvoje sportu na území města Rožnova pod Radhoštěm (2018) - Analýza, Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2021-2025, Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028 - Analýza, Plán odpadového hospodářství města Rožnov pod Radhoštěm 2017-2022 - Analýza, Plán prevence kriminality města Štětí 2017-2021 - Analýza, Koncepce sociálního bydlení města Štětí (2020) - Analýza, Priorita EU: Podpora evropského způsobu života 2019-2024
EU Priority: Promoting our European way of life 2019-2024
, Priorita EU: Hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí 2019-2024
EU Priority: An economy that works for people 2019-2024
, Priorita EU: Evropa připravená na digitální věk 2020-2024
EU Priority: A Europe fit for the digital age 2020-2024
, Priorita EU: Nový impuls pro evropskou demokracii 2019-2024
EU Priority: A new push for European democracy 2019-2024
, Priorita EU: Zelená dohoda pro Evropu - "Green Deal" 2019-2024
EU Priority: The European Green Deal 2019-2024
, Priorita EU: Silnější Evropa ve světě 2014-2024
EU Priority: A stronger Europe in the world 2014-2024
, Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ (2020), Regionální surovinová politika Jihočeského kraje 2003+, Strategický plán rozvoje města Hodonín 2017-2022 - PESTLE analýza, Koncepce rozvoje sportu ve městě Hodonín 2019 - Analýza, Strategický plán rozvoje města Hodonín 2017-2022 - Sociálně ekonomická analýza, Akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin do roku 2023 (2020), Practical actions in cities to strengthen preparedness for the COVID-19 pandemic and beyond (2020), Strategický plán pro sociální začleňování Vsetín 2017-2020 - Analýza, Místní plán inkluze města Vsetína 2017-2020 - Analýza, Strategický plán rozvoje města Vsetína 2016-2023 - Analýza, Koncepce bydlení města Vsetína 2012-2020 - Analýza, Smart koncepce Vsetín (2020) - Analýza, Roční plán NSZM ČR 2021, Místní plán inkluze města Vsetína 2017-2020, Koncepce bydlení města Vsetína 2012-2020, Smart koncepce Vsetín (2020), Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí do 2025, Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice (2018), Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 [akt. 2020], Koncepce Smart Prague do roku 2030 (2017), Lokální koncepce sociálního bydlení v obci Křižánky (2018), Program rozvoje obce Čepřovice 2016-2020, Strategický plán obce Zákolany 2019-2022, Koncepce rodinné politiky obce Police (u Val. Meziříčí) 2019-2023, Plán stárnutí obce Police (u Val. Meziříčí) 2020-2024, Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje) v České republice (2018)
The 2030 Agenda for Sustainable Development, SDGs (2015)
, Plán rozvoje sportu v Kolči 2018-2022, Územní plán Police (u Val. Meziříčí) (2011), Strategický plán rozvoje městysu Kácov (2011) [akt. 2020], Střednědobý plán rozvoje sportovního areálu Krásno 2019-2025, Plán rozvoje sportu Pištín 2018-2024, Územní plán obce Skotnice (2019), Plán rozvoje sportu obce Skotnice 2018-2022, Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018-2043, Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v ČR (2020) [akt. 2020], Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji 2019-2023, Program rozvoje obce Křižany 2015-2025, Povodňový plán obce Skotnice (2015) [akt. 2017], Územní plán obce Karlovice na roky 2005-2020, Plán udržitelné mobility hl. m. Prahy a okolí (2019)
The Sustainable Mobility Plan for Prague and its environs (2019)
, Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2020-2021, Digitální povodňový plán obce Karlovice (2015) [akt. 2020], Strategický plán rozvoje Smart Regionu Jihočeského kraje 2019-2023, Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje 2015-2020 [akt. 2017], Plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy 2019-2021 [akt. 2020], Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Havlíčkův Brod 2019-2021 - Analýza, Plán odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod 2017-2021 - Analýza, Strategický plán rozvoje města Havlíčkův Brod 2014-2024 - Analýza, Územní studie Havlíčkův Brod - Pivovarské rybníky (2019), Územní studie pro plochu P32 v Havlíčkově Brodě (2018), Územní studie Havlíčkův Brod - lokality Z75, Z76, Z92-1, Z92-2, X12 (2019), Územní studie Havlíčkův Brod - lokality Reynkova, Cihlář (2019), Studie protierozních opatření Havlíčkův Brod (2019), Studie zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v Havlíčkově Brodě (2019), Plán prevence kriminality města Bystřice 2020-2024, Metodika optimalizace sběru dat (ve veřejné správě) (2016), Metodika stanovení podmínek ochrany při využívání tepelné energie zemské kůry (GEOTERMAL) (2015), Metodika určování sesuvného hazardu v prostředí ohroženém svahovými nestabilitami (2017), Akční plán pro implementaci územní energetické koncepce hl. m. Prahy 2018-2022, Akční plán protidrogové politiky hl. m. Prahy na rok 2019 s výhledem 2020, Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hl. m. Praze na rok 2019 s výhledem 2020, Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2017, Strategie ICT hl. m. Prahy 2019-2025, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2020-2024, Územní plán obce Chuchelná (2013), Plán rozvoje sportu v obci Březina 2018-2025, Strategický plán rozvoje sportu ve Mšeně 2018-2022, Plán odpadového hospodářství Červená Voda 2017-2022, Digitální povodňový plán obce Velký Beranov (2015) [akt. 2019], Digitální povodňový plán obce Březina (2018), Kouřim městská památková zóna - program regenerace 2019, Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb, plán rozvoje rodinné politiky, plán rozvoje proseniorské politiky města Kouřim 2019-2022, Územní plán Huslenky (2015), Digitální povodňový plán Halenkov (2010), Územní plán obce Vyšší Brod po změně č.1 (2018) [akt. 2019], Územní plán Halenkov (2015), Digitální povodňový plán obce Huslenky (2013), Plán rozvoje sportu Kouřim 2018-2022, Akční plán Sázava 2019-2020, Územní plán Králíky (2010), Digitální povodňový plán obce Úštěk (2015) [akt. 2020], Územní plán Sázava po změně č.2 (2019), Plán vzdělávání obce Zašová (2018), Povodňový plán Rokytnice nad Jizerou (2014), Plán odpadového hospodářství Zašová 2017-2022, Koncepce zajištění aktivního stárnutí v obci Zašová (2017), Povodňový plán obce Zašová (2006), Akční plán rozvoje města Králíky 2020-2021 [akt. 2021], Plán prevence kriminality města Sázava 2019-2022, Plán rozvoje sportu Bolatice (2018), Strategický plán rozvoje města Mšeno 2020-2025, Akční plán Bolatice 2019-2020, Územní plán obce Bolatice (2015), Strategický plán rozvoje sportu Jílové u Prahy 2019-2025, Strategie zdraví obyvatel obce Bolatice 2020-2022, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit obce Bolatice (2019), Plán odpadového hospodářství Jílové u Prahy 2016-2020, Metodická příručka pro obce: Jak hodnotit udržitelnost bydlení (2020), Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji 2021-2023, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje (2020) , Strategický plán rozvoje města Benešov 2020-2024, Koncepce rozvoje archivnictví v České republice 2018-2025 s výhledem do roku 2035, Územní plán Pacov (2019), Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu 2020-2026 [akt. 2019]
Applied Health Research Support Program for 2020-2026
, Koncepce sociálního bydlení města Štětí (2020), Komunitní plán zdraví a kvality života Přeštice (2020-2021) , Zdravotní plán města Kopřivnice 2020-2022, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Rosice 2015-2020, Povodňový plán Bystřice (2012) [akt. 2017], Plán rozvoje a podpory sportu Vítkov 2018-2022, Koncepce přípravy na stárnutí populace Vítkov 2018-2033, Koncepce bydlení města Vítkov (2019), Akční plán boje proti organizovanému zločinu na roky 2020 a 2021, Koncepce činnosti městské policie Český Brod 2015-2020, Plán rozvoje sportu město Bystřice 2020-2025, Generel vodovodů a kanalizací Český Brod (2014), Strategický plán rozvoje města Šlapanice 2020-2025, Generel dopravy Český Brod (2017), Generel bezbariérové dopravy a tras Český Brod (2015), Akční plán rozvoje sociálních a návazných služeb Český Brod 2020-2021, Akční plán ke strategickému plánu Český Brod 2020-2021, Komunitní plán sociálních a návazných služeb Český Brod 2020-2024, Akční plán ke strategickému plánu Český Brod 2019-2020, Komplexní studie dopravy v klidu Český Brod (2014), Strategický rámec MAP pro ORP Přeštice 2018-2023, Strategický dokument prevence kriminality Přeštice 2019-2023, Povodňový plán Třeboň (2014), Místní akční plán vzdělávání Praha 19 (2017), Regulační plán rozvojové zóny Severní předměstí Přeštice II (2018), Povodňový plán Šlapanice (2017), Metodika přípravy veřejných strategií (2019), Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR 2021-2023, Plán odpadového hospodářství statutárního města Brna - Analýza 2017-2025, Analýza drogové situace ve městě Brně a související doporučení pro městskou drogovou strategii (2016), Strategie bydlení města Brno - Analýza 2018-2030, Plán zdraví města Brna - Analýza 2018-2030, Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna - Analýza (2018), Plán odpadového hospodářství statutárního města Brna 2017-2025, Evaluace Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna - Analýza 2010-2015, Plán udržitelné městské mobility města Brna - Analýza (2015), Územní energetická koncepce města Brna - Analýza systémů spotřeby paliv a energie a jejich nároků v dalších letech (2018) , Koncepce sportu města Brna - Analýza 2018-2030, Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně - Analýza (2017), 6. Komunitní plán sociálních a návazných služeb města Brna - Analýza 2020-2022, Generel zeleně Moravská Třebová (2019), Plán aktivního stárnutí ve městě Brně a jeho evaluace - Analýza (2012), Koncepce prevence kriminality ve městě Brně - Analýza 2017-2021, Povodňový plán Praha-Libuš (2016), Strategický plán rozvoje sportu Jesenice 2018-2022, Koncepce průmyslu a logistiky Humpolec (2018), Povodňový plán Prachatice (2015), Program regenerace městské památkové rezervace Prachatice 2019-2021, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Prachatice 2020-2022, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Humpolec 2019-2021, Strategický plán Prachatice - plán realizace 2020, Plán prevence kriminality Humpolec 2020-2022, Koncepce dopravy Humpolec (2019), Plán rozvoje sportu Moravská Třebová 2018-2025, Plán rozvoje sportu Velké Meziříčí (2018), Generel bezbariérových tras Velké Meziříčí (2016), Bílá kniha dopravy Velké Meziříčí (2019), Koncepce dopravy Velké Meziříčí (2018), Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna (2018), Strategický rámec MAP Brno (2017), Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně (2017), Akční plán k územní energetické koncepci statutárního města Brna (2019), 6. Komunitní plán sociálních a návazných služeb města Brna 2020-2022, Územní energetická koncepce statutárního města Brna (2018), Koncepce prevence kriminality ve městě Brně 2017-2021, Akční plán zlepšování kvality ovzduší Statutární město Brno (2017), Koncepce rozvoje venkova 2021-2027, Plán odpadového hospodářství Mariánské Lázně (2017), Program regenerace městské památkové zóny Mariánské Lázně 2018-2020, Střednědobý plán rozvoje sociálních a návazných služeb Krnov 2017-2020 [akt. 2017], Akční plán rozvoje sportu Krnov (2020), Metodika kategorizace přístupnosti objektů (2011), Koncepce prevence kriminality města Krnova 2020-2024 [akt. 2019], Koncepce rozvoje sportu Krnov (2019), Regulační plán městské památkové zóny Brandýs nad Labem (2016), Strategický plán rozvoje města Mladá Boleslav - Analýza (2011), Plán odpadového hospodářství statutárního města Mladá Boleslav - Analýza (2018), Plán prevence kriminality statutárního města Mladá Boleslav - Analýza 2017-2020, Plán rozvoje sportu Klatovy (2018), Územní plán Šternberk po změně č.1 (2019), Strategický plán sociálního začleňování pro statutární město Liberec - Analýza 2016-2019, Strategie SMART City Boskovice (2020), Povodňový plán Šternberk (2015), Plán rozvoje cyklodopravy Liberec - Jablonec nad Nisou - Analýza 2017-2023, Plán prevence kriminality statutárního města Mladá Boleslav 2017-2020, Místní plán inkluze města Liberce - Analýza 2019-2021, Plán prevence kriminality statutárního města Liberec - Analýza 2020-2022, Plán dopravní obslužnosti Liberec - Jablonec nad Nisou - Analýza 2017-2023, Akční plán udržitelné energetiky a klimatu statutárního města Liberec - Analýza 2018-2030, Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav 2014-2018, Povodňový plán Boskovice (2018), Akční plán rozvoje sociálních služeb Boskovice 2020, Koncepce sociálního bydlení statutárního města Liberec - Analýza 2019-2022, Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti a dluhů v Liberci - Analýza 2020-2022, Místní plán inkluze města Liberce 2019-2021, Místní akční plán v ORP Mladá Boleslav (2018), Plán odpadového hospodářství statutárního města Mladá Boleslav (2018), Plán podpory sportu Šternberk 2018-2025 [akt. 2019], Aktualizace Strategie rozvoje Statutárního města Liberec - Analýza 2014-2020, Plán odpadového hospodářství statutárního města Liberec - Analýza (2016), Strategický rámec MAP v ORP Mladá Boleslav (2019), Koncepce sociálního bydlení statutárního města Liberec 2019-2022, Střednědobé cíle kvality vzdělávání v základních školách zřizovaných statutárním městem Liberec (2016), Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti a dluhů v Liberci 2020-2022, Akční plán sociálních a návazných služeb Poděbrady a okolí 2020-2021, Generel zeleně Poděbrady (2017), Generel dopravy Poděbrady (2018), Plán rozvoje sportu v Liberci 2018-2020, Strategický plán sociálního začleňování pro statutární město Liberec 2016-2019, Programové prohlášení koalice pro Liberec 2018-2022, Střednědobý výhled města Chrudim 2019-2023, Smart Prostějov - manuál chytrého města (2018), Plán odpadového hospodářství statutárního města Liberec (2016), Akční plán protihlukových opatření pro aglomeraci Liberec (2019), Strategický rámec MAP pro ORP Liberec (2016), Akční plán Poděbrady 2020-2025, Plán prevence kriminality statutárního města Liberec 2020-2022, Plán rozvoje sportu Poděbrady 2018-2022, Akční plán udržitelné energetiky a klimatu statutárního města Liberec 2018-2030, Střednědobý plán sociálních a návazných služeb Poděbrady 2020-2023, Plán rozvoje cyklodopravy Liberec - Jablonec nad Nisou 2017-2023, Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu - Analýza (2017), Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy - Analýza (2017), Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu Ostrava - Analýza (2010), Strategický plán města Ostravy pro sport - Analýza 2017-2025, Plán odpadového hospodářství statutárního města Ostravy - Analýza 2017-2021, Akční plán udržitelné energetiky statutárního města Ostrava - Analýza (2020), Integrovaný plán mobility Ostrava - Analýza (2014), Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy - Analýza 2017-2021, Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy - Analýza (2014), Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy - Analýza 2017-2023, Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy - Analýza 2016-2020, Urbanistický generel Hlučín (2019), Strategický plán sociálního začleňování Ostrava - Analýza 2015-2018, Strategický rámec priorit MAP Ostrava - Analýza 2019-2023, 5. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava - Analýza 2019–2022, Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy (2014), Strategický rámec priorit MAP Ostrava 2019-2023, Akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 2019-2020, Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě [akt. 2018], Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy 2016-2020, Územní plán Ostravy (2014), Akční hlukový plán aglomerace Ostrava [akt. 2020], 5. Plán rozvoje systému zeleně na nezastavitelných lokalitách - Brownfields Ostrava (2016), Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy 2017-2021, Strategický plán města Ostravy pro sport 2017-2025, Koncepce řešení parkování na území Ostravy (2018), Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018, Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy (2017), Koncepce rozvoje sportu Hlučín (2018), Akční plán udržitelné energetiky statutárního města Ostrava (2020), Program regenerace městské památkové zóny Turnov 2019-2023, Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu (2017), Akční plán koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy (2019), Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Hlučínska 2018-2022, Plán odpadového hospodářství statutárního města Ostravy 2017-2021, 5. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2019–2022, Akční plán statutárního města Ostravy k implementaci programu zlepšování kvality ovzduší (2019), Dopravní generel Hlučín (2019), Koncepce rozvoje cestovního ruchu Turnov 2016-2020+, Koncepce prevence kriminality Třebíč 2017-2021, Strategický plán rozvoje města Třebíče 2020-2023 [akt. 2019], Regulační plán městské památkové rezervace Pelhřimov (2008), Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících města Třebíče 2019–2023, Koncepce mobility a dopravní obslužnosti města Třebíč 2019-2023, Povodňový plán města Uherský Brod (2015), Koncepce drogové problematiky Třebíč 2017-2021, Koncepce chytrá Třebíč 2019-2023, Koncepce rozvoje cestovního ruchu Třebíč 2019-2023, Městská energetická koncepce města Třebíč na roky 2019-2043, Program regenerace městské památkové zóny Uherský Brod 2018-2022 [akt. 2017], Koncepce zdravotnictví Jihomoravského kraje 2020-2025, Strategie městského úřadu MČ Praha 18 2016-2020, Programové prohlášení Rady MČ Praha 11 2019-2022, Strategický rámec MAP MČ Praha 11 - Analýza 2018-2023, Strategický plán sociálního začleňování města Valašské Meziříčí 2018-2021, Strategie městského úřadu města Jilemnice 2014-2020, Koncepce rozvoje sociálních a návazných služeb Praha 11 - Analýza 2016-2020, Plán rozvoje sportu Valašské Meziříčí 2020-2025, Střednědobý plán a koncepce rozvoje sociálních a souvisejících služeb MČ Praha 18 2020-2024, Povodňový plán města Valašské Meziříčí (2020), Strategie kultury města Valašské Meziříčí (2019), Cizinci na území MČ Praha 11 - Analýza (2016), Koncepce udržitelné energetiky města Jilemnice (2015), Strategie Jihomoravského kraje pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování 2020-2028, Koncepce rozvoje sociálních a návazných služeb MČ Praha 11 2016-2020, Koncepce udržitelné dopravy města Jilemnice (2015), Plán rozvoje sportu MČ Praha 11 (2018), Akční plán protidrogové politiky MČ Praha 11 na rok 2020, Koncepce řešení dopravy v klidu MČ Praha 11 [akt. 2016], Strategický rámec MAP MČ Praha 11 2018-2023, Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 11 (2017), Plán podpory sportu města Znojma 2020-2025, Informační koncepce města Znojma (2020), Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy ve městě Znojmě (2019), Program regenerace městské památkové rezervace Znojmo 2016-2020 [akt. 2015], Analýza dopravy v klidu Praha 10 (2018), Marketingová strategie cestovního ruchu města Znojma 2030 (2020), Analýza života cizinců v MČ Praha 10 (2016), Analýza sociálních a návazných služeb poskytovaných občanům městské části Praha 10 (2015), Analýza potřeb občanů městské části Praha 10 - oblast související se zajištěním potřeb občanů v nepříznivé sociální situaci (2015), Aktualizace cyklogenerelu pro území MČ Praha 10 (2014), Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2019–2022, Programové prohlášení Rady města Chrudim 2018–2022, Koncepce sportovní politiky městské části Praha 10 - Analýza (2017), Plán odpadového hospodářství města Tábor - Analýza 2017-2022, Místní akční plán vzdělávání ORP Tábor - Analýza (2017), Koncepce rozvoje kultury a kulturního turismu v Táboře - Analýza (2018), Strategický plán rozvoje města Tábor - Analýza 2014-2020, Strategie prevence kriminality města Ústí nad Labem - Analýza 2016-2020, Koncepce statutárního města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu - Analýza 2016-2019, Plán odpadového hospodářství statutárního města Ústí nad Labem - Analýza 2017-2026, Strategie rozvoje města Ústí nad Labem - Analýza 2015-2020, SUMF - strategický rámec udržitelné městské mobility Ústí nad Labem - Analýza (2019), Strategie prevence kriminality města Ústí nad Labem 2016-2020, Strategie regenerace brownfieldů (2010), SUMF - strategický rámec udržitelné městské mobility Ústí nad Labem (2019), Akční plán strategického rámce MAP pro území SO ORP Ústí nad Labem 2018-2021, Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy - Analýza 2017-2021, Koncepce statutárního města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu 2016-2019, Strategický rámec MAP pro území SO ORP Ústí nad Labem (2019), 6. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem 2018-2021, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019-2021, Generel udržitelné dopravy města Ústí nad Labem (2012), Plán odpadového hospodářství statutárního města Ústí nad Labem 2017-2026, Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy (2016), Plán udržitelné městské mobility Jihlavy - Analýza (2019), SWOT analýza strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy (2012), Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Jihlavy - Analýza (2016), Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jihlava - Analýza 2018-2023, Plán rozvoje sportu v Jihlavě - Analýza 2018-2025, Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy - Analýza 2017-2042, Plán rozvoje sportu v Jihlavě 2018-2025, Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Jihlava 2014-2015, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jihlava 2018-2023, Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy 2017-2021, Akční plán udržitelné městské mobility Jihlavy (2019), Akční plán Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch Jihlava 2019-2020, Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy 2017-2042, Plán udržitelné městské mobility Jihlavy (2019), Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím 2017-2020, Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 - Akční plán 2019, Komunitní plán zdraví a kvality života Valašské Klobouky (2020-2021) , Komunitní plán zdraví a kvality života Prachatice (2020-2021) , Komunitní plán zdraví a kvality života Chrudim (2020-2021) , Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu - Analýza (2017), Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi - Analýza 2015-2030, Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Chrudim 2019–2020, Akční plán udržitelné energetiky města Chrudim - Analýza (2017), Plán odpadového hospodářství města Chrudim - Analýza (2015), Komunitní plán zdraví a kvality života Valašské Meziříčí (2018-2019) , Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 [akt. 2020], Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů v České republice 2018-2022, Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství 2018-2022, Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Uherský Brod (2019), Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v ORP Uherský Brod 2019-2022, Koncepce rozvoje sportu města Uherský Brod (2019), Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Uherský Brod (2019), Strategie Smart City města Uherský Brod (2019), Rámcový rezortní interní protikorupční program (2013) [akt. 2018], Metodika rodinné politiky na krajské a místní úrovni (2018), Metodika mapování kultury v hl. m. Praze (2020), Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City (2020), Metodika mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR (2016), Akční plán rozvoje obce Červená voda (2020), Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) (2016), Program revitalizace Krušných hor (2017), Strategický plán městské části Praha 13 2018-2024, Komunitní plán zdraví a kvality života Moravská Třebová (2020-2021) , Komunitní plán zdraví a kvality života Dačice (2020-2021) , Komunitní plán zdraví a kvality života Lomnice nad Popelkou (2020-2021) , Komunitní plán zdraví a kvality života Tábor (2020-2021) , Tematický akční plán Města Kroměříže pro oblast bydlení a oblast bezpečnosti 2019–2022, Plán odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod 2017-2021, Plán rozvoje sportu Havlíčkův Brod 2018-2023, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Havlíčkův Brod 2019-2021, Strategický plán sociálního začleňování města Havlíčkův Brod 2018-2021, Strategický plán města Český Krumlov 2016-2022, Plán udržitelné městské mobility Kroměříž (2019), Komunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku 2020-2023, Vize a strategie Brno 2050 (2017), Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020
The Czech Republic Funding and Debt Management Strategy for 2020
, Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 12 (2016), Strategie rozvoje informačního systému statutárního města Mostu (2012), Generel cyklostezek městské části Praha 12 (2008), Plán rozvoje sportu a volného času v MČ Praha 12 (2018), Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž 2018-2023, Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023, Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova (2015) [akt. 2019], Generel bezbariérových tras MČ Praha 12 (2011), Plán odpadového hospodářství města Mostu 2017-2025, Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Most 2018-2023, Místní plán inkluze statutárního města Mostu 2017-2022, IV. komunitní plán sociálních služeb a navazujících služeb pro region Mostecka 2019-2022, Strategie prevence kriminality statutárního města Mostu 2018-2021, Národní strategie finančního vzdělávání 2.0 (2020), Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2019-2022, Akční plán prevence kriminality města Dobříš na rok 2019, Program prevence kriminality MČ Praha 20 2017-2021, Akční plán sociálních služeb ORP Benešov 2017-2019, Strategie území správního obvodu ORP Benešov 2015-2024, Místní akční plán vzdělávání SO ORP Benešov (2017), Plán prevence kriminality města Štětí 2017-2021, Generel cyklistické dopravy ve městě Nový Jičín (2014), Koncepce prevence kriminality Nový Jičín 2016-2020, Strategický plán sociálního začleňování města Štětí 2015-2018, Plán rozvoje sportu Nový Jičín 2018-2025, Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska (2017), Plán prevence kriminality města Valašské Klobouky 2016-2020, Plán odpadového hospodářství Valašské Klobouky 2017-2022, Komunitní plán sociálních služeb a péče na Valašskokloboucku a Brumovsku 2015-2020, Dopravní studie Břeclav (2013), Akční plán rozvoje města Dobříš 2019-2020, Strategie rozvoje sportu ve městě Břeclavi 2018-2022, Akční plán města Břeclav pro oblasti Bezpečnost a prevence kriminality a zaměstnanost 2020-2022, Koncepce prevence kriminality města Břeclav 2019-2022, Plán odpadového hospodářství města Břeclav 2017-2026, Generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy na území města Břeclavi (2011), Generel odvodnění města Břeclav (2010), Generel cyklistické dopravy ve městě Břeclav (2014), Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb MAS Podbrdsko 2020-2022, Plán odpadového hospodářství města Dačice 2017-2021, Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2019, UNECE AAI - Active Ageing Index, Age-friendly environments in Europe: Indicators, monitoring and assessments (2018), Metodika optimalizace sběru dat ve veřejné správě (2016), Standardy publikace a katalogizace otevřených dat VS ČR (2015), Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů (2009), Finanční hospodaření obce a jeho přezkoumávání (2019), Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027, Plán odpadového hospodářství města Rožnov pod Radhoštěm 2017-2022, Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v ORP Rožnov pod Radhoštěm 2019-2022, Programové prohlášení koalice Mladí a neklidní, ANO, Společně pro Břeclav a KDU-ČSL v Břeclavi 2019-2022, Koncepce rozvoje školství městské části Praha 10 2020-2025, Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028, Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017-2020, Plán udržitelného rozvoje města Benešov 2019-2030, Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 2020-2025, Akční plán ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 2019-2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina (2016), Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina 2018-2025, Energetický management pro veřejnou správu: Příručka pro energetické manažery (2016), Metodika vytváření strategie sociálního začleňování na místní úrovni (2015), Metodika Identifikace tržního selhání v oblasti bydlení (2017), Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení v prostředí ČR, Metodika prevence ztráty bydlení (2018), Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace (2015), Ženevská Charta OSN o udržitelném bydlení (2015)
Geneva UN Charter on Sustainable Housing (2015)
, Definice a typologie bezdomovectví (2007), Indikátory kvality života v oblasti bydlení (2018), Koncept kompaktního města: příspěvek k výzkumu a zprávě (2013), Hustota a ekonomika měst (2018), Sociální bydlení – příprava projektů (2017), Územní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí 2017-2042, Koncepce rozvoje sportu města Týnec nad Sázavou 2018-2028, III. střednědobý plán sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava 2018-2021, Strategie pro kulturu a volný čas města Týnec nad Sázavou 2019-2028, Akční plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice 2019-2020, test, Národní akční plán pro chytré sítě 2019-2030 / Aktualizace NAP SG, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, aktualizace č. 2a (2019) [akt. 2019], Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu Olomouckého kraje 2019-2023, Plán dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje (2019), Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (2019), Plán rozvoje sportu města Vimperk 2018-2022, Roční akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Vimperk 2019, Akční plán rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Vimperk 2019, Plán prevence kriminality města Vimperk 2018-2020, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk (2018), Koncepce rozvoje sportu ve městě Hodonín 2019, Akční plán udržitelné energetiky a adaptace města Litoměřice na klimatickou změnu (SECAP) do roku 2030, Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu ORP Žamberk a Králíky (2018), Strategie rozvoje a bezpečnosti ICT město Králíky 2017-2022, Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Břeclav 2020-2022, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2016-2020, Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihočeského kraje 2012-2020, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji 2019-2021 [akt. 2019], Plán systémového snížení administrativní zátěže podnikání 2019-2022, Koncepce operační přípravy státního území ČR 2017-2020, Koncepce jednotné prezentace ČR [akt. 2019], The Country for the Future 2020-2027, Národní kosmický plán 2020-2025
National Space Plan 2020–2025
, Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje 2016-2025, Krajská příloha k národní RIS3 Jihočeského kraje 2018-2022, Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019-2024, Komunitní plán zdraví a kvality života Prostějov (2019-2020) , Komunitní plán zdraví a kvality života MAS Rozkvět (2019-2020) , Komunitní plán zdraví a kvality života Třebíč (2019-2020) , Akční plán rozvoje města Kopřivnice 2019-2020, Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, Zdravotní plán města Chrudim (2019), Generel veřejných prostranství Prahy 4 (2018), Generel veřejných prostranství Prahy 10 (2017), Program regenerace MČ Praha 1 (2013) [akt. 2016], Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024, Komunitní plán zdraví a kvality života Mladá Boleslav (2019-2020) , Komunitní plán zdraví a kvality života Bory (2019-2020) , Program rozvoje obce Dětmarovice (2018), Strategie ORP Bystřice nad Pernštejnem 2015-2024, Strategie území správního obvodu ORP Sedlčany 2015-2024, Program rozvoje města Veselí nad Moravou 2019-2026 , Strategie území správního obvodu ORP Sušice 2015-2024, Strategie území správního obvodu ORP Vyškov 2015-2024, Národní strategie umělé inteligence v České republice 2019-2035
National Artificial Intelligence Strategy of the Czech Republic 2019-2035
, Metodika hodnocení udržitelných malých obcí (2019)  , Strategický rozvojový dokument obce Háj ve Slezsku 2019-2022, Strategický plán rozvoje obce Hrušovany u Brna 2014-2020, Strategický plán obce Velké Přílepy 2016-2026, Strategický plán rozvoje obce Rapotín 2014-2020 , Strategický plán rozvoje města Březnice 2016-2025, Program rozvoje obce Libina 2018-2023, Strategie NSZM ČR 2015-2030, Aktualizace 2019, Střednědobý plán NSZM ČR 2020-2025, Územní plán Vimperk (2015), Strategie rozvoje města Jablunkova 2015-2023 , Strategický plán rozvoje města Frýdlant nad Ostravicí 2016-2025, Územní plán Rožnov pod Radhoštěm (2011), Program rozvoje města Hlinska (2013), Program rozvoje města Studénka (2015), Strategický plán rozvoje města Příbram 2014-2020 , Územní plán města Jílové u Prahy (2004), Program rozvoje obce Nivnice (2017), Územní plán Bystřice (2019), Integrovaný plán pro řízení procesu změny ve Statutárním městě Karviná (2018), Strategický plán rozvoje obce Koleč 2019-2024, Generel cyklistické dopravy na území města Brna (2010), Strategie a koncepce rozvoje univerzitního školství v Brně a její evaluace (2012), Program rozvoje obce Pištín 2016-2020, Zásady pro rozvoj adaptací na změnu klimatu ve městě Brně: s využitím ekosystémově založených přístupů (2016), Koncepce rekreačního využití příměstských lesů Města Brna (2012), Plán aktivního stárnutí ve městě Brně a jeho evaluace (2012), Plán zdraví města Brna 2018-2030, Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2019-2020, Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025, Strategický plán rozvoje města Milovice 2017-2027, Strategický plán rozvoje města Příbram 2014-2020, Program rozvoje obce Březina 2015-2020, Program rozvoje obce Velký Beranov 2017-2021, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chuchelná 2018-2022, Program rozvoje obce Zašová 2017-2025, Strategický plán obce Chuchelná 2018-2023, Územní plán obce Křešice (2017), Program rozvoje Statutárního města Teplice 2019-2026, Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary 2014-2020, ČSN ISO 18091:2019 Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001 v místní samosprávě
ISO 18091:2019 Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001 in local government
, ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
ISO 50001:2018 Energy management systems - Requirements with guidance for use
, Návrh strategického plánu rozvoje obce Těrlicko (2018), Strategický plán obce Baška 2016-2026, Strategický plán rozvoje obce Návsí 2018-2028, Strategický plán obce Horoměřice (2017), Strategický plán rozvoje obce Dolní Břežany 2014-2023, Strategický plán rozvoje města Chlumec 2017-2025, Strategie udržitelného rozvoje obce Vejprnice 2014-2020, Program rozvoje obce Hlubočky 2016-2023, Strategický plán rozvoje obce Vendryně 2014-2020, Strategie rozvoje obce Ratíškovice 2008-2020, Strategický plán rozvoje města Klimkovice 2014-2020, Strategický plán rozvoje města Vamberk 2014-2024, Plán rozvoje obce Ludgeřovice 2018-2025, Strategie rozvoje města Vrbno pod Pradědem 2017-2023, Strategie rozvoje města Pacova a jeho místních částí 2018-2022, Strategický programový dokument obce Kamenice 2016-2021, Strategický plán rozvoje obce Petrovice u Karviné 2016-2030, Strategický rozvoj města Polná 2019-2022, Strategický plán rozvoje města Šluknov 2015-2025, Program rozvoje města Doksy 2018-2024, Strategický plán města Blatná [akt. 2018], Strategický plán rozvoje města Slavičín 2016-2022, Strategie rozvoje města Jablunkova 2015-2023, Strategický plán rozvoje města Světlá nad Sázavou 2016-2026, Program rozvoje města Dobřany 2014-2025, Strategie rozvoje města Kostelec nad Orlicí (2015), Strategický plán rozvoje města Fulnek 2013-2020, Strategický plán rozvoje města Králíky 2018-2026, Strategický plán města Jílové u Prahy do roku 2020 (2014), Strategický plán města Bystřice 2014-2020, Program rozvoje města Vimperk 2016-2022, Strategický plán rozvoje města Týn nad Vltavou 2016-2022, Nová evropská agenda pro kulturu (2018), Generel bezbariérovosti města Tábor (2017), Území energetická koncepce města Tábor (2013), Aktualizace generelu cyklistické dopravy města Tábor (2009), Koncepce údržby veřejné zeleně ve městě Tábor (2016), Plán rozvoje sportu města Tábora (2018), Plán odpadového hospodářství města Tábor 2017-2022, Místní akční plán vzdělávání ORP Tábor (2017), Akční plán sociálních služeb ORP Tábor (2019), Strategický rámec MAP ORP Tábor (2019), Strategický plán města Českých Budějovic 2017-2027, Zdravotní plán města Valašské Meziříčí 2019-2022, Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí 2018-2021, Metodika strategického plánování města Valašské Meziříčí (2014), Integrovaný plán mobility Ostrava (2014), Plán dopravní obslužnosti Liberec - Jablonec nad Nisou 2017-2023, Roční plán NSZM ČR 2020, Digitální Česko: Česko v digitální Evropě (2018), Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021, Digitální Česko: Úvodní dokument (2018), Digitální Česko: Koncepce Digitální ekonomika a společnost (2018), Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025, ISO 20400:2017 Udržitelné nakupování - návod
ISO 20400:2017 Sustainable procurement – Guidance
, Komunitní plán zdraví a kvality života Bystřice 2019-2020, Komunitní plán zdraví a kvality života Velké Meziříčí (2019-2020) , Komunitní plán zdraví a kvality života Nový Jičín (2019-2020) , CITYkeys - indikátory pro Smart Cities
CITYkeys indicators for smart city
, ČSN 06 3090 Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů, ČSN EN ISO 14050 Environmentální management - Slovník
ISO 14050 Environmental management – Vocabulary
, ČSN EN ISO 14034: Environmentální management - Ověřování environmentálních technologií (ETV)
ISO 14034: Environmental management - Environmental technology verification (ETV)
, ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500, ČSN EN ISO 14005:2019 Systémy environmentálního managementu - Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu
ISO 14005:2019: Environmental management systems. Guidelines for a flexible approach to phased implementation
, ČSN EN 15643-3 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností
EN 15643-3 Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 3: Framework for the assessment of social performance
, ČSN EN ISO 14063: Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady
ISO 14063: Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples
, ČSN EN 15643-1 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 1: Obecný rámec
EN 15643-1 Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings - Part 1: General framework
, ČSN EN ISO 50006: Systémy managementu hospodaření s energií - Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) - Obecné zásady a návod
ISO 50006: Energy management systems - Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) - General principles and guidance
, ČSN EN 15643-4 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 4: Rámec pro posuzování ekonomických vlastností
EN 15643-4 Sustainability of construction works - Assessment of building - Part 4: Framework for the assessment of economic performance
, ČSN EN 15643-2 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností
EN 15643-2 Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 2: Framework for the assessment of environmental performance
, ČSN EN 15643-5 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby
EN 15643-5 Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings and civil engineering works - Part 5: Framework on specific principles and requirement for civil engineering works
, ČSN EN ISO 1996-1: Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení
ISO 1996-1: Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 1: Basic quantities and assessment procedures
, ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel, ČSN EN ISO 14026: Environmentální značky a prohlášení - Zásady, požadavky a směrnice pro komunikaci informací o stopách
ISO 14026: Environmental labels and declarations - Principles, requirements and guidelines for communication of footprint information
, ČSN EN 14803 Identifikace a/nebo určení množství odpadu
EN 14803 Identification and/or determination of the quantity of waste
, ČSN P CEN ISO/TS 14027 Environmentální značky a prohlášení - Vývoj pravidel produktových kategorií
ISO/TS Environmental labels and declarations - Development of product category rules
, ČSN EN ISO 14067: Skleníkové plyny - Uhlíková stopa produktů - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci
ISO 14067: Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification
, ČSN EN ISO 14025: Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy
ISO 14025: Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures
, ČSN EN ISO 14021: Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II)
ISO 14021: Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)
, ČSN CLC/TR 50600-99-2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí, ČSN EN ISO 14004: 2016 Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci
ISO 14004:2016 : Environmental management systems. General guidelines on implementation
, ČSN EN ISO 14020: Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady
ISO 14020: Environmental labels and declarations - General principles
, ČSN 75 7221 Kvalita vod - Klasifikace kvality povrchových vod, ČSN EN ISO 21931-1: Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy
ISO 21931-1: Sustainability in building construction - Framework for methods of assessment of the environmental performance of construction works - Part 1: Buildings
, ČSN EN 16247-1 Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky
EN 16247-1 Energy audits - Part 1: General requirements
, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019-2021, Komunitní plán zdraví a kvality života Znojmo (2019-2020) , Komunitní plán zdraví a kvality života Litoměřice (2019-2020) , Komunitní Plán zdraví a kvality života Kroměříž (2019-2020) , Komunitní plán zdraví a kvality života Hlučín (2019-2020) , Analýza hrozeb pro Českou republiku (2015), Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí 2016-2025, Akční plán Strategie digitální gramotnosti 2015-2020 [akt. 2018], Inovační strategie České republiky 2019-2030
Innovation Strategy of the Czech Republic 2019-2030
, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje [akt. 2017], Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje 2018-2022, Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím (2017), Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje 2019-2022 [akt. 2019], Otevřeně o Evropě: Komunikační strategie o evropských záležitostech – aktualizace pro rok 2019, Vnitrostátní plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou (2014)
National Plan for Increasing the Number of Nearly Zero-Energy Buildings in the Czech Republic (2014)
, Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 (2018), Vládní koncepce boje s korupcí 2018-2022, Komunitní plán zdraví a kvality života MAS Opavsko (2019-2020) , Politika druhotných surovin České republiky 2019-2022 [akt. 2019]
Secondary raw materials policy of the Czech Republic 2019-2022
, Plán odpadového hospodářství Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO) Litoměřice 2017, Strategický plán rozvoje města Orlová 2017-2033, Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky (2017)
Concept of Protection Against Drought Consequences on the Territory of the Czech Republic (2017)
, Územní energetické koncepce Pardubického kraje - aktualizace 2018, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2019-2021, Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (2018) [akt. 2018], Strategický plán pro sociální začleňování Vsetín 2017-2020, Strategie Mikroregionu Dačicko v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy 2015-2024 (verze 02/2015), Strategie rozvoje mikroregionu Dačicko 2014-2020, Generel dopravy města Dačice (2017), Strategie rozvoje Regionu Renesance 2014-2020, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice 2018, Generel bezbariérovosti Dačice (2016), Metodika prevence ztráty bydlení a zadlužení města Štětí (2019), Koncepce mezinárodní spolupráce města Vítkov 2015-2018 , Akční plán města Vítkov 2019-2022, Strategický plán sociálního začleňování Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku 2017-2019, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Vítkov 2015-2020, Generel veřejného osvětlení město Bílovec (2018), Koncepce podpory rozvoje paliativní péče v OK (2019), Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje 2019-2022, Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019, Program rozvoje města Bílovec 2018-2027 , Generel dopravy ve městě Bílovci (2018), Strategický plán rozvoje města Černošice 2017-2022, Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství 2015-2020, Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství 2017-2025, Investiční strategie města Kolína 2016-2020, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji 2018-2020, Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018, Aktualizovaná Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců (2018), 3. Národní akční plán pro vzácná onemocnění 2018-2020
3rd Czech National Action Plan for Rare Diseases 2018-2020
, Strategický plán rozvoje města Příbor 2017-2025, Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (aktualizace 2018), Program rozvoje sportu Příbor (2018), Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017-2019, Strategie protidrogové politiky MČ Praha 18 2017-2020, Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR - Národní RIS3 strategie 2014-2020 [akt. 2018], Koncepce rozvoje sociálních služeb Praha 18 2014-2019, Koncepce podpory seniorů MČ Praha 18 2017-2022, Strategický rámec MAP Praha 10 do roku 2023 (2017), Koncepce prorodinné politiky MČ Praha 18 2017-2022, Strategický rámec MAP vzdělávání na území MČ Praha 18 Letňany a MČ Praha - Čakovice do roku 2023, Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 (2017), Povodňový plán ORP Litoměřice (2012), Protikorupční strategie MČ Praha 10 (2016), Místní akční plán vzdělávání ORP Litoměřice II 2016-2024, Strategie pro veřejné prostory Prahy 10 (2010), Koncepce sportovní politiky městské části Praha 10 (2017), Program protidrogové prevence MČ Praha 7 2018-2019 , Akční plán dopravně-urbanistických úprav na území MČ Praha 7 2016-2018, Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice 2019-2023, Plán prevence kriminality Litoměřice 2017-2019, Program prevence kriminality MČ Praha 7 2018-2019, Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice (2019), Místní akční plán vzdělávání pro správní obvod Praha 7 2016-2023 [akt. 2018], Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu Ostrava (2010), Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 4 2016-2018, Koncepce rozvoje Národního zdravotnického informačního systému - NZIS (2016) [akt. 2016]
National Health Information System -NHIS (2016)
, Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, aktualizace 2017-2042 (2018), Personální strategie Městského úřadu Litoměřice (2014), Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod do roku 2025, Strategie území správního obvodu ORP Český Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy 2015-2024, Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích 2018-2023, Strategický plán udržitelného rozvoje města Dobříš 2008-2028 [akt. 2012], Aktualizovaná územní energetická koncepce města Dobříš (2006) [akt. 2009], Komunitní plán sociálních služeb regionu Dobříšsko 2008-2013, Akční plán rozvoje sociálních a návazných služeb regionu Dobříšsko 2010-2011, Cyklogenerel Dobříš (2009), Plán odpadového hospodářství pro město Dobříš 2017-2026 [akt. 2018], Plán prevence kriminality města Dobříš 2017-2021, Filozoficko-architektonická koncepce města Týnec nad Sázavou (2018), Územně dopravní koncepce města Dobříš (2018), Územní plán Dobříš (2010), Manuál jednotného vizuálního stylu města Týnec nad Sázavou (2014), Marketingová strategie města Dobříš (2018), Manuál povrchů a mobiliáře města Týnec nad Sázavou (2017), Studie městského informačního a orientačního systému města Týnec nad Sázavou (2013), Plán prevence kriminality města Týnec nad Sázavou 2018-2028, Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325, o ženách, míru a bezpečnosti (2000)
UN Security Council Resolution 1325 (2000)
, Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 15 2018-2019, Plán odpadového hospodářství města Lomnice nad Popelkou 2017-2021, Koncepce prorodinné politiky obce Lípa 2017-2020, Plán rozvoje cestovního ruchu města Mšeno (2008), Plán odpadového hospodářství města Uherský Brod 2011-2016, Strategický plán rozvoje kultury města Šternberk 2013-2023, Koncepce rozvoje kultury a kulturního turismu v Táboře (2018), Plán odpadového hospodářství města Moravská Třebová 2017-2021, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Moravská Třebová 2019-2021, Koncepce rozvoje kultury města Orlová 2014-2020, Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec 2018-2022, Povodňový plán města Letovice [akt. 2018], Povodňový plán obce Křižany [akt. 2018], Povodňový plán města Počátky [akt. 2017], Povodňový plán města Kouřim [akt. 2016], Program regenerace městské památkové zóny Šternberk 2013-2023, Program regenerace městské památkové rezervace Moravská Třebová 2017-2027, Plán prevence kriminality města Kroměříž 2017-2021, Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc (2018), Koncepce vodního hospodářství města Olomouc (2014) [akt. 2016], Koncepce prevence kriminality města Olomouc 2016-2020, Plán udržitelné městské mobility Olomouc 2018-2030, Program rozvoje města Varnsdorf 2015-2020, Strategie rozvoje cestovního ruchu Olomouc 2014-2020, Strategický plán rozvoje města Jičín (2018), Strategie území správního obvodu ORP Olomouc 2015-2024, Územní energetická koncepce města Uherský Brod (2009), Koncepce prevence kriminality města Uherský Brod 2013-2014, 4. komunitní plán sociálních služeb Olomoucka 2016–2019, Koncepce rodinné politiky statutárního města Olomouc 2016-2018, II. Komunitní plán sociálních služeb ORP Velké Meziříčí 2018-2020, Plán odpadového hospodářství statutárního města Olomouc (2016), Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouc 2015-2020, Koncepce prevence kriminality města Vítkov 2018-2022, Koncepce rozvoje partnerství a příhraniční spolupráce obce Červená Voda 2018-2031, Plán rozvoje rodinné politiky města Kouřim 2014-2020, Plán rozvoje proseniorské politiky města Kouřim 2017-2018 , Koncepce bytové politiky města Kouřim 2014-2020, Plán odpadového hospodářství města Hlučín 2017-2022, Marketingový plán komunikace obce Bystřice 2017-2023, Koncepce bydlení Humpolec (2018), Koncepce rozvoje sportu v obci Červená Voda 2018-2031, Povodňový plán obce Červená Voda [akt. 2018], Koncepce rozvoje místních částí obce Červená Voda 2018-2031, Strategický plán sociálního začleňování města Brno 2016-2019, Strategie bydlení města Brno 2018-2030, Koncepce obecního školství města Brno 2014-2020, Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních města Brno (2012), Koncepce sportu města Brna 2018-2030, Evropská směrnice o odpadech (2008, změna 2018)
EU Directive on waste - "Waste Framework Directive" (2008)
, Koncepce podpory sportu v ČR 2016-2025 "SPORT 2025", Dopravní sektorové strategie ČR, 2. fáze (2013) [akt. 2017]
Transport Sector Strategies, 2nd Phase
, Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR (2017), Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030, Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování 2012-2020, Akční plán České republiky k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí 2017-2020, Jednotná koncepce správy a následného využívání rekultivovaných území ČR (2017), Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství (2018)
A European Strategy for Plastics in a Circular Economy (2018)
, Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy ČR 2017-2021, Vize rozvoje autonomní mobility ČR (2017), Aktualizace Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti [akt. 2017], Střednědobá vize posilování kapacit České rozvojové agentury (2015), Koncepce zahraniční politiky České republiky (2015)
Concept of the Czech Republic´s Foreign Policy (2015)
, Strategie pro uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích (2017), Akční plán mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí VaV 2017-2020, Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané MŠMT 2014-2020, Koncepce zavádění metody BIM v České republice (2017), Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství - "ZEMĚ 2017-2025" , Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR - "Český automobilový průmysl 2025" (2017), Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018-2030, Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve VaVaI v ČR 2018-2020, Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-2020, Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-2020, Strategický plán rozvoje města Nepomuk 2018-2025, Oborová koncepce Oživení náměstí města Nepomuk 2018, Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020, Oborová koncepce Volnočasové aktivity, kultura a sport města Nepomuk (2018), Oborová koncepce Cestovní ruch a kultura města Nepomuk (2018), Národní akční plán pro byznys a lidská práva 2017-2022
National action plan for business and human rights for the period 2017-2022
, Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím 2015-2020
State Policy with Respect to Non-Governmental Organizastions for the Years 2015-2020
, Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014-2020 [akt. 2011], Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 [akt. 2013], Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje „Chytřejší kraj“ 2017-2023 , Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020, UNECE Strategie pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj (2005)
UNECE Strategy for Education for Sustainable Development (2005)
, Závěry Rady EU o vzdělávání pro udržitelný rozvoj (2010)
EU Council conclusions on education for sustainable development (2010)
, Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje [akt. 2018], Směrnice EU o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (2008)
EU directive on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection (2008)
, Směrnice EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (2009)
Directive EU on the promotion of the use of energy from renewable sources (2009)
, Koncepce letecké dopravy ČR 2016-2020, Koncepce nákladní dopravy ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030, Metodika hodnocení udržitelných měst - pro města v kategoriích A, B (2019)  , Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019)  , Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020)  , Rámec politiky EU v oblasti klimatu a energetiky 2020-2030 (2014)
A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030 (2014)
, Evropský strategický plán pro energetické technologie - plán SET (2007)
The European Strategic Energy Technology Plan - SET-Plan (2007)
, Akční plán digitálního vzdělávání EU (2018)
EU Digital Education Action Plan (2018)
, Strategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou do roku 2028 (2018), Úloha vzdělávání a odborné přípravy při provádění strategie Evropa 2020 (2011)
The role of education and training in the implementation of the Europe 2020 strategy (2011)
, Nová agenda dovedností pro Evropu: Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti (2016)
A New Skills Agenda for Europe: Working together to strengthen human capital, employability and competitiveness (2016)
, UNESCO Globální akční program pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji (2018)
UNESCO Global Action Programme on Education for Sustainable Development (2018)
, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (2017), Průmysl 4.0 (2017), Plán zeleně obce Bolatice 2012, Plán rozvoje rodinné politiky obce Bolatice 2014-2016, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Bolatice 2014-2017, Koncepce bezpečnosti obce Bolatice 2011, Územní plán Počátky (2012), Územní plán Krásno (2015), Územní plán Znojmo (2014) [akt. 2017], Územní plán Vsetín (2018), Územní plán Lomnice nad Popelkou (2017), Územní plán Uherský Brod (2017), Územní plán Poděbrady (2016) [akt. 2018], Územní plán Mladá Boleslav (2016), Územní plán Vřesina (2014), Územní plán Pelhřimov (2011) [akt. 2016], Územní plán Nové Město na Moravě (2018), Územní plán Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (2014), Územní plán Zákolany (2010), Územní plán Kácov [akt. 2016], Územní plán Jesenice (2006), Územní plán Tábor (2018), Územní plán Lípa (2016), Územní plán Zlaté Hory (2016), Územní plán Havlíčkův Brod (2014), Územní plán Krhová (2018), Územní plán Pištín (2011), Územní plán Humpolec (2016), Územní plán Orlová (2018), Územní plán Prachatice (2017), Územní plán Nový Jičín (2009) [akt. 2016], Územní plán Hlučín (2017), Územní plán Letovice (2017), Územní plán Křídla (2016), Územní plán Vítkov (2014), Územní plán Bystřice (2016), Územní plán Červená Voda (2014), Územní plán Moravská Třebová (2018), Územní plán Jilemnice (2017), Územní plán Klatovy (2016) [akt. 2018], Územní plán Boskovice (2015), Územní plán Chelčice (2011), Územní plán Mariánské Lázně (2002), Územní plán Mšeno (2014), Územní plán Krnov (2018), Územní plán Šternberk (2013), Územní plán Liberec (2020), Územní plán Březina (2014), Územní plán Zašová (2017), Územní plán Český Brod (2017), Územní plán Kroměříž (2004) [akt. 2015], Akční plán statutárního města Mladá Boleslav 2018-2019, Akční plán města Poděbrady 2015-2018, Územní plán města Bory (2009), Územní plán města Benešov nad Ploučnicí (2016), Územní plán města Benešov (2018), Akční plán obce Vřesina 2018-2019, Program rozvoje územního obvodu města Vítkov (2003), Program rozvoje obce Vřesina 2015-2020, Strategický plán rozvoje města Pelhřimov 2014-2020, Akční plán rozvoje města Znojmo 2019-2022, Aktualizace strategického plánu rozvoje města Kouřim 2014-2020, Program rozvoje obce Lípa 2014-2020 [akt. 2015], Aktualizace strategického plánu rozvoje města Nový Jičín 2014-2020, Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová (2018), Plán rozvoje obce Červená Voda 2018-2031 - Analýza, Strategický plán rozvoje města Lomnice nad Popelkou 2014-2020 [akt. 2016], Strategický plán rozvoje města Mladá Boleslav (2011) [akt. 2018], Strategický plán rozvoje obce Jesenice (2012), Strategický plán obce Bystřice 2017-2023, Strategický plán rozvoje města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 2015-2025, Strategický plán rozvoje města Benešov nad Ploučnicí 2015-2025, Komunitní plán zdraví a kvality života Rožnov pod Radhoštěm 2018-2019, Energetická politika EU: jednání s partnery za našimi hranicemi (2011)
The EU Energy Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders (2011)
, Energie 2020: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii (2010)
Energy 2020: A strategy for competitive, sustainable and secure energy (2010)
, Evropská strategie energetické bezpečnosti (2014)
European Energy Security Strategy (2014)
, Strategický plán rozvoje města Klášterec nad Ohří 2016-2023, Strategie rozvoje města Bruntál 2018–2023, Strategický plán rozvoje města Kutná Hora (2004) [akt. 2015], Komunitní Plán zdraví a kvality života Třeboň (2018-2019) , Strategický plán rozvoje města Trutnov 2015-2025, Strategie rozvoje města Šumperk 2014-2020, Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí 2015-2020, Strategický plán města Třinec 2014-2020, Strategický plán rozvoje města Žatec 2015-2020, Rozvojový plán města Svitavy [akt. 2014], Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov 2011-2025 [akt. 2015], Strategický plán rozvoje města Slaný (2013), Komunitní plán zdraví a kvality života Benešov nad Ploučnicí (2018-2019) , Strategický plán rozvoje města Rakovník do roku 2022 [akt. 2017], Strategický plán rozvoje města Písek 2015-2025, Strategický plán rozvoje města Pardubice 2014-2025 [akt. 2017], Strategický plán rozvoje města Olomouc 2017-2023, Strategie města Neratovice 2012-2020, Program rozvoje města Starý Plzenec 2017-2023, Strategický plán rozvoje města Náchod (2013), Strategie rozvoje města Nymburk 2011-2020, Strategický plán rozvoje města Mariánské Lázně 2016-2031, Strategický plán města Louny (2018), Strategický plán města Kadaň (2004) [akt. 2013], Strategický plán města Mělník (2004) [akt. 2012], Územní plán Strančice (2012), Územní plán Turnov (2014), Územní plán Štětí (2011), Územní plán Strážek (2009) [akt. 2014], Územní plán Sázava (2014) [akt. 2018], Strategický plán rozvoje města Telč 2014-2020, Územní plán Telnice (2002) [akt. 2013], Územní plán Třeboň (2012) [akt. 2018], Stručný Plán rozvoje obce Věžnice 2014-2018, Územní plán Úštěk (2010), Plán odpadového hospodářství Třeboň 2016-2021, Územní plán Věžnice (2017), Územní plán Velké Meziříčí (2019), Územní plán Šlapanice (1997) [akt. 2007], Územní plán Valašské Meziříčí (2012) [akt. 2018], Územní plán Koleč (2011) [akt. 2016], Územní plán Ústí nad Labem (2011), Územní plán Telč (2011), Program rozvoje města Sázava 2016-2025, Územní plán Velký Beranov (2017), Územní plán Třebíč (1998) [akt. 2017], Územní plán Kouřim (2012) [akt. 2015], Územní plán Prostějov (2014), Územní plán Rudíkov (2016), Program rozvoje obce Rudíkov 2018-2025, Plán odpadového hospodářství města Rosice 2017-2025, Územní plán Přeštice (2016), Územní plán Rokytnice nad Jizerou (2018), Strategický rozvojový plán města Přeštice 2018-2024, Strategický plán rozvoje MČ Praha-Slivenec [akt. 2018], Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou do roku 2030 (2013), Územní plán Rosice (2020) [akt. 2020], Komunitní plán sociálních služeb Rokytnice nad Jizerou 2015-2020, Strategie území správního obvodu ORP Kladno 2015-2024, Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015-2020 [akt. 2018], Koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2023 (2018), Strategický plán rozvoje města Jirkov (2006), Národní program Životní prostředí, Program rozvoje města Litvínov 2014-2020, Komunitní plán zdraví a kvality života Šlapanice (2018-2019) , Program rozvoje města Hranice 2012-2020, Strategický plán rozvoje města Chodov 2025 (2005), Strategie udržitelného rozvoje města Havířov 2012-2020, Rámcová strategie rozvoje statutárního města Chomutov 2014-2024, Strategický plán rozvoje města Český Těšín 2017-2021 [akt. 2017], Komunitní plán zdraví a kvality života Český Brod (2018-2019) , Strategie podpory Čechů v institucích EU: Nová Koncepce pro období 2018-2020 a Revidovaný akční plán, Strategie CLLD MAS Přiďte pobejt 2014-2020, Plán udržitelné městské mobility města Brna (2017), Strategie rozvoje ICT resortu MPSV 2018-2022, Aktualizovaný Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v ČR na léta 2018-2023
Updated National Implementation Plan for implementation of Stockholm Convention on persistent organic pollutants in the Czech Republic for the period 2018-2023
, Komunitní plán zdraví a kvality života Zbyslavice 2017-2018, Koncepce prevence kriminality a protidrogové politiky města Opavy 2017-2021, Metodika spolupráce lokálních aktérů sociálního bydlení města Štětí (2018), Územní plán Valašské Klobouky (2014), Územní plán Týnec nad Sázavou (2011), Regulační plán - centrum občanské vybavenosti Týnec nad Sázavou (2000), Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 [akt. 2018], Koncepce řešení problematiky bezdomovectví v MČ Praha 12 (2015), Plán odpadového hospodářství města Týnec nad Sázavou (2016), Plán zimní údržby ve správním území města Týnce nad Sázavou 2017-2018, Koncepce rozvoje základních a mateřských škol v městské části Praha 12 (2009), Koncepce řešení dopravy v klidu na území MČ Praha 12 (2017), Koncepce nakládání s bytovým fondem MČ Praha 12 (2013), Koncepce rozvoje krajiny městské části Praha 12 a péče o ni (2005), Koncepce cyklistické dopravy MČ Praha 20 (2016), Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území MČ Praha 12 2015-2020, Územní plán Břeclav (2017), Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 20 (2017) [akt. 2018], Územní plán Benešov (2015), Územní plán Kopřivnice [akt. 2014], Komunitní plán péče města Benešov nad Ploučnicí 2017-2019 [akt. 2019], Strategický plán rozvoje města Hradec Králové do roku 2030 (2013), Územní plán Litoměřice (2009) [akt. 2015], Plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice (2017), Územní plán obce Zbyslavice (2017), Akční plán Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch Jihlava 2017-2018, Strategie rozvoje cyklistické dopravy města Kopřivnice 2015–2020, Koncepce využití nových médií Litoměřice (2017), 5. komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2018-2020, Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 (2018), Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice (2016), Územní plán obce Křižany (2013), Koncepce proseniorské politiky Litoměřice 2017-2020, Územní plán obce Křižánky (2010), Marketingová strategie města Kopřivnice (2007-2022), Program obnovy obce Zbyslavice (2016), Koncepce politiky ČR v EU: Aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě (2015)
The Czech Strategy in the EU: An Active and Intelligible Czech Republic in a United Europe (2015)
, Strategie zemského digitálního televizního vysílání ČR (2016), Strategický plán rozvoje města Česká Třebová 2014-2020, Národní plán rozvoje sítí nové generace (2016)
National Plan for the Development of Next Generation Network, Czech Republic (2016)
, Strategický plán rozvoje města Bílina 2016-2023, Strategický plán rozvoje města Bohumína 2014-2020, Strategický plán rozvoje města Jablonec nad Nisou 2014-2020 [akt. 2014], Národní akční plán čisté mobility 2016-2018, Regionální inovační strategie Plzeňského kraje 2018-2019, Plán rozvoje sportu v Plzeňském kraji (2018), Program rozvoje města Beroun 2018-2030, Strategický plán rozvoje města Česká Lípa 2017-2023, Strategický plán města Plzně (2018), Koncepce NSZM ČR 2018-2019, Akční plán Strategického plánu rozvoje MČ Praha 20 2018-2020, Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 [akt. 2016], Komunitní plán zdraví a kvality života Kopřivnice (2018-2019) , Strategický plán města Kralupy nad Vltavou 2018-2033, Akční plán Strategického plánu města Kralupy nad Vltavou 2018-2019, Komunitní plán zdraví a kvality života Karlovice (2018-2019), Strategie území SO ORP Cheb 2015-2024, Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb 2014+, Integrovaný strategický rozvojový plán města Otrokovice 2014-2023, Strategický plán rozvoje města Chebu (2009) [akt. 2012], Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje (2011)
Roadmap to a Resource Efficient Europe (2011)
, Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství (2015)
Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy (2015)
, Společná zemědělská politika EU [akt. 2013]
EU Common Agricultural Policy (2013)
, Rámec EU pro dosažení udržitelného používání pesticidů (2009)
EU framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides (2009)
, Zdravotní plán města Jilemnice 2018-2021, Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec 2015-2020, Strategický plán rozvoje města Blansko 2013-2023 [akt. 2016], Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem ČR (2014) [akt. 2017]
The Concept of radioactive waste and spent nuclear fuel management (2017)
, Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2017-2021, Krajský akční plán vzdělávání v hl. m. Praze (2016), Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hl. m. Praze (2014), Koncepce požární prevence ČR 2018-2021, Strategie CLLD MAS Via Rustica 2014-2020, Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje 2017-2021, Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2017-2021, 1. Realizační program Strategického plánu hl. města Prahy pro rok 2018 , Protidrogová politika hl. m. Prahy 2014-2020, Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky (2017), Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 8 (2018-2019) , Komunitní plán zdraví a kvality života Bolatice (2018-2019) , Koncepce rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje (2018), Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje (2017), Strategický plán rozvoje města Humpolec do roku 2020 (2014), Komunitní plán zdraví a kvality života Vítkov (2018-2019) , Komunitní plán zdraví a kvality života Boskovice (2018-2019) , Koncepce statické dopravy v centru města Hodonín (2016), Plán odpadového hospodářství města Kopřivnice (2017), Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení ČR (2017), Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy 2017-2023, Strategický plán rozvoje města Hodonín 2017-2022, Akční plán Strategického plánu rozvoje města Hodonín 2017-2019, Plán udržitelné městské mobility města Přerov (2017), Strategie CLLD MAS Mezi Hrady 2014-2020, Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova 2014-2020 [akt. 2017], Strategie CLLD MAS Most Vysočiny 2014-2020, Strategie CLLD MAS Rokytná 2014-2020, Strategie CLLD MAS Jihozápad 2014-2020, Strategický plán hl. m. Prahy [akt. 2016]
Prague Strategic Plan, 2016 Update
, Strategie CLLD MAS Mezilesí 2014-2020, Strategie CLLD MAS Pomalší 2014-2020, Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016-2022, Plán prevence kriminality města Dvůr Králové nad Labem 2017-2022, Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dvůr Králové nad Labem (2017), Globální indikátorový rámec pro Cíle udržitelného rozvoje Agendy 2030 - SDGs (2017)
Global indicator framework for the SDGs and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development (2017)
, Akční plán k RIS3 strategii Středočeského kraje 2017-2018, Krajská příloha k národní RIS 3 Středočeský kraj (2014), Koncepce prevence kriminality Středočeského kraje 2018-2021, Komunitní plán zdraví a kvality života MČ Praha 4 (2018-2019) , Komunitní plán zdraví a kvality života Dobříš (2018-2019) , Plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje 2016-2020, Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ve Středočeském kraji 2015-2018, Koncepce podpory památkové péče ve Středočeském kraji 2014-2016, Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje 2015-2020, Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji 2014-2018, APA: Indikátory pro plánování zdravých komunit (2017)
APA - Metrics for Planning Healthy Communities (2017)
, Informace o snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2016 (2017)
Report on Reducing the Administrative Burden on Entrepreneurs for 2016 (2017)
, Strategie rozvoje Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a koncepce výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji 2014-2020, Chytrý VALMEZ (2017), Adaptační strategie na změnu klimatu Nový Bor (2016), Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Hlučín (2017), Adaptační strategie na změnu klimatu Hrádek nad Nisou (2016), Implementační plán Strategie resortu Ministerstva zemědělství 2017-2020, Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice (2017), Akční plán udržitelné energetiky města Chrudim (2017), Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu (2017), Strategický plán města Valašské Klobouky 2030 (2017), Akční plán Koncepce školství města Chrudimi (2018), Koncepce školství města Chrudimi 2018-2028, UNESCO Střednědobá strategie 2014-2021
UNESCO’s Medium-Term Strategy 2014-2021
, Strategie EU pro region Baltského moře (2009)
European Union Strategy for the Baltic Sea Region (2009)
, Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU (2016)
Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy (2016)
, Mládež v pohybu (2010)
Youth on the Move (2010)
, Bílá kniha o budoucnosti Evropy – Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025 (2017)
White paper on the future of Europe – Reflections and scenarios for the EU27 by 2025 (2017)
, UNESCO Strategie vzdělávání 2014-2020
UNESCO Education Strategy 2014-2020
, Strategie EU pro Podunají (2010)
European Union Strategy for the Danube Region (2010)
, Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (2013)
EU Strategy on Adaptation to Climate Change (2013)
, Koncepce podpory památkové péče na území Pardubického kraje 2017-2020, Aktualizace Exportní strategie ČR 2012-2020
Updating the Export Strategy of the Czech Republic 2012-2020
, Strategie CLLD MAS Frýdlantsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Karlštejnsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Zlatá cesta 2014-2020, Strategie CLLD MAS Mezi Úpou a Metují 2014-2020, Strategie CLLD MAS Strakonicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hustopečsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Střední Polabí 2014-2020, Strategie CLLD MAS Zálabí 2014-2020, Strategie CLLD MAS Ekoregion Úhlava 2014-2020, Strategie CLLD MAS Krkonoše 2014-2020, Strategie CLLD MAS Mikulovsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Slavkovské bojiště 2014-2020, Strategie CLLD MAS Mladoboleslavský venkov 2014-2020, Strategie CLLD MAS Království-Jestřebí hory 2014-2020, Strategie CLLD MAS Šumperský venkov 2014-2020, Strategie CLLD MAS Blatensko 2014-2020, Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017-2020, Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji 2017-2023, Koncepce prevence kriminality v Pardubickém kraji 2017-2021, Územně analytické podklady Karlovarského kraje, 4. úplná aktualizace 2017, Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020, Akční plán rozvoje sociálních služeb ČR 2017-2018, Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 7 (2017-2018) , Koncepce rodinné politiky ČR (2017), ČSN ISO 26000 - Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti
ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility
, ÚAP Praha a městské části: Statistické údaje (2016), ÚAP Praha: Katalog městských částí (2016), Informační Systém Statistiky a Reportingu (ISSaR), Program OSN pro lidská sídla (HABITAT)
UN-Habitat - United Nations Human Settlements Programme
, OECD Index lepšího života
OECD Better Life Index
, Systém ekologického řízení a auditu (EMAS)
Eco Management and Audit Scheme
, Pakt starostů a primátorů pro klima a energetiku (CoM)
Covenant of Mayors for Climate & Energy
, Společenská odpovědnost firem (CSR)
Corporate Social Responsibility (CSR)
, Strategický plán rozvoje města Dačice 2016-2025 (s výhledem do roku 2030), Strategie CLLD MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Sedlčansko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Staroměstsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Českomoravské pomezí 2014-2020, Strategie CLLD MAS Buchlov 2014-2020, Strategie CLLD MAS Rozvoj Kladenska a Prahy západ 2014-2020, Strategie CLLD MAS Vyškovsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Svatojiřský les 2014-2020, Strategie CLLD MAS Dolní Poolšaví 2014-2020, Strategie CLLD MAS LEADER Loucko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Vladař 2014-2020, Strategie CLLD MAS Podještědí 2014-2020, Pařížská dohoda [k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu] (2015)
The Paris Agreement (2015)
, 7. Akční program EU pro životní prostředí do roku 2020 – EAP (2014)
The 7th Environment Action Programme – EAP (2014)
, Rámcová úmluva OSN o změně klimatu - UNFCCC (1992)
UN Framework Convention on Climate Change – UNFCCC (1992)
, Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (1997)
Kyoto Protocol to the UN Framework Convention on Climate Change (1997)
, ISO/NP 37122 - Udržitelný rozvoj komunit - Indikátory pro chytrá města
ISO/NP 37122 - Sustainable development in communities: Indicators for Smart Cities [v přípravě]
, ISO/IEC 30182 - Model konceptu chytrého města - Pokyny pro vytvoření modelu interoperability dat
ISO/IEC 30182 Smart city concept model — Guidance for establishing a model for data interoperability
, ISO/TS 37151 Infrastruktury chytrých měst - Zásady a požadavky na výkonnostní metriky
ISO/TS 37151 Smart community infrastructures – Principles and requirements for performance metrics
, ISO 37150 Infrastruktury chytrých měst - Přehled existujících aktivit relevantních pro metriky
ISO/TR 37150 Smart community infrastructures – Review of existing activities relevant to metrics
, ISO/TR 37152 Infrastruktry chytrých komunit - Společný rámec pro vývoj a provoz
ISO/TR 37152 Smart community infrastructures – Common framework for development and operation [v přípravě]
, Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR 2017-2021, Strategie digitální gramotnosti ČR 2015-2020, Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod 2017-2019, Komunitní plán zdraví a kvality života Křižánky (2017-2018) , Komunitní plán zdraví a kvality života Ústí nad Labem (2017-2018) , Dotazník: Hodnocení bytové nouze žadatele o byt, Strategie CLLD MAS Česká Kanada 2014-2020, Strategie CLLD MAS Rakovnicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hrušovansko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hlubocko-Lišovsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Dolní Morava 2014-2020, Strategie CLLD MAS Krajina srdce 2014-2020, Strategie CLLD MAS Slezská brána 2014-2020, Strategie CLLD MAS Cínovecko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hranicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Naděje 2014-2020, Strategie CLLD MAS Region Pošembeří 2014-2020, Strategie CLLD MAS Nad Prahou 2014-2020, Strategie CLLD MAS Vodňanská ryba 2014-2020, Strategie CLLD MAS Kraj živých vod 2014-2020, Strategie CLLD MAS Mikroregionu Telčsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Svatého Jana z Nepomuku 2014-2020, Strategie CLLD MAS Podřipsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Posázaví 2014-2020, Strategie CLLD MAS Vyhlídky 2014-2020, Strategie CLLD MAS Český Západ 2014-2020, Strategie CLLD MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Šternbersko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Rozvoj Tanvaldska 2014-2020, Strategie CLLD MAS Blanský les - Netolicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Stolové hory 2014-2020, Strategie CLLD MAS Střední Povltaví 2014-2020, Strategie CLLD MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka 2014-2020, Strategie CLLD MAS Královédvorsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Střední Haná 2014-2020, Strategie CLLD MAS Otevřené zahrady Jičínska 2014-2020, Desatero problémů Prahy 8 - sociologická studie mezi obyvateli Prahy 8 (2017), Anketa z Veřejného fóra Prahy 8 (2017), Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel MČ Prahy 8 (2017), Anketa z Fóra mladých Prahy 8 (2017), ISO/TR 14062 Management životního prostředí - Integrované aspekty životního prostředí do vývoje a designu výrobků
ISO/TR 14062:2002 Environmental management -- Integrating environmental aspects into product design and development
, ISO 14004: 2016 Systém managementu životního prostředí - Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci
ISO 14004: 2016 Environmental management systems -- General guidelines on implementation
, ČSN EN ISO 14051: Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Obecný rámec
ISO 14051:2011 Environmental management -- Material flow cost accounting -- General framework
, ČSN ISO 14015: Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO)
ISO 14015:2001 Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations (EASO)
, ISO 37100 Udržitelná města a komunity - Slovník
ISO 37100:2016 - Sustainable cities and communities - Vocabulary
, ČSN EN ISO 14045: Environmentální management - Posuzování eko-efektivity produktového systému - Zásady, požadavky a pokyny
ISO 14045:2012 Environmental management – Eco-efficiency assessment of product systems – Principles, requirements and guidelines
, ISO 37101:2016 - Udržitelný rozvoj komunit - Systém řízení pro udržitelný rozvoj - Požadavky s návodem k použití
ISO 37101:2016 - Sustainable development in communities - Management system for sustainable development - Requirements with guidance for use
, ČSN EN ISO 14024: Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy
ISO 14024:1999 Environmental labels and declarations -- Type I environmental labelling -- Principles and procedures
, ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití
ISO 14001: 2015 Environmental management systems - Requirements with guidance for use
, ČSN ISO/TR 14049: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy
ISO/TR 14049:2012 Environmental management -- Life cycle assessment -- Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis
, ČSN EN ISO 14006: Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začlenění ekodesignu
ISO 14006:2011 Environmental management systems -- Guidelines for incorporating ecodesign
, ČSN EN ISO 14064-1: Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace
ISO 14064-1:2006 Greenhouse gases -- Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
, ČSN EN ISO 14005: Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti
ISO 14005:2010 Environmental management systems -- Guidelines for the phased implementation of an environmental management system, including the use of environmental performance evaluation
, ČSN EN ISO 14046: Environmentální management – Vodní stopa – Zásady, požadavky a směrnice
ISO 14046:2014 Environmental management -- Water footprint -- Principles, requirements and guidelines
, ČSN EN ISO 14040: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova
ISO 14040:2006 Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and framework
, ČSN EN ISO 19011: Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu
ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing
, ISO 37120: Udržitelný rozvoj komunit - ukazatele pro městské služby a kvalitu života
ISO 37120 Sustainable development of communities — Indicators for city services and quality of life
, ISO/CD 14033: Environmentální management - Kvantitativní environmentální informace - Průvodce a příklady
ISO/CD 14033:2012 Environmental management -- Quantitative environmental information -- Guidelines and examples
, ISO/DIS 37106: Udržitelná města a komunity - Průvodce vytvářením strategií pro chytrá města a komunity [v přípravě]
ISO/DIS 37106 - Sustainable cities and communities - Guide to establishing strategies for smart cities and communities
, ČSN EN ISO 14031: Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti - Směrnice
ISO 14031:2013 Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines
, ČSN EN ISO 14044: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice
ISO 14044:2006 Environmental management -- Life cycle assessment -- Requirements and guidelines
, Zásady urbánní politiky - Aktualizace 2017, Strategie CLLD MAS Rýmařovsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Bohumínsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Šipka 2014-2020, Strategie CLLD MAS Svatováclavsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Vizovicko a Slušovicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Bojkovska 2014-2020, Strategie CLLD MAS Region Haná 2015-2020, Strategie CLLD MAS Lužnice 2014-2020, Strategie CLLD MAS Severní Chřiby a Pomoraví 2014-2020, Strategie CLLD MAS Rožnovsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Ploština 2014-2020, Strategie CLLD MAS Luhačovské Zálesí 2014-2020, Strategický plán obce Karlovice 2014-2020, Zdravotní politika Libereckého kraje - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel (2016), Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 8 2017-2026, Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (2017), Audit národní bezpečnosti (2016)
National Security Audit (2016)
, Strategie CLLD MAS Třeboňsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Světovina 2014-2020, Strategie CLLD MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 2014-2020, Strategie CLLD MAS Sdružení Západní Krušnohoří 2014-2020, Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje 2015-2020, Strategie CLLD MAS Litomyšlsko 2014-2020, Koncepce přípravy na stárnutí populace ve Valašském Meziříčí na období následujících deseti let (2017), Strategie CLLD MAS Rozvoj Krnovska 2014-2020, Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR [akt. 2017], Strategie CLLD Vltavotýnska 2014-2020, Strategie CLLD MAS Blaník 2014-2020, Strategie CLLD MAS Boleslavsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Horňácko a Ostrožsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Chrudimsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Brána do Českého ráje 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hornolidečska 2014-2020, Strategie CLLD MAS Bystřička 2014-2020, Strategie CLLD MAS Jižní Haná 2014-2020, Koncepce rozvoje knihoven v ČR 2016-2020, Analýza nabídky a poptávky na trhu práce - seznam opatření (2016), Rozvojová strategie obce Bory 2015-2025, Koncepce ochrany měkkých cílů 2017-2020, Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (2008), Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory (2011), Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko 2015-2017, Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje (2004) [akt. 2016], Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2008-2018 [akt. 2016], Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji 2013–2018, Komunitní plán zdraví a kvality života Turnov (2017-2018) , Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí 2015-2017, s výhledem do roku 2020, Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025, Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Strategic Framework Czech Republic 2030 (2017)
, Operační program Zaměstnanost 2014-2020 [akt. 2015]
Operational Programme Employment 2014-2020
, Metodika hodnocení udržitelných měst (2017.1)  , Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018)  , Strategie CLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy 2014-2020, Strategie CLLD MAS Nad Orlicí 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hanácký venkov 2014-2020, Strategie CLLD MAS Podhostýnska 2014-2020, Strategie CLLD MAS Lednicko-valtický areál 2014-2020, Strategie CLLD MAS Brána Vysočiny 2014-2020, Strategie CLLD MAS Jemnicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS České středohoří 2014-2020, Strategie CLLD MAS Východní Slovácko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Podhorácko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hříběcí hory 2014-2020, Komunitní plán zdraví a kvality života Rosice (2017-2018), Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016-2025 , Akční plán k Národní strategii elektronického zdravotnictví ČR 2016-2026, Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR 2018-2020, Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 (2015)
Employment Policy Strategy 2020 (2015)
, Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016-2026
The National eHealth Strategy of the Czech Republic 2016-2026
, Strategie CLLD MAS Český ráj a Střední Pojizeří 2014-2020, Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030, Cíle udržitelného rozvoje - SDGs (2015)
The 2030 Agenda for Sustainable Development, SDGs (2015)
, Metodika zlepšování se systémem zavádění inovací (2015), Strategie rozvoje úřadu Břeclav (2015), Informační strategie města Břeclav (2015), Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2015-2020, Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 21 (2017-2018) , Strategie CLLD MAS Mohelnicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Svitava 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hlučínsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Radbuza 2014-2020, Strategie CLLD MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko 2014-2020, Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje 2017-2020, Strategie CLLD MAS Rozkvět 2014-2020, Strategie CLLD MAS Bobrava 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hanácké Království 2014-2020, Strategie CLLD MAS Moravská brána 2014-2020, Strategie CLLD MAS SERVISO 2014-2020, Strategie CLLD MAS Český sever 2014-2020, Strategie CLLD MAS Aktivios 2014-2020, Strategie CLLD MAS Uničovsko 2014-2020, Politika ochrany klimatu v ČR (2017)
Climate Protection Policy of the Czech Republic
, Strategie CLLD MAS Strážnicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Sdružení Růže 2014-2020, Strategie CLLD MAS Achát 2014-2020, Strategie CLLD MAS Oslavka 2014-2020, Strategie CLLD MAS Orlicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Říčansko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Znojemské vinařství 2014-2020, Strategie CLLD MAS Šumavsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Střední Vsetínsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Lanškrounsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Brdy-Vltava 2014-2020, Strategie CLLD MAS Lašsko 2014-2020, Komunitní plán zdraví a kvality života Jihlava (2017-2018) , Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017)
National Action Plan on Adaptation to Climate Change (2017)
, Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 – "ZLÍN 2020" (2013), Plán odpadového hospodářství města Prachatice 2016-2020, Strategický plán rozvoje města Prachatice 2015-2022, Generel veřejného osvětlení Jihlava (2016), Komunikační strategie města Uherský Brod (2014), Plán zdraví a kvality života mládeže Jihlavy 2016-2017 [akt. 2017], Generel dopravy města Uherský Brod (2015), Územní plán města Jihlavy (2001), Koncepce podpory sportovních a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy (2017), Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024, Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy (2005), Komunitní plán zdraví a kvality života Červená Voda 2019-2020, Koncepce parkovacího systému na území širšího centra města Jihlavy (2012), Aalborgské závazky Statutárního města Jihlavy (2015) , Program prorodinné politiky města Třebíče 2016-2018, Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Jihlavy (2016), Koncepce cestovního ruchu města Boskovice 2015-2018, Koncepce podpory kultury města Velké Meziříčí 2014-2020, Studie rozvoje cyklotras v Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, Studie rozvoje cyklostezek v katastru města Velké Meziříčí (2008), Strategický plán rozvoje města Boskovice 2016-2026, Koncepce rodinné politiky města Boskovice 2016-2020, Program regenerace městské památkové zóny Velké Meziříčí (2015), Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí 2013-2020, Plán odpadového hospodářství města Velké Meziříčí 2017-2026, Strategický plán rozvoje městské části Praha 7 2016-2022, Strategický plán rozvoje města Moravské Budějovice do roku 2020, Strategie CLLD MAS Sdružení Splav 2014-2022, Strategie CLLD LAG Podralsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Brána Brněnska 2014-2020, Strategie CLLD MAS Zubří země 2014-2020, Strategie CLLD MAS Partnerství Moštěnka 2014-2020, Strategie CLLD MAS Podlipansko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Podchlumí 2014-2020, Strategie CLLD MAS Krušné hory 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hrubý Jeseník 2014-2020, Strategie CLLD MAS Partnerství venkova 2014-2020, Sada klíčových indikátorů udržitelného rozvoje ORP, Strategie CLLD MAS Poličsko 2014-2020, Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR (2016), ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014), Státní program na podporu úspor energie 2017-2021, Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje (2004), Program Efekt 2017 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, Koncepce rozvoje muzejnictví Pardubického kraje 2016-2020, Územní energetická koncepce Olomouckého kraje, Strategie CLLD MAS Třešťsko 2014-2020, Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 - 1. aktualizace [akt. 2016], Aktualizovaná strategie přistoupení ČR k eurozóně (2007), Rezortní strategie pro rozvoj eJustice 2016-2020, Strategie CLLD MAS Holicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Český les 2014-2020, Strategie CLLD MAS Královská stezka 2014-2020, Strategie CLLD MAS Broumovsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Pošumaví 2014-2020 , Strategie CLLD MAS Železnohorský region 2014-2020, Strategie CLLD MAS Bohdanečsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Valašsko - Horní Vsacko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hlinecko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Boskovicko Plus 2014-2020, Strategie CLLD MAS Havlíčkův kraj 2014-2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje (2016), Strategie CLLD MAS Podhůří Železných hor 2015-2023, Strategie CLLD MAS Opavsko 2014-2020, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 2015-2020 [akt. 2016], Strategie CLLD MAS 21 2014-2020, Strategie CLLD MAS Labské Skály 2014-2016, Strategie CLLD MAS Pobeskydí 2014-2020, Strategie CLLD MAS Brdy 2014-2020, Strategie CLLD MAS Regionu Kunětické hory 2014-2020, Strategie CLLD MAS Horní Pomoraví 2014-2020, Strategie CLLD MAS Společná Cidlina 2014-2022, Strategie CLLD MAS Regionu Poodří 2014-2020, Strategie CLLD MAS Podbrdsko 2014-2020, Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje (2004), Strategie CLLD MAS Podbrněnsko 2014-2020, Koncepce psychiatrické péče Plzeňského kraje 2016-2023, Strategie CLLD Přemyslovské střední Čechy 2014-2020, Strategie CLLD MAS Sokolovsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Brána Písecka 2014-2020, Strategie CLLD MAS Prostějov venkov 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hradecký venkov 2014-2020, Strategie CLLD MAS Jablunkovsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Pohoda venkova 2014-2020, Strategie CLLD MAS Lípa pro venkov 2014-2020, Strategie CLLD MAS Dolnobřežansko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Moravská cesta 2014-2020, Strategie CLLD MAS Moravský kras 2014-2020, Koncepce vězeňství do roku 2025, Komunitní plán zdraví a kvality života Mariánské Lázně (2016-2017) , Strategie integrovaných územních investic ITI Plzeňské metropolitní oblasti (2015)ITI, Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017-2020, Strategický plán rozvoje města Rosice 2016-2025, Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2016-2020, Integrovaná strategie Ústecko – Chomutovské aglomerace (2015)ITI, Strategie ITI Olomoucké aglomerace (2015)ITI, Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary (2015)IPRÚ, Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (2015)ITI, Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou (2015)IPRÚ, Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav (2015)IPRÚ, Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 2010-2020 [akt. 2015], Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice (2015)IPRÚ, Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti (2015)ITI, Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (2015)IPRÚ, Integrovaný plán rozvoje území Zlín 2014-2020IPRÚ, Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace (2015)ITI, Strategie ITI ostravské aglomerace (2015)ITI, Plán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 2016-2028, Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou 2016-2028, Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství 2016-2025, Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014), Operační program Doprava 2014-2020
Operational Programme Transport 2014-2020
, Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje 2017-2021, Komunitní plán zdraví a kvality života Praha Slivenec (2016-2017), Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Olomouckého kraje (2016), Operační program Praha – pól růstu ČR (2014), Koncepce MV pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky (2015), Komunitní plán zdraví a kvality života Adamov (2016-2017) , Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji 2016-2023, Koncepce integrace cizinců - "Ve vzájemném respektu" a Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016-2020, Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje (2011) [akt. 2016], Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje 2016-2025, Strategie ochrany před povodněmi pro Karlovarský kraj (2003) [akt. 2010], Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje (2005) [akt. 2015], Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace Karlovarského kraje (2015), Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje 2016-2025, Akční plán prevence kriminality 2016-2020, Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025, Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016-2025, Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje 2011-2020, Strategie romské integrace v Jihomoravském kraji 2014-2018, Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy (2010), Koncepce účinnější péče o památkový fond v hl. m. Praze (2000), Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze (2010), Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020 [akt. 2014], Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v hl. m. Praze (2008), Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR 2016-2020, Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v hl. m. Praze 2013-2020, Plán implementace Státní kulturní politiky 2015-2020, Národní plán povodí Labe (2015), Národní plán povodí Dunaje (2015), Národní plán povodí Odry (2015), Koncepce podpory umění v ČR 2015-2020
Strategy of Support for the Arts Czech Rep. 2015-2020
, Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025, Jaká témata má Praha 8 co nejrychleji řešit? - výsledky z hlasování nad 10P po Veřejném fóru, Strategie řízení a rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy do roku 2020, Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022 (2014), Národní akční plán ČR pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005), Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje 2015-2018, Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 2014-2020, Krajská koncepce environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy 2016-2025, Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013-2033 [akt. 2014], Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016-2022, Krajský plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2016-2025, Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace Praha - CZ01 (2006) [akt. 2016], Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihovýchod - CZ06Z (2005) [akt. 2016], Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Moravskoslezsko - CZ08Z (2009) [akt. 2016], SPUR MČ Praha 8 2017-2026 vyhodnocení sociologického průzkumu mezi občany, Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severozápad - CZ04 (2004) [akt. 2016], SPUR MČ Praha 8 2017-2026 vyhodnocení sociologického průzkumu mezi podnikateli a lékaři, Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy - CZ02 (2005) [akt. 2016], Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek Místek - CZ08A (2009) [akt. 2016], Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod – CZ05 (2004) [akt. 2016], Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihozápad – CZ03 (2005) [akt. 2016], Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace Brno - CZ06A (2006) [akt. 2016], Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Morava - CZ07 (2004) [akt. 2016], Koncepce návazné péče Plzeňského kraje (2016), Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015-2030, Desatero problémů Prahy 8 - sociologická studie mezi obyvateli Prahy 8 (2016), Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství 2016-2020
Czech Action Plan for Development of Organic farming 2016–2020
, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2016-2020, Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji (2012), Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020, Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji 2015-2020, Plán pokrytí území Ústeckého kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby (2015), Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014-2020
Food Safety and Nutrition Strategy for 2014–2020
, Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví (2013), Strategie resortu ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030, Pandemický plán České republiky (2011)
Pandemic Plan of the Czech Republic (2011)
, Pandemický plán rezortu zdravotnictví (2012), Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji (2016), Strategie reformy psychiatrické péče ČR (2014), Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje 2016-2020, Strategie romské integrace v ČR do roku 2020, Národní strategie pro vzácná onemocnění 2010-2020, Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Action Plan for the Deployment of Intelligent Transport Systems (ITS) in the Czech Republic until 2020 (with the Prospect of 2050)
, Koncepce podpory mládeže ČR 2014-2020
National Youth Strategy for years 2014-2020
, Program rozvoje města Úštěk a jeho místních částí 2015-2025, Aktualizace Strategického plánu města Krnova 2016-2023, Komunitní plán zdraví a kvality života Uherské Hradiště (2016-2017) , Krajská koncepce zemědělství Libereckého kraje (2003), Program rozvoje obce Krhová 2018-2023, Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016-2026, Strategický plán rozvoje města Vsetína 2016-2023, Strategie ICT Ministerstva kultury ČR 2015-2020, Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol ČR 2016-2020, Rámec rozvoje vysokého školství ČR do roku 2020 (2015), Plán odpadového hospodářství města Chrudim (2015), Program rozvoje města Uherský Brod 2015-2021, Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015), Plány pro zvládání povodňových rizik ČR (2015)
Flood risk management plans Czech Republic (2015)
, Strategický plán rozvoje města Znojma 2016-2022, Integrovaná strategie podpory kultury v ČR do roku 2020, Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015)
Strategy on Adaptation to Climate Change in the Czech Republic
, Koncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury ČR ve vztahu k zahraničí 2013-2018, Strategie digitalizace kulturního obsahu ČR 2013-2020, Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013-2026, Program rozvoje obce Hrádek 2014-2020, Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami (2015)
Action Plan to support increasing self-sufficiency of the Czech Republic in raw material resources by substituting secondary raw materials for primary resources
, Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje 2012-2018 [akt. 2015], Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek ČR 2016-2020, Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření (2010), Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016, Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016-2025, Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (2003) [akt. 2014], Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy ČR, s.p. (2012) [akt. 2015], Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje - právní stav (2014), Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR 2015–2020 , Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020, Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (2015)
Operational Programme Research, Development and Education
, Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (2004), Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity 2016-2022, Plány managementu úhoře v ČR (2009), Aktualizovaný Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (2015), Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR 2014-2020
Government Strategy for Equality of Women and Men in the Czech Republic for 2014 – 2020
, Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR (2015)
National Action Plan for the Development of the Nuclear Energy Sector in the Czech Republic
, Mezirezortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ČR do roku 2015, Strategie migrační politiky ČR (2015), Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy ČR (2015), Státní kulturní politika ČR 2015–2020 (s výhledem do roku 2025) [akt. 2017], Komunitní plán zdraví a kvality života Moravskoslezského kraje (2015-2017), Státní energetická koncepce České republiky (2015)
State Energy Policy of the Czech Republic (2015)
, Akční plán rozvoje spolupráce města Litoměřice s podnikateli 2015-2020, Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji 2015-2017, Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje 2014-2020, Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje (2005) [akt. 2010], Integrovaný regionální operační program 2014-2020
Integrated regional operational programme 2014-2020
, Víceletý národní strategický plán ČR pro akvakulturu (2014), Operační program Rybářství 2014-2020, Operační program Technická pomoc 2014-2020
Operation programme Technical assistance 2014-2020
, Územní energetická koncepce Plzeňského kraje (2004), Regionální inovační strategie Kraje Vysočina 2013-2020, Akční plán územní energetické koncepce Olomouckého kraje (2006), Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje 2014-2020, Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury (2010), Národní program ochrany kritické infrastruktury (2010), Program předcházení vzniku odpadů ČR (2014)
Czech Republic's Waste Prevention Programme
, Společná strategie územního rozvoje států V4+2 (2014)
Common Spatial Development Strategy Of The V4+2 Countries (2014)
, Operační program Životní prostředí 2014-2020
Operational Programme Environment 2014 - 2020
, Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2014-2020 , Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (2011), Regionální inovační strategie Libereckého kraje (2009), Politika územního rozvoje ČR, aktualizace č.1 (2015), Program rozvoje města Hulín 2014-2020, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020
Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness 2014–2020
, Komunitní plán zdraví a kvality života Rokytnice nad Jizerou (2017-2018), Strategický plán rozvoje města Kuřim (2015), Národní rozvojový program mobility pro všechny [akt. 2014], Krajská příloha k národní RIS 3 za Královéhradecký kraj (2014)
Hradec Králové Region - Research and innovation strategy for smart specialisation (RIS3)
, Priority spotřebitelské politiky 2015-2020, Nová zelená úsporám [akt. 2016], Strategický rozvojový plán obce Telnice 2015-2030, Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje do roku 2020, Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024
The Waste Management Plan 2015-2024
, Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (2014), Strategický plán města Kroměříže 2013-2023, Zdravotní plán města Litoměřice 2015-2020, Národní schengenský plán 2014
-
, Strategie sociálního začleňování 2014-2020
-
, Koncepce BESIP v Libereckém kraji (2003) [akt. 2015], Politika architektury a stavební kultury ČR (2015)
Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic (2015)
, Koncepce rodinné politiky města Litoměřice 2014-2019, Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Litoměřice (2014), Energetický plán města Litoměřice 2014-2030, Energetická politika města Chrudim (2014), Regulační plán Městské památkové zóny Chrudim (2014), Studie rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi (2013), Koncepční materiál rozvoje kultury Statutárního města Opavy (2014), Strategický plán rozvoje města Nový Bydžov 2014-2024, Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy 2015-2020, Generel dopravy městské části Praha 14 2015-2025, Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14, 2014-2024, Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 2015-2025, Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 (2013), Generel cyklistické dopravy města Jihlavy (2011), Územní energetická koncepce města Jihlavy [akt. 2011], Aktualizace Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014-2020, Strategie udržitelného rozvoje SO ORP Kladno (2014), Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+, Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (2014), Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje [akt. 2014], Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020, Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020, Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území (2011), Regionální surovinová politika Libereckého kraje 2003-2020 [akt. 2011]
Liberec Region Resource Policy 2003-2020
, Koncepce finanční podpory sportů Statutárního města Opava (2013), Koncepce rozvoje kultury ve Statutárním městě Opava (2012), Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opava 2009-2020, Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2011-2020, Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 2011-2016, Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2011-2015, Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015, Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2015, Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do r. 2020, Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (2013), Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb - Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011-2016, Koncepce prevence kriminality v Královéhradeckém kraji 2012-2016, Koncepce podpory státní památkové péče 2013-2020 pro Plzeňský kraj, Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje 2011–2015, Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje 2014-2016, Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012-2016, Územní energetická koncepce Prostějov (2013), Informační strategie Plzeňského kraje 2012-2018, Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 2013-2020, Koncepce rozvoje muzeí v Plzeňském kraji 2012–2017, Evropská úmluva o krajině (2000)
European Landscape Convention (2000)
, Strategický plán rozvoje území městyse Lázně Toušeň 2014-2024, Strategický plán rozvoje MČ Praha 20 2013-2020, Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020, Regionální inovační strategie Jihočeského kraje 2007-2015, Územní plán města Chrudim (2013), Generel cyklostezek a turistických tras regionu Litoměřice a okolí v podmínkách Českého středohoří (2009), Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch (2009), Strategický plán udržitelného rozvoje mikroregionu Drahanská vrchovina 2013-2020, Koncepce mobilizace ozbrojených sil ČR (2013), Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil ČR (2013), Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020, Bezpečnostní strategie ČR (2011), Zásady státní lesnické politiky (2012), Akční plán pro biomasu v ČR 2012-2020, Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (2012), Obranná strategie ČR (2012), Státní politika v elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0, Strategie ČR pro boj proti terorismu od roku 2013, Strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012-2016
The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016
, Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013-2017, Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020, Energetický plán města Kopřivnice 2010-2022, Strategický plán rozvoje města Litoměřice (2012), Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě - ET 2020 (2009)
Strategic framework for European cooperation in education and training 2020
, Strategický plán obce Křižánky (2012), Zdraví 2020: Evropská politika pro zdraví a kvalitu života (2012)
Health 2020: The European policy for health and well-being (2012)
, Strategie EU pro elektronické zadávání veřejných zakázek (2012)
Strategy for e-procurement (2012)
, Lipská charta o udržitelných evropských městech (2007)
Leipzig Charter on Sustainable European Cities (2007)
, Územní agenda Evropské unie 2020 (2011)
Territorial Agenda of the European Union 2020 (2011)
, Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského kontinentu (2002)
Guiding Principles for Sustainable Spatial Development of the European Continent (2002)
, Strategický plán města Turnova 2013-2020, Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 2012-2022, Strategický plán Mikroregionu Kroměřížsko 2011-2021, Strategický plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku 2012-2025, Národní koncepce podpory rodin s dětmi (2008), Inovace pro udržitelný růst: Biohospodářství pro Evropu 2012-2020
Innovating for sustainable growth: A bioeconomy for Europe 2012-2020
, Plán jednotného evropského dopravního prostoru – Bílá kniha (2011), Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR (2000), Strategie EU pro boj proti terorismu (2005), Národní lesnický program do roku 2013 (2008), Národní strategie ochrany práv dětí (2012) , Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020 (2012), Tematická strategie EU pro městské životní prostředí (2006)
EU Thematic Strategy on the Urban Environment (2006)
, Koncepce školství ve městě Hodoníně 2011-2020, Energetický plán Jilemnice 2010-2025, Strategie rozvoje hospodářství Jihomoravského kraje 2006-2013, Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006-2016, Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020, Národní inovační strategie ČR 2012-2020, Strategie celoživotního učení ČR 2007-2015, Státní program ochrany přírody a krajiny ČR [akt. 2009], Místní program pro zlepšení kvality ovzduší Prostějov (2006), Akční plán města Valašské Meziříčí 2015-2018 [akt. 2015], Aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010), Strategie pro Chotěboř 2008-2022, Koncepce rozvoje města Náměšť nad Oslavou (2008), Strategický plán rozvoje města Strakonice 2010-2025, Komunitní plán zdraví a kvality života Kuřim (2010-2011), Energetický plán městské části Praha-Libuš 2010-2020, Strategický plán rozvoje města Desná 2007-2020 [akt. 2011], Strategický plán rozvoje města Valašské Meziříčí 2014-2020 , Strategický plán rozvoje města Ostrova 2005-2020 [akt. 2012], Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020, Strategický plán města Český Brod do roku 2022 (2007) [akt. 2011], Strategický plán rozvoje Nového Města na Moravě (2008), Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová 2007-2020 / Akční plán, Plán odpadového hospodářství města Poděbrady (2005), Strategický plán rozvoje městské části Praha-Libuš (2009), Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 [akt. 2011], Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Hlučína 2008-2018 [akt. 2012], Územní energetická koncepce města Litoměřice (2008), EMAS - Systém environmentálního řízení a auditu města Chrudimi (2009), Integrovaný plán rozvoje města Tábora / Prostor Pražského a Náchodského sídliště a Pražského předměstí (2008), Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty / EVVO v Táboře (2007), Strategický plán rozvoje města Poděbrady 2008-2025, Strategický plán města Jilemnice 2008-2025 , Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR 2008-2015, Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové 2008-2030, Strategický plán rozvoje obce Bolatice (2007) [akt. 2015], Strategický plán rozvoje města Šternberka (2007), Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2007-2022 [akt. 2014], Strategický plán rozvoje města Říčany (2005), Evropa 2020 / Europe 2020 (2010), Obnovená Strategie EU pro udržitelný rozvoj (2006)
Renewed EU Sustainable Development Strategy (2006)
, Strategický plán rozvoje města Prostějova 2010-2020, Strategie rozvoje města Klatovy 2017-2025, Strategický plán ekonomického rozvoje města Slaného (2000)

Spotřeba energie na vytápění v sektoru školství

Koncepce bydlení a rozvoje bytového fondu statutárního města Ústí nad Labem 2021-2031, Národní program reforem České republiky 2021
National Reform Programme of the Czech Republic 2021
, Generel Dopravy Benešov (2021), Plán rodinné politiky města Benešov 2022-2026, Územní plán Mořice (2018), Komunitní plán zdraví a kvality života Králíky (2021-2022), Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 20 (2021-2022) , Komunitní plán zdraví a kvality života Praha-Dolní Měcholupy (2021-2022), Komunitní plán zdraví a kvality života Statutárního města Liberec (2021-2022), Komunitní plán zdraví a kvality života Štětí (2021-2022) , Komunitní plán zdraví a kvality života Havlíčkův Brod (2021-2022) , Implementační část strategie Chytrý venkov pro Strategii rozvoje Středočeského kraje 2020-2030 (2020), Strategie Smart City města Pardubic (2017), Smart City - Smart City plán MČ Praha 13 (2019), Tábor - chytré město s tváří (2018), Strategie Smart City Plzeň (2020), Třinec i ty, tři kroky napřed (2016), Chytré a přátelské Vodňany (2019), Koncepce Smart City „Chytrý Žďár" (2019), Modrožlutá kniha smart Písek (2015), SMART Hradec Králové (2018), Chytré Hranice bez hranic (2019), Blatná – moderní a chytré město (2019), Aktualizace Územní energetické koncepce Ústeckého kraje (2019) [akt. 2019], Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje 2017-2021, Plán rozvoje sportu města Vrchlabí (2018), Koncepce sociálního bydlení města Vrchlabí 2019-2022, Územní plán města Vrchlabí (2021), Komunitní plán rozvoje sociální práce, sociálních služeb a návazných služeb ORP Vrchlabí 2021-2025, Program rozvoje města Vrchlabí 2020-2025, Plán odpadového hospodářství města Vrchlabí 2016-2025, Komunitní plán zdraví a kvality života Klatovy (2021-2022) , Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (2011), Komunitní plán zdraví a kvality života Benešov (2021-2022), Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 12 (2021-2022) , Plán rozvoje sportu a sportovišť Králíky 2021-2024, Komunitní plán zdraví a kvality života Jilemnice (2021-2022) , Komunitní plán zdraví a kvality života Praha-Dolní Počernice (2021-2022) , Komunitní plán zdraví a kvality života Praha-Libuš a Písnice (2021-2022) , Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 18 (2021-2022) , Ústecký krajský plán vyrovnání příležitostí 2021-2025, Koncepce účinnější podpory památkové péče v Libereckém kraji (2003), Koncepce rozvoje kulturních příspěvkových organizací Libereckého kraje 2021-2027, Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu 2015-2020, Rozvoj psychiatrické péče v Libereckém kraji 2016-2022, Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje (2016), Udržitelné biohospodářství pro Evropu: posílení vazby mezi hospodářstvím, společností a životním prostředím (2018)
A sustainable Bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment (2018)
, Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví (2018)
A new EU Forest Strategy: for forests and the forest sector (2018)
, Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 - Navrácení přírody do našeho života (2020)
EU Biodiversity Strategy for 2030 - Bringing nature back into our lives (2020)
, Čistá planeta pro všechny – Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky (2018)
A Clean Planet for all - A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy (2018)
, Nový akční plán EU pro oběhové hospodářství - Čistší a konkurenceschopnější Evropa (2020)
A new Circular Economy Action Plan - For a cleaner and more competitive Europe (2020)
, Koncepce rodinné a seniorské politiky města Znojma 2020-2023, Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2015, Plán na podporu oživení Evropy "NextGenerationEU" (2020)
The EU’s 2021-2027 long-term budget & NextGenerationEU (2020)
, Aktualizace koncepce cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji 2021-2029, Komunitní plán zdraví a kvality života Mšeno (2021-2022) , Komunitní plán zdraví a kvality života Týnec nad Sázavou (2021-2022), Komunitní plán zdraví a kvality života Břeclav (2021-2022) , Strategický plán rozvoje města Břeclavi (2022) – PRACOVNÍ, Regionální inovační strategie Ústeckého kraje (2020), Kvalita života ve Štětí - souhrnná zpráva (2021), Střednědobý výhled rozpočtu města Benešova s analýzou financí a ratingem 2022-2026, Analýza zdravotního stavu obyvatel města Valašské Klobouky (2021), Analýza zdravotního stavu obyvatel MČ Praha 12 (2021), Územní plán Brno - upravený návrh (2021), Plán prevence kriminality města Benešov 2021-2025, Rozpočtový výhled města Benešov 2017-2021, Plán protidrogové prevence města Benešov 2021-2023, Komunitní plán sociálních a návazných služeb na území ORP Benešov 2021-2024, Plán dopravní obslužnosti města Benešov 2021-2026, Analytická zpráva o cizincích na území Břeclavska 2020, Místní komunikační plán města Břeclav 2020-2022, Koncepce sociálního bydlení ve městě Břeclavi 2020, Program rozvoje venkova 2014-2020 - 9. aktualizované znění [akt. 2021], Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR 2021-2025
The National Cyber Security Strategy of the Czech Republic
, Akční plán Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR 2021-2025
Action Plan for the National Cyber Security Strategy of the Czech Republic for the Period from 2021 to 2025
, Český včelařský program 2020-2022 [akt. 2021], Strategie rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021-2027 s výhledem do roku 2050, Aktualizace demografické studie MČ Praha-Libuš (2020), Koncepce domácí péče - Akční plán 2021-2024 [akt. 2021], Strategický plán rozvoje města Břeclavi (2020) - Analýza, Strategický plán rozvoje města Břeclavi (2020), Akční plán rozvoje města Chrudimi (2022), Analýza zdravotního stavu obyvatel obce Bory (2021), Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti 2021-2026 , Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje (2021), Koncepce Smart Cities - odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony, Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2022, Akční plán boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021-2022, Bezpečné cesty do škol MČ Praha-Dolní Měcholupy (2020), Koncepce rodinné politiky MČ Praha-Dolní Měcholupy (2021), Analýza nabídky pro hru a aktivity dětí ve veřejném prostoru MČ Praha-Dolní Měcholupy (2020), Plán podpory rozvoje sportu MČ Praha-Dolní Měcholupy (2021), Koncepce ošetřovatelství (2021), Koncepce vzdělávání k udržitelnému rozvoji Olomouckého kraje 2021-2024, Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030, Strategie Olomouckého kraje o vodě (2021), Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2022, Strategický plán rozvoje města Zábřeh 2021-2027, Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+, Komunitní plán zdraví a kvality života Krnov (2021-2022) , Komunitní plán zdraví a kvality života Kraje Vysočina (2021-2023) , Komunitní plán kvality života Vsetín (2021-2022) , Strategie BESIP 2021-2030, Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do roku 2030, Koncepce městské a aktivní mobility 2021-2030, Koncepce bydlení České republiky 2021+, Pasport mobiliáře MČ Praha-Kunratice (2020), Generel komunikací MČ Praha-Kolovraty (2020), Demografická studie MČ Praha-Kunratice (2019), Generel zeleně MČ Praha-Kolovraty (2020), Strategie rozvoje školství a vzdělávání MČ Praha-Kolovraty (2021), Generel komunikací MČ Praha-Kunratice (2020), Pasport mobiliáře MČ Praha-Kolovraty (2020), Pasport zeleně MČ Praha-Kunratice (2020), Strategický plán rozvoje MČ Praha-Kunratice (2021), Plán nakládání s odpady MČ Praha-Kunratice (2020), Inventarizace stromů a zeleně MČ Praha-Kunratice (2020), Strategie Českých center 2020-2023
The Czech Centres’ Strategy 2020-2023
, Priority a formy činnosti Českých center 2021-2022, Dopravní politika České republiky 2021-2027 s výhledem do roku 2050, Demografická studie MČ Praha-Kolovraty (2019), Segmentová koncepce pro oblast energetiky města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast životního prostředí města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast dopravy města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast cestovního ruchu města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Strategie vzdělávání města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2030 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast veřejného osvětlení města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast kultury města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast místní ekonomiky města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast sportu města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, SWOT analýza – rekapitulace Štětí (2014) , Audit udržitelného rozvoje města Štětí – 10 témat (2020), Doplňující průzkumy a rozbory k novému ÚP města Štětí (2015), Experimentální studie k novému ÚP města Štětí (2015), Atlas Štětí - výstupy analytické fáze přípravy nového ÚP města (2014), Územní plán Štětí [PRACOVNÍ], Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit ve městě Bílina 2018-2022, Strategie Smart City města Bílina (2020), Koncepce rozvoje veřejného osvětlení ve městě Bílina (2020), Komunitní plán sociálních služeb ORP Bílina 2020-2022, Strategie ICT ve městě Bílina (2020), Plán rozvoje sportu ve městě Štětí 2020-2025, Segmentová koncepce pro oblast kultury města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Segmentová koncepce pro oblast energetiky města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Segmentová koncepce pro oblast místní ekonomiky města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Segmentová koncepce pro oblast sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Segmentová koncepce pro oblast sportu města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Segmentová koncepce pro oblast životního prostředí města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Segmentová koncepce pro oblast dopravy města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Strategie vzdělávání města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2030, Segmentová koncepce pro oblast veřejného osvětlení města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Segmentová koncepce pro oblast cestovního ruchu města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2020-2024, Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2019-2021 [akt. 2020], Územní plán obce Kyšice (2020), Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2020-2024, Konvergenční program České republiky (2021)
Convergence Programme of the Czech Republic
, Osvětlovací příručka - Doporučení pro šetrné moderní osvětlování, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2021-2023, Chytřejší kraj pro Liberecký kraj (2019), Územně energetická koncepce Libereckého kraje (2010) [akt. 2015], Národní program ČR pro účely podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost 2014-2020, Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2021 [akt. 2019], Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2020-2024, Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje 2020-2023, Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027, Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (rev. 6/2020) [akt. 2020], Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji 2021+, Aktualizace Krajské přílohy k Národní RIS3 za Liberecký kraj 2021-2027, Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2019-2022, Národní program – Azylový, migrační a integrační fond (2014) [akt. 2020], Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2021-2022, Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (2020) [akt. 2020], Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze (2021), Akční plán snižování hluku aglomerace Praha (2019), Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám do roku 2021, Metodika hodnocení územních dopadů intervencí / projektů (dle TIA) (2021), Krajská příloha k národní RIS 3 za Pardubický kraj [akt. 2020], Strategie prevence kriminality v ČR 2016-2021, Strategický rámec MAP Opavsko do roku 2023, Strategický rámec MAP Vítkovsko do roku 2023, Roční akční plán MAP II v ORP Chrudim 2020-2021, Strategie preventivních aktivit a snižování škod spojených se závislostním chováním v Pardubickém kraji 2020-2028, Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021-2027, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pardubického kraje 2020-2024, Koncepce environmentální bezpečnosti 2021-2030 s výhledem do roku 2050, Akční plán Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 na rok 2021, Implementační plán č. 2.4 Optimalizace systému úhrad ve zdravotnictví, Implementační plán č. 2.3 Digitalizace zdravotnictví, Implementační plán č. 2.2 Personální stabilizace resortu zdravotnictví, Implementační plán č. 2.1 Implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví, Implementační plán č. 1.2 Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti, Implementační plán č. 1.1 Reforma primární péče, Národní akční plán prevence sebevražd 2020-2030, Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2024, Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu (2020)
The National Energy and Climate Plan of the Czech Republic (2020)
, Akční plán pro rok 2021 ke Koncepci vězeňství do roku 2025 , Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2030, Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2030 - Analýza, Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023, Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Zašová (2021), Strategický plán rozvoje dobrovolného svazku obcí mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko 2020-2030, Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Krhová (2021), Program rozvoje obce Police (u Val. Meziříčí) 2021-2025 - Analýza, Akční plán Strategického plánu rozvoje MČ Praha 12 2020-2026 (2020), Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 2020-2026, Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 2020-2026 - Analýza, Program rozvoje obce Police (u Val. Meziříčí) 2021-2025, Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Police (2021), Strategická analýza pro sedm rozvojových oblastí statutárního města Děčín a komplexní socioekonomická analýza 2019, Plán rozvoje sportu Moravská Třebová 2018-2025 - Analýza, Strategický plán rozvoje města Děčín 2021-2027, Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová (2018) - Analýza, Plán odpadového hospodářství města Moravská Třebová 2017-2021 - Analýza, Plán odpadového hospodářství města Pacov 2017-2021, Plán odpadového hospodářství města Pacov 2017-2021 - Analýza, Roční plán NSZM ČR 2022, Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb Praha 10 2021-2024, Akční plán Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 2021, Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 2020-2030 - Analýza, Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 2020-2030, Demografická studie MČ Praha-Libuš (2015), Strategický plán rozvoje obce Šardice 2018-2030, Audit udržitelného rozvoje MČ Praha 10 (2020), Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023, Zdravotní plán města Kroměříže 2020-2022, Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027
Development strategy of the Liberec Region 2021-2027
, Akční plán Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016-2022 [akt. 2020], Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Dvůr Králové nad Labem 2020-2022, Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji 2016-2022 [akt. 2020], Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do 2050
State environmental policy 2030
, Plán odpadového hospodářství města Krnov 2017-2027 - Analýza, Strategický plán eu-INIS 2020, Plán odpadového hospodářství města Krnov 2017-2027, Zdravotní plán města Týnec nad Sázavou 2021-2023, Strategie rozvoje města Klatovy 2017-2025 - Analýza, Komunitní plán sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku 2014‐2019 - Analýza, Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Krnov 2019-2023 - Analýza, Koncepce cyklistické dopravy ve městě Krnov (2019) - Analýza, Koncepce prevence kriminality města Krnova 2020-2024 - Analýza [akt. 2019], Koncepce rozvoje sportu Krnov (2019) - Analýza, Koncepční řešení Smart City pro město Krnov (2019) - Analýza, Zdravotní plán města Velké Meziříčí 2021-2025, Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje 2021-2027 [akt. 2014], Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 2020-2022
Action Plan of the Czech Republic Open Government Partnership for 2020 to 2022
, Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022, Generel odvodnění města Humpolec VÝCHOD a ZÁPAD (2015), Akční plán Turnov 2018-2022, Program Zdraví 2030 pro Kraj Vysočina 2021-2025, Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2021-2028, Plán rozvoje prorodinné politiky Turnov 2017-2021, Koncepce prevence kriminality MČ Praha 18 2020-2022, Plán udržitelné městské mobility Karlovy Vary 2017-2019, Plán udržitelné městské mobility Vsetín (2019), Národní strategie regenerací brownfieldů 2019-2024, Koncepce statické dopravy Kopřivnice (2019), Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice (2019), Strategie prevence a potírání trestné činnosti související s odpady 2021-2023, Bezpečnostní strategie Karlovarského kraje 2020-2024, Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina 2016-2025, Aktualizace národního programu snižování emisí (2019), Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu (2017)
Capital City of Prague Climate Change Adaptation Strategy (2017)
, Strategický plán rozvoje města Štětí do r. 2024 [akt. 2021], Plán prevence kriminality ve městě Prostějov 2018-2020, Plán odpadového hospodářství Statutárního města Prostějov 2017-2023, Strategie rozvoje zeleně Prostějov 2015-2025, Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 2020-2024, Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021-2027, Digitální Česko: Informační koncepce České republiky [akt. 2020], Strategie podpory alternativních pohonů v hl. m. Praze do roku 2030, Koncepce rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030, Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027 (výhled 2030) [akt. 2020], Koncepce příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy (2020), Plán prevence kriminality města Hlučín 2020-2024, Plán prevence kriminality města Hlučín 2020-2024 - Analýza, Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Hlučín (2017) - Analýza, Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Hlučína 2008-2018 - Analýza [akt. 2012], Plán odpadového hospodářství města Hlučín 2017-2022 - Analýza, Plán prevence kriminality města Kroměříž 2017-2021 - Analýza, Strategický plán města Kroměříže 2013-2023 - Analýza, Komunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku 2020-2023 - Analýza, Tematický akční plán Města Kroměříže pro oblast bydlení a oblast bezpečnosti 2019–2022 - Analýza, Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž 2018-2023 - Analýza, Strategie rozvoje sportu pro město Benešov 2019-2030 - Analýza, Plán prevence kriminality města Benešov 2016-2020 - Analýza, Komunitní plán sociálních služeb na okrese Benešov 2015-2019 - Analýza, Plán prevence kriminality města Valašské Klobouky 2016-2020 - Analýza, Strategie území správního obvodu ORP Benešov 2015-2024 - Analýza, Plán odpadového hospodářství Valašské Klobouky 2017-2022 - Analýza, Místní akční plán vzdělávání SO ORP Benešov (2017) - Analýza, Komunitní plán sociálních služeb a péče na Valašskokloboucku a Brumovsku 2015-2020 - Analýza, Plán udržitelného rozvoje města Benešov 2019-2030 - Analýza, Plán protidrogové prevence města Benešov 2017-2020 - Analýza, Strategie rozvoje sportu pro město Benešov 2019-2030, Komunitní plán zdraví a kvality života Hodonín (2020-2021) , Strategický plán rozvoje města Břeclavi (2014) - Analýza, Strategický plán sociálního začleňování města Břeclav 2017–2019 - Analýza, Plán odpadového hospodářství města Břeclav 2017-2026 - Analýza, Akční plán města Břeclav pro oblasti Bezpečnost a prevence kriminality a zaměstnanost 2020-2022 - Analýza, Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Břeclav 2020-2022 - Analýza, Koncepce prevence kriminality města Břeclav 2019-2022 - Analýza, Program rozvoje města Vimperk 2016-2022 - Analýza, Plán rozvoje sportu města Vimperk 2018-2022 - Analýza, Plán prevence kriminality města Vimperk 2018-2020 - Analýza, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk (2018) - Analýza, Strategie kultury města Valašské Meziříčí (2019) - Analýza, Analýza místní sítě služeb a návrh její optimální podoby ORP Mariánské Lázně (2018), Místní akční plán Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku 2018-2023, Strategický plán rozvoje města Valašské Meziříčí 2014-2020 - Analýza, Plán rozvoje sportu Valašské Meziříčí 2020-2025 - Analýza, Místní plán inkluze města Valašské Meziříčí 2018-2021 - Analýza, Chytrý VALMEZ (2017) - Analýza, Strategický plán sociálního začleňování města Valašské Meziříčí 2018-2021 - Analýza, Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících Nový Jičín 2020-2024, Koncepce statické dopravy města Nový Jičín 2020, Plán rozvoje sportu Nový Jičín 2018-2025 - Analýza, Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska (2017) - Analýza, Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících Nový Jičín 2020-2024 - Analýza, Aktualizace strategického plánu rozvoje města Nový Jičín 2014-2020 - Analýza, Ratings of NACTO-GDCI's Global Street Design Guide (2016), Akční plán rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2021, Krajská příloha k národní RIS 3 za Olomoucký kraj [akt. 2020], Koncepce domácí péče v ČR (2020), Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina (2017), Plán odpadového hospodářství města Dačice 2017-2021 - Analýza, Strategie rozvoje Regionu Renesance 2014-2020 - Analýza, Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina 2017-2025, Strategický plán rozvoje města Dačice 2016-2025 (s výhledem do roku 2030) - Analýza, Program regenerace Městské památkové zóny Dačice 2020-2023 , Strategie rozvoje mikroregionu Dačicko 2014-2020 - Analýza, Plán udržitelné mobility hl. m. Prahy a okolí - Akční plán 2019-2023, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice 2018 - Analýza, Program pro implementaci vnitrostátních částí informačních systémů EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (2020) , Územní energetická koncepce Kraje Vysočina 2017-2042 [akt. 2018], Plán podpory sportu města Znojma 2020-2025 - Analýza, Strategický plán rozvoje města Znojma 2016-2022 - Analýza, Koncepce rodinné politiky města Znojmo 2016-2019 - Analýza, Marketingová strategie cestovního ruchu města Znojma 2030 (2020) - Analýza, Plán odpadového hospodářství města Prachatice 2016-2020 - Analýza, Koncepce veřejného osvětlení města Krnov (2020), Plán rozvoje sportu města Prachatice 2018-2025 - Analýza, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice 2018-2023 - Analýza, Koncepce cyklistické dopravy ve městě Krnov (2019), Strategie rozvoje Kraje Vysočina 2021-2027, Koncepční řešení Smart City pro město Krnov (2019), Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Krnov 2019-2023, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice 2020-2022 - Analýza, Plán rozvoje obce Červená Voda 2018-2031, Strategický plán rozvoje města Prachatice 2015-2022 - Analýza, Plán odpadového hospodářství Červená Voda 2017-2022 - Analýza, Koncepce statické dopravy města Krnov (2020), Analýza zdravotního stavu obyvatel obce Bolatice (2020), Analýza zdravotního stavu obyvatel města Břeclav (2020), Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice 2020-2022, Analýza zdravotního stavu obyvatel ORP Litoměřice (2020), Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice 2018-2023, Plán rozvoje sportu města Prachatice 2018-2025, Strategický plán rozvoje města Třebíče - Akční plán 2020-2023 [akt. 2019], Analýza zdravotního stavu obyvatel obce Křižánky (2020), Analýza zdravotního stavu obyvatel města Rožnov pod Radhoštěm (2020), Analýza zdravotního stavu obyvatel města Jihlavy (2020), Analýza zdravotního stavu obyvatel města Štětí (2020), Strategický rámec MAP na území ORP Velké Meziříčí 2016-2023, Plán odpadového hospodářství města Týnec nad Sázavou (2016) - Analýza, Koncepce cestovního ruchu města Boskovice 2015-2018 - Analýza, Koncepce rodinné politiky města Boskovice 2016-2020 - Analýza, Strategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou do roku 2028 (2018) - Analýza, Plán prevence kriminality města Týnec nad Sázavou 2018-2028 - Analýza, Strategie rozvoje a bezpečnosti ICT město Králíky 2017-2022 - Analýza, Koncepce rozvoje sportu města Týnec nad Sázavou 2018-2028 - Analýza, Plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice 2018-2020 - Analýza, Strategie pro kulturu a volný čas města Týnec nad Sázavou 2019-2028 - Analýza , Strategie SMART City Boskovice (2020) - Analýza, Strategický plán rozvoje města Králíky 2018-2026 - Analýza, Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu ORP Žamberk a Králíky (2018) - Analýza, Strategický plán rozvoje městské části Praha - Dolní Počernice 2016-2022 , Strategický plán rozvoje města Boskovice 2016-2026 - Analýza, Akční plán Strategického plánu Praha - Dolní Počernice (2020), Analýza volnočasových aktivit obyvatel města Štětí (2009), Místní akní plán vzdělávání ORP Mělník (2016) [akt. 2018], Komunitní plán sociálních služeb a péče ORP Mělník 2016-2020 , Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice 2021, Akční plán města Boskovice na rok 2018, Strategický plán rozvoje sportu město Boskovice 2018-2020, Plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice 2018-2020, Generel cyklistické dopravy ve městě Hodonín (2019), Koncepce dopravy města Hodonín (2013), Koncepce statické dopravy v centru města Hodonín (2016), Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030 [v přípravě], Koncepce bezbariérových tras města Hodonín (2016), Územní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí 2017-2042 - Analýza, Akční plán udržitelné energetiky a adaptace města Litoměřice na klimatickou změnu (SECAP) do roku 2030 - Analýza, Plán odpadového hospodářství města Kopřivnice (2017) - Analýza, Plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice (2017) - Analýza, Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice (2017) - Analýza, Energetický plán města Litoměřice 2014-2030 - Analýza, Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR 2020-2023, Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Litoměřice (2014) - Analýza, Místní akční plán vzdělávání ORP Litoměřice II 2016-2024 - Analýza, Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích 2018-2023 - Analýza, Územní energetická koncepce města Litoměřice (2008) - Analýza, Územní plán obce Čepřovice (2012), Plán odpadového hospodářství Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO) Litoměřice 2017 - Analýza, Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027, Strategie České republiky pro evropskou integrovanou správu hranic 2020-2024, Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 11 (2020-2021), Strategie rozvoje městské zeleně města Valašské Meziříčí (2019) , Koncepce rozvoje místních komunikací a veřejného osvětlení ve městě Valašské Meziříčí (2019) , Místní plán inkluze města Valašské Meziříčí 2018-2021, Akční plán protidrogové politiky MČ Praha 21 2017-2018, Koncepce školství MČ Praha 21 2013-2019 , Povodňový plán MČ Praha - Dolní Počernice (2014), Komunitní plán sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku 2014‐2019, Akční plán 2021-2023 ke koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa 2030, Strategický plán rozvoje města Havlíčkův Brod 2014-2024 [akt. 2020], Klientsky orientovaná veřejná správa ČR 2030 (2021), Strategický plán rozvoje města Tábor 2021-2032, Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje 2018-2028, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje 2004+, Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2019-2024, Územní energetická koncepce Středočeského kraje 2019-2043, Strategické cíle MěÚ Znojmo (2020), Regionální inovační strategie Plzeňského kraje (2020), Koncepce udržitelné dopravy města Jilemnice (2015) - Analýza, Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Jilemnicku 2018-2026 - Analýza, Plán odpadového hospodářství města Jilemnice (2016) - Analýza, Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Jilemnicku 2018-2026, Plán odpadového hospodářství města Jilemnice (2016), Aalborgské závazky města Chrudim (2009), Plán rozvoje sportu na území města Rožnova pod Radhoštěm (2018) - Analýza, Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2021-2025, Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028 - Analýza, Plán odpadového hospodářství města Rožnov pod Radhoštěm 2017-2022 - Analýza, Plán prevence kriminality města Štětí 2017-2021 - Analýza, Koncepce sociálního bydlení města Štětí (2020) - Analýza, Priorita EU: Podpora evropského způsobu života 2019-2024
EU Priority: Promoting our European way of life 2019-2024
, Priorita EU: Hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí 2019-2024
EU Priority: An economy that works for people 2019-2024
, Priorita EU: Evropa připravená na digitální věk 2020-2024
EU Priority: A Europe fit for the digital age 2020-2024
, Priorita EU: Nový impuls pro evropskou demokracii 2019-2024
EU Priority: A new push for European democracy 2019-2024
, Priorita EU: Zelená dohoda pro Evropu - "Green Deal" 2019-2024
EU Priority: The European Green Deal 2019-2024
, Priorita EU: Silnější Evropa ve světě 2014-2024
EU Priority: A stronger Europe in the world 2014-2024
, Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ (2020), Regionální surovinová politika Jihočeského kraje 2003+, Strategický plán rozvoje města Hodonín 2017-2022 - PESTLE analýza, Koncepce rozvoje sportu ve městě Hodonín 2019 - Analýza, Strategický plán rozvoje města Hodonín 2017-2022 - Sociálně ekonomická analýza, Akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin do roku 2023 (2020), Practical actions in cities to strengthen preparedness for the COVID-19 pandemic and beyond (2020), Strategický plán pro sociální začleňování Vsetín 2017-2020 - Analýza, Místní plán inkluze města Vsetína 2017-2020 - Analýza, Strategický plán rozvoje města Vsetína 2016-2023 - Analýza, Koncepce bydlení města Vsetína 2012-2020 - Analýza, Smart koncepce Vsetín (2020) - Analýza, Roční plán NSZM ČR 2021, Místní plán inkluze města Vsetína 2017-2020, Koncepce bydlení města Vsetína 2012-2020, Smart koncepce Vsetín (2020), Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí do 2025, Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice (2018), Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 [akt. 2020], Koncepce Smart Prague do roku 2030 (2017), Lokální koncepce sociálního bydlení v obci Křižánky (2018), Program rozvoje obce Čepřovice 2016-2020, Strategický plán obce Zákolany 2019-2022, Koncepce rodinné politiky obce Police (u Val. Meziříčí) 2019-2023, Plán stárnutí obce Police (u Val. Meziříčí) 2020-2024, Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje) v České republice (2018)
The 2030 Agenda for Sustainable Development, SDGs (2015)
, Plán rozvoje sportu v Kolči 2018-2022, Územní plán Police (u Val. Meziříčí) (2011), Strategický plán rozvoje městysu Kácov (2011) [akt. 2020], Střednědobý plán rozvoje sportovního areálu Krásno 2019-2025, Plán rozvoje sportu Pištín 2018-2024, Územní plán obce Skotnice (2019), Plán rozvoje sportu obce Skotnice 2018-2022, Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018-2043, Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v ČR (2020) [akt. 2020], Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji 2019-2023, Program rozvoje obce Křižany 2015-2025, Povodňový plán obce Skotnice (2015) [akt. 2017], Územní plán obce Karlovice na roky 2005-2020, Plán udržitelné mobility hl. m. Prahy a okolí (2019)
The Sustainable Mobility Plan for Prague and its environs (2019)
, Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2020-2021, Digitální povodňový plán obce Karlovice (2015) [akt. 2020], Strategický plán rozvoje Smart Regionu Jihočeského kraje 2019-2023, Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje 2015-2020 [akt. 2017], Plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy 2019-2021 [akt. 2020], Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Havlíčkův Brod 2019-2021 - Analýza, Plán odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod 2017-2021 - Analýza, Strategický plán rozvoje města Havlíčkův Brod 2014-2024 - Analýza, Územní studie Havlíčkův Brod - Pivovarské rybníky (2019), Územní studie pro plochu P32 v Havlíčkově Brodě (2018), Územní studie Havlíčkův Brod - lokality Z75, Z76, Z92-1, Z92-2, X12 (2019), Územní studie Havlíčkův Brod - lokality Reynkova, Cihlář (2019), Studie protierozních opatření Havlíčkův Brod (2019), Studie zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v Havlíčkově Brodě (2019), Plán prevence kriminality města Bystřice 2020-2024, Metodika optimalizace sběru dat (ve veřejné správě) (2016), Metodika stanovení podmínek ochrany při využívání tepelné energie zemské kůry (GEOTERMAL) (2015), Metodika určování sesuvného hazardu v prostředí ohroženém svahovými nestabilitami (2017), Akční plán pro implementaci územní energetické koncepce hl. m. Prahy 2018-2022, Akční plán protidrogové politiky hl. m. Prahy na rok 2019 s výhledem 2020, Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hl. m. Praze na rok 2019 s výhledem 2020, Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2017, Strategie ICT hl. m. Prahy 2019-2025, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2020-2024, Územní plán obce Chuchelná (2013), Plán rozvoje sportu v obci Březina 2018-2025, Strategický plán rozvoje sportu ve Mšeně 2018-2022, Plán odpadového hospodářství Červená Voda 2017-2022, Digitální povodňový plán obce Velký Beranov (2015) [akt. 2019], Digitální povodňový plán obce Březina (2018), Kouřim městská památková zóna - program regenerace 2019, Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb, plán rozvoje rodinné politiky, plán rozvoje proseniorské politiky města Kouřim 2019-2022, Územní plán Huslenky (2015), Digitální povodňový plán Halenkov (2010), Územní plán obce Vyšší Brod po změně č.1 (2018) [akt. 2019], Územní plán Halenkov (2015), Digitální povodňový plán obce Huslenky (2013), Plán rozvoje sportu Kouřim 2018-2022, Akční plán Sázava 2019-2020, Územní plán Králíky (2010), Digitální povodňový plán obce Úštěk (2015) [akt. 2020], Územní plán Sázava po změně č.2 (2019), Plán vzdělávání obce Zašová (2018), Povodňový plán Rokytnice nad Jizerou (2014), Plán odpadového hospodářství Zašová 2017-2022, Koncepce zajištění aktivního stárnutí v obci Zašová (2017), Povodňový plán obce Zašová (2006), Akční plán rozvoje města Králíky 2020-2021 [akt. 2021], Plán prevence kriminality města Sázava 2019-2022, Plán rozvoje sportu Bolatice (2018), Strategický plán rozvoje města Mšeno 2020-2025, Akční plán Bolatice 2019-2020, Územní plán obce Bolatice (2015), Strategický plán rozvoje sportu Jílové u Prahy 2019-2025, Strategie zdraví obyvatel obce Bolatice 2020-2022, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit obce Bolatice (2019), Plán odpadového hospodářství Jílové u Prahy 2016-2020, Metodická příručka pro obce: Jak hodnotit udržitelnost bydlení (2020), Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji 2021-2023, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje (2020) , Strategický plán rozvoje města Benešov 2020-2024, Koncepce rozvoje archivnictví v České republice 2018-2025 s výhledem do roku 2035, Územní plán Pacov (2019), Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu 2020-2026 [akt. 2019]
Applied Health Research Support Program for 2020-2026
, Koncepce sociálního bydlení města Štětí (2020), Komunitní plán zdraví a kvality života Přeštice (2020-2021) , Zdravotní plán města Kopřivnice 2020-2022, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Rosice 2015-2020, Povodňový plán Bystřice (2012) [akt. 2017], Plán rozvoje a podpory sportu Vítkov 2018-2022, Koncepce přípravy na stárnutí populace Vítkov 2018-2033, Koncepce bydlení města Vítkov (2019), Akční plán boje proti organizovanému zločinu na roky 2020 a 2021, Koncepce činnosti městské policie Český Brod 2015-2020, Plán rozvoje sportu město Bystřice 2020-2025, Generel vodovodů a kanalizací Český Brod (2014), Strategický plán rozvoje města Šlapanice 2020-2025, Generel dopravy Český Brod (2017), Generel bezbariérové dopravy a tras Český Brod (2015), Akční plán rozvoje sociálních a návazných služeb Český Brod 2020-2021, Akční plán ke strategickému plánu Český Brod 2020-2021, Komunitní plán sociálních a návazných služeb Český Brod 2020-2024, Akční plán ke strategickému plánu Český Brod 2019-2020, Komplexní studie dopravy v klidu Český Brod (2014), Strategický rámec MAP pro ORP Přeštice 2018-2023, Strategický dokument prevence kriminality Přeštice 2019-2023, Povodňový plán Třeboň (2014), Místní akční plán vzdělávání Praha 19 (2017), Regulační plán rozvojové zóny Severní předměstí Přeštice II (2018), Povodňový plán Šlapanice (2017), Metodika přípravy veřejných strategií (2019), Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR 2021-2023, Plán odpadového hospodářství statutárního města Brna - Analýza 2017-2025, Analýza drogové situace ve městě Brně a související doporučení pro městskou drogovou strategii (2016), Strategie bydlení města Brno - Analýza 2018-2030, Plán zdraví města Brna - Analýza 2018-2030, Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna - Analýza (2018), Plán odpadového hospodářství statutárního města Brna 2017-2025, Evaluace Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna - Analýza 2010-2015, Plán udržitelné městské mobility města Brna - Analýza (2015), Územní energetická koncepce města Brna - Analýza systémů spotřeby paliv a energie a jejich nároků v dalších letech (2018) , Koncepce sportu města Brna - Analýza 2018-2030, Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně - Analýza (2017), 6. Komunitní plán sociálních a návazných služeb města Brna - Analýza 2020-2022, Generel zeleně Moravská Třebová (2019), Plán aktivního stárnutí ve městě Brně a jeho evaluace - Analýza (2012), Koncepce prevence kriminality ve městě Brně - Analýza 2017-2021, Povodňový plán Praha-Libuš (2016), Strategický plán rozvoje sportu Jesenice 2018-2022, Koncepce průmyslu a logistiky Humpolec (2018), Povodňový plán Prachatice (2015), Program regenerace městské památkové rezervace Prachatice 2019-2021, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Prachatice 2020-2022, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Humpolec 2019-2021, Strategický plán Prachatice - plán realizace 2020, Plán prevence kriminality Humpolec 2020-2022, Koncepce dopravy Humpolec (2019), Plán rozvoje sportu Moravská Třebová 2018-2025, Plán rozvoje sportu Velké Meziříčí (2018), Generel bezbariérových tras Velké Meziříčí (2016), Bílá kniha dopravy Velké Meziříčí (2019), Koncepce dopravy Velké Meziříčí (2018), Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna (2018), Strategický rámec MAP Brno (2017), Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně (2017), Akční plán k územní energetické koncepci statutárního města Brna (2019), 6. Komunitní plán sociálních a návazných služeb města Brna 2020-2022, Územní energetická koncepce statutárního města Brna (2018), Koncepce prevence kriminality ve městě Brně 2017-2021, Akční plán zlepšování kvality ovzduší Statutární město Brno (2017), Koncepce rozvoje venkova 2021-2027, Plán odpadového hospodářství Mariánské Lázně (2017), Program regenerace městské památkové zóny Mariánské Lázně 2018-2020, Střednědobý plán rozvoje sociálních a návazných služeb Krnov 2017-2020 [akt. 2017], Akční plán rozvoje sportu Krnov (2020), Metodika kategorizace přístupnosti objektů (2011), Koncepce prevence kriminality města Krnova 2020-2024 [akt. 2019], Koncepce rozvoje sportu Krnov (2019), Regulační plán městské památkové zóny Brandýs nad Labem (2016), Strategický plán rozvoje města Mladá Boleslav - Analýza (2011), Plán odpadového hospodářství statutárního města Mladá Boleslav - Analýza (2018), Plán prevence kriminality statutárního města Mladá Boleslav - Analýza 2017-2020, Plán rozvoje sportu Klatovy (2018), Územní plán Šternberk po změně č.1 (2019), Strategický plán sociálního začleňování pro statutární město Liberec - Analýza 2016-2019, Strategie SMART City Boskovice (2020), Povodňový plán Šternberk (2015), Plán rozvoje cyklodopravy Liberec - Jablonec nad Nisou - Analýza 2017-2023, Plán prevence kriminality statutárního města Mladá Boleslav 2017-2020, Místní plán inkluze města Liberce - Analýza 2019-2021, Plán prevence kriminality statutárního města Liberec - Analýza 2020-2022, Plán dopravní obslužnosti Liberec - Jablonec nad Nisou - Analýza 2017-2023, Akční plán udržitelné energetiky a klimatu statutárního města Liberec - Analýza 2018-2030, Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav 2014-2018, Povodňový plán Boskovice (2018), Akční plán rozvoje sociálních služeb Boskovice 2020, Koncepce sociálního bydlení statutárního města Liberec - Analýza 2019-2022, Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti a dluhů v Liberci - Analýza 2020-2022, Místní plán inkluze města Liberce 2019-2021, Místní akční plán v ORP Mladá Boleslav (2018), Plán odpadového hospodářství statutárního města Mladá Boleslav (2018), Plán podpory sportu Šternberk 2018-2025 [akt. 2019], Aktualizace Strategie rozvoje Statutárního města Liberec - Analýza 2014-2020, Plán odpadového hospodářství statutárního města Liberec - Analýza (2016), Strategický rámec MAP v ORP Mladá Boleslav (2019), Koncepce sociálního bydlení statutárního města Liberec 2019-2022, Střednědobé cíle kvality vzdělávání v základních školách zřizovaných statutárním městem Liberec (2016), Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti a dluhů v Liberci 2020-2022, Akční plán sociálních a návazných služeb Poděbrady a okolí 2020-2021, Generel zeleně Poděbrady (2017), Generel dopravy Poděbrady (2018), Plán rozvoje sportu v Liberci 2018-2020, Strategický plán sociálního začleňování pro statutární město Liberec 2016-2019, Programové prohlášení koalice pro Liberec 2018-2022, Střednědobý výhled města Chrudim 2019-2023, Smart Prostějov - manuál chytrého města (2018), Plán odpadového hospodářství statutárního města Liberec (2016), Akční plán protihlukových opatření pro aglomeraci Liberec (2019), Strategický rámec MAP pro ORP Liberec (2016), Akční plán Poděbrady 2020-2025, Plán prevence kriminality statutárního města Liberec 2020-2022, Plán rozvoje sportu Poděbrady 2018-2022, Akční plán udržitelné energetiky a klimatu statutárního města Liberec 2018-2030, Střednědobý plán sociálních a návazných služeb Poděbrady 2020-2023, Plán rozvoje cyklodopravy Liberec - Jablonec nad Nisou 2017-2023, Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu - Analýza (2017), Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy - Analýza (2017), Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu Ostrava - Analýza (2010), Strategický plán města Ostravy pro sport - Analýza 2017-2025, Plán odpadového hospodářství statutárního města Ostravy - Analýza 2017-2021, Akční plán udržitelné energetiky statutárního města Ostrava - Analýza (2020), Integrovaný plán mobility Ostrava - Analýza (2014), Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy - Analýza 2017-2021, Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy - Analýza (2014), Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy - Analýza 2017-2023, Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy - Analýza 2016-2020, Urbanistický generel Hlučín (2019), Strategický plán sociálního začleňování Ostrava - Analýza 2015-2018, Strategický rámec priorit MAP Ostrava - Analýza 2019-2023, 5. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava - Analýza 2019–2022, Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy (2014), Strategický rámec priorit MAP Ostrava 2019-2023, Akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 2019-2020, Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě [akt. 2018], Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy 2016-2020, Územní plán Ostravy (2014), Akční hlukový plán aglomerace Ostrava [akt. 2020], 5. Plán rozvoje systému zeleně na nezastavitelných lokalitách - Brownfields Ostrava (2016), Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy 2017-2021, Strategický plán města Ostravy pro sport 2017-2025, Koncepce řešení parkování na území Ostravy (2018), Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018, Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy (2017), Koncepce rozvoje sportu Hlučín (2018), Akční plán udržitelné energetiky statutárního města Ostrava (2020), Program regenerace městské památkové zóny Turnov 2019-2023, Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu (2017), Akční plán koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy (2019), Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Hlučínska 2018-2022, Plán odpadového hospodářství statutárního města Ostravy 2017-2021, 5. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2019–2022, Akční plán statutárního města Ostravy k implementaci programu zlepšování kvality ovzduší (2019), Dopravní generel Hlučín (2019), Koncepce rozvoje cestovního ruchu Turnov 2016-2020+, Koncepce prevence kriminality Třebíč 2017-2021, Strategický plán rozvoje města Třebíče 2020-2023 [akt. 2019], Regulační plán městské památkové rezervace Pelhřimov (2008), Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících města Třebíče 2019–2023, Koncepce mobility a dopravní obslužnosti města Třebíč 2019-2023, Povodňový plán města Uherský Brod (2015), Koncepce drogové problematiky Třebíč 2017-2021, Koncepce chytrá Třebíč 2019-2023, Koncepce rozvoje cestovního ruchu Třebíč 2019-2023, Městská energetická koncepce města Třebíč na roky 2019-2043, Program regenerace městské památkové zóny Uherský Brod 2018-2022 [akt. 2017], Koncepce zdravotnictví Jihomoravského kraje 2020-2025, Strategie městského úřadu MČ Praha 18 2016-2020, Programové prohlášení Rady MČ Praha 11 2019-2022, Strategický rámec MAP MČ Praha 11 - Analýza 2018-2023, Strategický plán sociálního začleňování města Valašské Meziříčí 2018-2021, Strategie městského úřadu města Jilemnice 2014-2020, Koncepce rozvoje sociálních a návazných služeb Praha 11 - Analýza 2016-2020, Plán rozvoje sportu Valašské Meziříčí 2020-2025, Střednědobý plán a koncepce rozvoje sociálních a souvisejících služeb MČ Praha 18 2020-2024, Povodňový plán města Valašské Meziříčí (2020), Strategie kultury města Valašské Meziříčí (2019), Cizinci na území MČ Praha 11 - Analýza (2016), Koncepce udržitelné energetiky města Jilemnice (2015), Strategie Jihomoravského kraje pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování 2020-2028, Koncepce rozvoje sociálních a návazných služeb MČ Praha 11 2016-2020, Koncepce udržitelné dopravy města Jilemnice (2015), Plán rozvoje sportu MČ Praha 11 (2018), Akční plán protidrogové politiky MČ Praha 11 na rok 2020, Koncepce řešení dopravy v klidu MČ Praha 11 [akt. 2016], Strategický rámec MAP MČ Praha 11 2018-2023, Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 11 (2017), Plán podpory sportu města Znojma 2020-2025, Informační koncepce města Znojma (2020), Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy ve městě Znojmě (2019), Program regenerace městské památkové rezervace Znojmo 2016-2020 [akt. 2015], Analýza dopravy v klidu Praha 10 (2018), Marketingová strategie cestovního ruchu města Znojma 2030 (2020), Analýza života cizinců v MČ Praha 10 (2016), Analýza sociálních a návazných služeb poskytovaných občanům městské části Praha 10 (2015), Analýza potřeb občanů městské části Praha 10 - oblast související se zajištěním potřeb občanů v nepříznivé sociální situaci (2015), Aktualizace cyklogenerelu pro území MČ Praha 10 (2014), Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2019–2022, Programové prohlášení Rady města Chrudim 2018–2022, Koncepce sportovní politiky městské části Praha 10 - Analýza (2017), Plán odpadového hospodářství města Tábor - Analýza 2017-2022, Místní akční plán vzdělávání ORP Tábor - Analýza (2017), Koncepce rozvoje kultury a kulturního turismu v Táboře - Analýza (2018), Strategický plán rozvoje města Tábor - Analýza 2014-2020, Strategie prevence kriminality města Ústí nad Labem - Analýza 2016-2020, Koncepce statutárního města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu - Analýza 2016-2019, Plán odpadového hospodářství statutárního města Ústí nad Labem - Analýza 2017-2026, Strategie rozvoje města Ústí nad Labem - Analýza 2015-2020, SUMF - strategický rámec udržitelné městské mobility Ústí nad Labem - Analýza (2019), Strategie prevence kriminality města Ústí nad Labem 2016-2020, Strategie regenerace brownfieldů (2010), SUMF - strategický rámec udržitelné městské mobility Ústí nad Labem (2019), Akční plán strategického rámce MAP pro území SO ORP Ústí nad Labem 2018-2021, Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy - Analýza 2017-2021, Koncepce statutárního města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu 2016-2019, Strategický rámec MAP pro území SO ORP Ústí nad Labem (2019), 6. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem 2018-2021, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019-2021, Generel udržitelné dopravy města Ústí nad Labem (2012), Plán odpadového hospodářství statutárního města Ústí nad Labem 2017-2026, Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy (2016), Plán udržitelné městské mobility Jihlavy - Analýza (2019), SWOT analýza strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy (2012), Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Jihlavy - Analýza (2016), Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jihlava - Analýza 2018-2023, Plán rozvoje sportu v Jihlavě - Analýza 2018-2025, Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy - Analýza 2017-2042, Plán rozvoje sportu v Jihlavě 2018-2025, Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Jihlava 2014-2015, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jihlava 2018-2023, Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy 2017-2021, Akční plán udržitelné městské mobility Jihlavy (2019), Akční plán Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch Jihlava 2019-2020, Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy 2017-2042, Plán udržitelné městské mobility Jihlavy (2019), Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím 2017-2020, Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 - Akční plán 2019, Komunitní plán zdraví a kvality života Valašské Klobouky (2020-2021) , Komunitní plán zdraví a kvality života Prachatice (2020-2021) , Komunitní plán zdraví a kvality života Chrudim (2020-2021) , Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu - Analýza (2017), Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi - Analýza 2015-2030, Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Chrudim 2019–2020, Akční plán udržitelné energetiky města Chrudim - Analýza (2017), Plán odpadového hospodářství města Chrudim - Analýza (2015), Komunitní plán zdraví a kvality života Valašské Meziříčí (2018-2019) , Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 [akt. 2020], Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů v České republice 2018-2022, Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství 2018-2022, Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Uherský Brod (2019), Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v ORP Uherský Brod 2019-2022, Koncepce rozvoje sportu města Uherský Brod (2019), Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Uherský Brod (2019), Strategie Smart City města Uherský Brod (2019), Rámcový rezortní interní protikorupční program (2013) [akt. 2018], Metodika rodinné politiky na krajské a místní úrovni (2018), Metodika mapování kultury v hl. m. Praze (2020), Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City (2020), Metodika mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR (2016), Akční plán rozvoje obce Červená voda (2020), Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) (2016), Program revitalizace Krušných hor (2017), Strategický plán městské části Praha 13 2018-2024, Komunitní plán zdraví a kvality života Moravská Třebová (2020-2021) , Komunitní plán zdraví a kvality života Dačice (2020-2021) , Komunitní plán zdraví a kvality života Lomnice nad Popelkou (2020-2021) , Komunitní plán zdraví a kvality života Tábor (2020-2021) , Tematický akční plán Města Kroměříže pro oblast bydlení a oblast bezpečnosti 2019–2022, Plán odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod 2017-2021, Plán rozvoje sportu Havlíčkův Brod 2018-2023, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Havlíčkův Brod 2019-2021, Strategický plán sociálního začleňování města Havlíčkův Brod 2018-2021, Strategický plán města Český Krumlov 2016-2022, Plán udržitelné městské mobility Kroměříž (2019), Komunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku 2020-2023, Vize a strategie Brno 2050 (2017), Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020
The Czech Republic Funding and Debt Management Strategy for 2020
, Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 12 (2016), Strategie rozvoje informačního systému statutárního města Mostu (2012), Generel cyklostezek městské části Praha 12 (2008), Plán rozvoje sportu a volného času v MČ Praha 12 (2018), Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž 2018-2023, Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023, Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova (2015) [akt. 2019], Generel bezbariérových tras MČ Praha 12 (2011), Plán odpadového hospodářství města Mostu 2017-2025, Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Most 2018-2023, Místní plán inkluze statutárního města Mostu 2017-2022, IV. komunitní plán sociálních služeb a navazujících služeb pro region Mostecka 2019-2022, Strategie prevence kriminality statutárního města Mostu 2018-2021, Národní strategie finančního vzdělávání 2.0 (2020), Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2019-2022, Akční plán prevence kriminality města Dobříš na rok 2019, Program prevence kriminality MČ Praha 20 2017-2021, Akční plán sociálních služeb ORP Benešov 2017-2019, Strategie území správního obvodu ORP Benešov 2015-2024, Místní akční plán vzdělávání SO ORP Benešov (2017), Plán prevence kriminality města Štětí 2017-2021, Generel cyklistické dopravy ve městě Nový Jičín (2014), Koncepce prevence kriminality Nový Jičín 2016-2020, Strategický plán sociálního začleňování města Štětí 2015-2018, Plán rozvoje sportu Nový Jičín 2018-2025, Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska (2017), Plán prevence kriminality města Valašské Klobouky 2016-2020, Plán odpadového hospodářství Valašské Klobouky 2017-2022, Komunitní plán sociálních služeb a péče na Valašskokloboucku a Brumovsku 2015-2020, Dopravní studie Břeclav (2013), Akční plán rozvoje města Dobříš 2019-2020, Strategie rozvoje sportu ve městě Břeclavi 2018-2022, Akční plán města Břeclav pro oblasti Bezpečnost a prevence kriminality a zaměstnanost 2020-2022, Koncepce prevence kriminality města Břeclav 2019-2022, Plán odpadového hospodářství města Břeclav 2017-2026, Generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy na území města Břeclavi (2011), Generel odvodnění města Břeclav (2010), Generel cyklistické dopravy ve městě Břeclav (2014), Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb MAS Podbrdsko 2020-2022, Plán odpadového hospodářství města Dačice 2017-2021, Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2019, UNECE AAI - Active Ageing Index, Age-friendly environments in Europe: Indicators, monitoring and assessments (2018), Metodika optimalizace sběru dat ve veřejné správě (2016), Standardy publikace a katalogizace otevřených dat VS ČR (2015), Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů (2009), Finanční hospodaření obce a jeho přezkoumávání (2019), Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027, Plán odpadového hospodářství města Rožnov pod Radhoštěm 2017-2022, Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v ORP Rožnov pod Radhoštěm 2019-2022, Programové prohlášení koalice Mladí a neklidní, ANO, Společně pro Břeclav a KDU-ČSL v Břeclavi 2019-2022, Koncepce rozvoje školství městské části Praha 10 2020-2025, Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028, Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017-2020, Plán udržitelného rozvoje města Benešov 2019-2030, Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 2020-2025, Akční plán ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 2019-2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina (2016), Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina 2018-2025, Energetický management pro veřejnou správu: Příručka pro energetické manažery (2016), Metodika vytváření strategie sociálního začleňování na místní úrovni (2015), Metodika Identifikace tržního selhání v oblasti bydlení (2017), Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení v prostředí ČR, Metodika prevence ztráty bydlení (2018), Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace (2015), Ženevská Charta OSN o udržitelném bydlení (2015)
Geneva UN Charter on Sustainable Housing (2015)
, Definice a typologie bezdomovectví (2007), Indikátory kvality života v oblasti bydlení (2018), Koncept kompaktního města: příspěvek k výzkumu a zprávě (2013), Hustota a ekonomika měst (2018), Sociální bydlení – příprava projektů (2017), Územní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí 2017-2042, Koncepce rozvoje sportu města Týnec nad Sázavou 2018-2028, III. střednědobý plán sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava 2018-2021, Strategie pro kulturu a volný čas města Týnec nad Sázavou 2019-2028, Akční plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice 2019-2020, test, Národní akční plán pro chytré sítě 2019-2030 / Aktualizace NAP SG, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, aktualizace č. 2a (2019) [akt. 2019], Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu Olomouckého kraje 2019-2023, Plán dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje (2019), Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (2019), Plán rozvoje sportu města Vimperk 2018-2022, Roční akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Vimperk 2019, Akční plán rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Vimperk 2019, Plán prevence kriminality města Vimperk 2018-2020, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk (2018), Koncepce rozvoje sportu ve městě Hodonín 2019, Akční plán udržitelné energetiky a adaptace města Litoměřice na klimatickou změnu (SECAP) do roku 2030, Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu ORP Žamberk a Králíky (2018), Strategie rozvoje a bezpečnosti ICT město Králíky 2017-2022, Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Břeclav 2020-2022, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2016-2020, Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihočeského kraje 2012-2020, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji 2019-2021 [akt. 2019], Plán systémového snížení administrativní zátěže podnikání 2019-2022, Koncepce operační přípravy státního území ČR 2017-2020, Koncepce jednotné prezentace ČR [akt. 2019], The Country for the Future 2020-2027, Národní kosmický plán 2020-2025
National Space Plan 2020–2025
, Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje 2016-2025, Krajská příloha k národní RIS3 Jihočeského kraje 2018-2022, Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019-2024, Komunitní plán zdraví a kvality života Prostějov (2019-2020) , Komunitní plán zdraví a kvality života MAS Rozkvět (2019-2020) , Komunitní plán zdraví a kvality života Třebíč (2019-2020) , Akční plán rozvoje města Kopřivnice 2019-2020, Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, Zdravotní plán města Chrudim (2019), Generel veřejných prostranství Prahy 4 (2018), Generel veřejných prostranství Prahy 10 (2017), Program regenerace MČ Praha 1 (2013) [akt. 2016], Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024, Komunitní plán zdraví a kvality života Mladá Boleslav (2019-2020) , Komunitní plán zdraví a kvality života Bory (2019-2020) , Program rozvoje obce Dětmarovice (2018), Strategie ORP Bystřice nad Pernštejnem 2015-2024, Strategie území správního obvodu ORP Sedlčany 2015-2024, Program rozvoje města Veselí nad Moravou 2019-2026 , Strategie území správního obvodu ORP Sušice 2015-2024, Strategie území správního obvodu ORP Vyškov 2015-2024, Národní strategie umělé inteligence v České republice 2019-2035
National Artificial Intelligence Strategy of the Czech Republic 2019-2035
, Metodika hodnocení udržitelných malých obcí (2019)  , Strategický rozvojový dokument obce Háj ve Slezsku 2019-2022, Strategický plán rozvoje obce Hrušovany u Brna 2014-2020, Strategický plán obce Velké Přílepy 2016-2026, Strategický plán rozvoje obce Rapotín 2014-2020 , Strategický plán rozvoje města Březnice 2016-2025, Program rozvoje obce Libina 2018-2023, Strategie NSZM ČR 2015-2030, Aktualizace 2019, Střednědobý plán NSZM ČR 2020-2025, Územní plán Vimperk (2015), Strategie rozvoje města Jablunkova 2015-2023 , Strategický plán rozvoje města Frýdlant nad Ostravicí 2016-2025, Územní plán Rožnov pod Radhoštěm (2011), Program rozvoje města Hlinska (2013), Program rozvoje města Studénka (2015), Strategický plán rozvoje města Příbram 2014-2020 , Územní plán města Jílové u Prahy (2004), Program rozvoje obce Nivnice (2017), Územní plán Bystřice (2019), Integrovaný plán pro řízení procesu změny ve Statutárním městě Karviná (2018), Strategický plán rozvoje obce Koleč 2019-2024, Generel cyklistické dopravy na území města Brna (2010), Strategie a koncepce rozvoje univerzitního školství v Brně a její evaluace (2012), Program rozvoje obce Pištín 2016-2020, Zásady pro rozvoj adaptací na změnu klimatu ve městě Brně: s využitím ekosystémově založených přístupů (2016), Koncepce rekreačního využití příměstských lesů Města Brna (2012), Plán aktivního stárnutí ve městě Brně a jeho evaluace (2012), Plán zdraví města Brna 2018-2030, Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2019-2020, Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025, Strategický plán rozvoje města Milovice 2017-2027, Strategický plán rozvoje města Příbram 2014-2020, Program rozvoje obce Březina 2015-2020, Program rozvoje obce Velký Beranov 2017-2021, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chuchelná 2018-2022, Program rozvoje obce Zašová 2017-2025, Strategický plán obce Chuchelná 2018-2023, Územní plán obce Křešice (2017), Program rozvoje Statutárního města Teplice 2019-2026, Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary 2014-2020, ČSN ISO 18091:2019 Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001 v místní samosprávě
ISO 18091:2019 Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001 in local government
, ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
ISO 50001:2018 Energy management systems - Requirements with guidance for use
, Návrh strategického plánu rozvoje obce Těrlicko (2018), Strategický plán obce Baška 2016-2026, Strategický plán rozvoje obce Návsí 2018-2028, Strategický plán obce Horoměřice (2017), Strategický plán rozvoje obce Dolní Břežany 2014-2023, Strategický plán rozvoje města Chlumec 2017-2025, Strategie udržitelného rozvoje obce Vejprnice 2014-2020, Program rozvoje obce Hlubočky 2016-2023, Strategický plán rozvoje obce Vendryně 2014-2020, Strategie rozvoje obce Ratíškovice 2008-2020, Strategický plán rozvoje města Klimkovice 2014-2020, Strategický plán rozvoje města Vamberk 2014-2024, Plán rozvoje obce Ludgeřovice 2018-2025, Strategie rozvoje města Vrbno pod Pradědem 2017-2023, Strategie rozvoje města Pacova a jeho místních částí 2018-2022, Strategický programový dokument obce Kamenice 2016-2021, Strategický plán rozvoje obce Petrovice u Karviné 2016-2030, Strategický rozvoj města Polná 2019-2022, Strategický plán rozvoje města Šluknov 2015-2025, Program rozvoje města Doksy 2018-2024, Strategický plán města Blatná [akt. 2018], Strategický plán rozvoje města Slavičín 2016-2022, Strategie rozvoje města Jablunkova 2015-2023, Strategický plán rozvoje města Světlá nad Sázavou 2016-2026, Program rozvoje města Dobřany 2014-2025, Strategie rozvoje města Kostelec nad Orlicí (2015), Strategický plán rozvoje města Fulnek 2013-2020, Strategický plán rozvoje města Králíky 2018-2026, Strategický plán města Jílové u Prahy do roku 2020 (2014), Strategický plán města Bystřice 2014-2020, Program rozvoje města Vimperk 2016-2022, Strategický plán rozvoje města Týn nad Vltavou 2016-2022, Nová evropská agenda pro kulturu (2018), Generel bezbariérovosti města Tábor (2017), Území energetická koncepce města Tábor (2013), Aktualizace generelu cyklistické dopravy města Tábor (2009), Koncepce údržby veřejné zeleně ve městě Tábor (2016), Plán rozvoje sportu města Tábora (2018), Plán odpadového hospodářství města Tábor 2017-2022, Místní akční plán vzdělávání ORP Tábor (2017), Akční plán sociálních služeb ORP Tábor (2019), Strategický rámec MAP ORP Tábor (2019), Strategický plán města Českých Budějovic 2017-2027, Zdravotní plán města Valašské Meziříčí 2019-2022, Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí 2018-2021, Metodika strategického plánování města Valašské Meziříčí (2014), Integrovaný plán mobility Ostrava (2014), Plán dopravní obslužnosti Liberec - Jablonec nad Nisou 2017-2023, Roční plán NSZM ČR 2020, Digitální Česko: Česko v digitální Evropě (2018), Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021, Digitální Česko: Úvodní dokument (2018), Digitální Česko: Koncepce Digitální ekonomika a společnost (2018), Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025, ISO 20400:2017 Udržitelné nakupování - návod
ISO 20400:2017 Sustainable procurement – Guidance
, Komunitní plán zdraví a kvality života Bystřice 2019-2020, Komunitní plán zdraví a kvality života Velké Meziříčí (2019-2020) , Komunitní plán zdraví a kvality života Nový Jičín (2019-2020) , CITYkeys - indikátory pro Smart Cities
CITYkeys indicators for smart city
, ČSN 06 3090 Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů, ČSN EN ISO 14050 Environmentální management - Slovník
ISO 14050 Environmental management – Vocabulary
, ČSN EN ISO 14034: Environmentální management - Ověřování environmentálních technologií (ETV)
ISO 14034: Environmental management - Environmental technology verification (ETV)
, ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500, ČSN EN ISO 14005:2019 Systémy environmentálního managementu - Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu
ISO 14005:2019: Environmental management systems. Guidelines for a flexible approach to phased implementation
, ČSN EN 15643-3 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností
EN 15643-3 Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 3: Framework for the assessment of social performance
, ČSN EN ISO 14063: Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady
ISO 14063: Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples
, ČSN EN 15643-1 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 1: Obecný rámec
EN 15643-1 Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings - Part 1: General framework
, ČSN EN ISO 50006: Systémy managementu hospodaření s energií - Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) - Obecné zásady a návod
ISO 50006: Energy management systems - Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) - General principles and guidance
, ČSN EN 15643-4 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 4: Rámec pro posuzování ekonomických vlastností
EN 15643-4 Sustainability of construction works - Assessment of building - Part 4: Framework for the assessment of economic performance
, ČSN EN 15643-2 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností
EN 15643-2 Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 2: Framework for the assessment of environmental performance
, ČSN EN 15643-5 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby
EN 15643-5 Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings and civil engineering works - Part 5: Framework on specific principles and requirement for civil engineering works
, ČSN EN ISO 1996-1: Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení
ISO 1996-1: Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 1: Basic quantities and assessment procedures
, ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel, ČSN EN ISO 14026: Environmentální značky a prohlášení - Zásady, požadavky a směrnice pro komunikaci informací o stopách
ISO 14026: Environmental labels and declarations - Principles, requirements and guidelines for communication of footprint information
, ČSN EN 14803 Identifikace a/nebo určení množství odpadu
EN 14803 Identification and/or determination of the quantity of waste
, ČSN P CEN ISO/TS 14027 Environmentální značky a prohlášení - Vývoj pravidel produktových kategorií
ISO/TS Environmental labels and declarations - Development of product category rules
, ČSN EN ISO 14067: Skleníkové plyny - Uhlíková stopa produktů - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci
ISO 14067: Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification
, ČSN EN ISO 14025: Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy
ISO 14025: Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures
, ČSN EN ISO 14021: Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II)
ISO 14021: Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)
, ČSN CLC/TR 50600-99-2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí, ČSN EN ISO 14004: 2016 Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci
ISO 14004:2016 : Environmental management systems. General guidelines on implementation
, ČSN EN ISO 14020: Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady
ISO 14020: Environmental labels and declarations - General principles
, ČSN 75 7221 Kvalita vod - Klasifikace kvality povrchových vod, ČSN EN ISO 21931-1: Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy
ISO 21931-1: Sustainability in building construction - Framework for methods of assessment of the environmental performance of construction works - Part 1: Buildings
, ČSN EN 16247-1 Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky
EN 16247-1 Energy audits - Part 1: General requirements
, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019-2021, Komunitní plán zdraví a kvality života Znojmo (2019-2020) , Komunitní plán zdraví a kvality života Litoměřice (2019-2020) , Komunitní Plán zdraví a kvality života Kroměříž (2019-2020) , Komunitní plán zdraví a kvality života Hlučín (2019-2020) , Analýza hrozeb pro Českou republiku (2015), Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí 2016-2025, Akční plán Strategie digitální gramotnosti 2015-2020 [akt. 2018], Inovační strategie České republiky 2019-2030
Innovation Strategy of the Czech Republic 2019-2030
, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje [akt. 2017], Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje 2018-2022, Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím (2017), Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje 2019-2022 [akt. 2019], Otevřeně o Evropě: Komunikační strategie o evropských záležitostech – aktualizace pro rok 2019, Vnitrostátní plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou (2014)
National Plan for Increasing the Number of Nearly Zero-Energy Buildings in the Czech Republic (2014)
, Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 (2018), Vládní koncepce boje s korupcí 2018-2022, Komunitní plán zdraví a kvality života MAS Opavsko (2019-2020) , Politika druhotných surovin České republiky 2019-2022 [akt. 2019]
Secondary raw materials policy of the Czech Republic 2019-2022
, Plán odpadového hospodářství Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO) Litoměřice 2017, Strategický plán rozvoje města Orlová 2017-2033, Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky (2017)
Concept of Protection Against Drought Consequences on the Territory of the Czech Republic (2017)
, Územní energetické koncepce Pardubického kraje - aktualizace 2018, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2019-2021, Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (2018) [akt. 2018], Strategický plán pro sociální začleňování Vsetín 2017-2020, Strategie Mikroregionu Dačicko v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy 2015-2024 (verze 02/2015), Strategie rozvoje mikroregionu Dačicko 2014-2020, Generel dopravy města Dačice (2017), Strategie rozvoje Regionu Renesance 2014-2020, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice 2018, Generel bezbariérovosti Dačice (2016), Metodika prevence ztráty bydlení a zadlužení města Štětí (2019), Koncepce mezinárodní spolupráce města Vítkov 2015-2018 , Akční plán města Vítkov 2019-2022, Strategický plán sociálního začleňování Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku 2017-2019, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Vítkov 2015-2020, Generel veřejného osvětlení město Bílovec (2018), Koncepce podpory rozvoje paliativní péče v OK (2019), Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje 2019-2022, Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019, Program rozvoje města Bílovec 2018-2027 , Generel dopravy ve městě Bílovci (2018), Strategický plán rozvoje města Černošice 2017-2022, Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství 2015-2020, Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství 2017-2025, Investiční strategie města Kolína 2016-2020, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji 2018-2020, Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018, Aktualizovaná Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců (2018), 3. Národní akční plán pro vzácná onemocnění 2018-2020
3rd Czech National Action Plan for Rare Diseases 2018-2020
, Strategický plán rozvoje města Příbor 2017-2025, Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (aktualizace 2018), Program rozvoje sportu Příbor (2018), Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017-2019, Strategie protidrogové politiky MČ Praha 18 2017-2020, Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR - Národní RIS3 strategie 2014-2020 [akt. 2018], Koncepce rozvoje sociálních služeb Praha 18 2014-2019, Koncepce podpory seniorů MČ Praha 18 2017-2022, Strategický rámec MAP Praha 10 do roku 2023 (2017), Koncepce prorodinné politiky MČ Praha 18 2017-2022, Strategický rámec MAP vzdělávání na území MČ Praha 18 Letňany a MČ Praha - Čakovice do roku 2023, Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 (2017), Povodňový plán ORP Litoměřice (2012), Protikorupční strategie MČ Praha 10 (2016), Místní akční plán vzdělávání ORP Litoměřice II 2016-2024, Strategie pro veřejné prostory Prahy 10 (2010), Koncepce sportovní politiky městské části Praha 10 (2017), Program protidrogové prevence MČ Praha 7 2018-2019 , Akční plán dopravně-urbanistických úprav na území MČ Praha 7 2016-2018, Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice 2019-2023, Plán prevence kriminality Litoměřice 2017-2019, Program prevence kriminality MČ Praha 7 2018-2019, Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice (2019), Místní akční plán vzdělávání pro správní obvod Praha 7 2016-2023 [akt. 2018], Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu Ostrava (2010), Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 4 2016-2018, Koncepce rozvoje Národního zdravotnického informačního systému - NZIS (2016) [akt. 2016]
National Health Information System -NHIS (2016)
, Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, aktualizace 2017-2042 (2018), Personální strategie Městského úřadu Litoměřice (2014), Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod do roku 2025, Strategie území správního obvodu ORP Český Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy 2015-2024, Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích 2018-2023, Strategický plán udržitelného rozvoje města Dobříš 2008-2028 [akt. 2012], Aktualizovaná územní energetická koncepce města Dobříš (2006) [akt. 2009], Komunitní plán sociálních služeb regionu Dobříšsko 2008-2013, Akční plán rozvoje sociálních a návazných služeb regionu Dobříšsko 2010-2011, Cyklogenerel Dobříš (2009), Plán odpadového hospodářství pro město Dobříš 2017-2026 [akt. 2018], Plán prevence kriminality města Dobříš 2017-2021, Filozoficko-architektonická koncepce města Týnec nad Sázavou (2018), Územně dopravní koncepce města Dobříš (2018), Územní plán Dobříš (2010), Manuál jednotného vizuálního stylu města Týnec nad Sázavou (2014), Marketingová strategie města Dobříš (2018), Manuál povrchů a mobiliáře města Týnec nad Sázavou (2017), Studie městského informačního a orientačního systému města Týnec nad Sázavou (2013), Plán prevence kriminality města Týnec nad Sázavou 2018-2028, Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325, o ženách, míru a bezpečnosti (2000)
UN Security Council Resolution 1325 (2000)
, Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 15 2018-2019, Plán odpadového hospodářství města Lomnice nad Popelkou 2017-2021, Koncepce prorodinné politiky obce Lípa 2017-2020, Plán rozvoje cestovního ruchu města Mšeno (2008), Plán odpadového hospodářství města Uherský Brod 2011-2016, Strategický plán rozvoje kultury města Šternberk 2013-2023, Koncepce rozvoje kultury a kulturního turismu v Táboře (2018), Plán odpadového hospodářství města Moravská Třebová 2017-2021, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Moravská Třebová 2019-2021, Koncepce rozvoje kultury města Orlová 2014-2020, Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec 2018-2022, Povodňový plán města Letovice [akt. 2018], Povodňový plán obce Křižany [akt. 2018], Povodňový plán města Počátky [akt. 2017], Povodňový plán města Kouřim [akt. 2016], Program regenerace městské památkové zóny Šternberk 2013-2023, Program regenerace městské památkové rezervace Moravská Třebová 2017-2027, Plán prevence kriminality města Kroměříž 2017-2021, Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc (2018), Koncepce vodního hospodářství města Olomouc (2014) [akt. 2016], Koncepce prevence kriminality města Olomouc 2016-2020, Plán udržitelné městské mobility Olomouc 2018-2030, Program rozvoje města Varnsdorf 2015-2020, Strategie rozvoje cestovního ruchu Olomouc 2014-2020, Strategický plán rozvoje města Jičín (2018), Strategie území správního obvodu ORP Olomouc 2015-2024, Územní energetická koncepce města Uherský Brod (2009), Koncepce prevence kriminality města Uherský Brod 2013-2014, 4. komunitní plán sociálních služeb Olomoucka 2016–2019, Koncepce rodinné politiky statutárního města Olomouc 2016-2018, II. Komunitní plán sociálních služeb ORP Velké Meziříčí 2018-2020, Plán odpadového hospodářství statutárního města Olomouc (2016), Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouc 2015-2020, Koncepce prevence kriminality města Vítkov 2018-2022, Koncepce rozvoje partnerství a příhraniční spolupráce obce Červená Voda 2018-2031, Plán rozvoje rodinné politiky města Kouřim 2014-2020, Plán rozvoje proseniorské politiky města Kouřim 2017-2018 , Koncepce bytové politiky města Kouřim 2014-2020, Plán odpadového hospodářství města Hlučín 2017-2022, Marketingový plán komunikace obce Bystřice 2017-2023, Koncepce bydlení Humpolec (2018), Koncepce rozvoje sportu v obci Červená Voda 2018-2031, Povodňový plán obce Červená Voda [akt. 2018], Koncepce rozvoje místních částí obce Červená Voda 2018-2031, Strategický plán sociálního začleňování města Brno 2016-2019, Strategie bydlení města Brno 2018-2030, Koncepce obecního školství města Brno 2014-2020, Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních města Brno (2012), Koncepce sportu města Brna 2018-2030, Evropská směrnice o odpadech (2008, změna 2018)
EU Directive on waste - "Waste Framework Directive" (2008)
, Koncepce podpory sportu v ČR 2016-2025 "SPORT 2025", Dopravní sektorové strategie ČR, 2. fáze (2013) [akt. 2017]
Transport Sector Strategies, 2nd Phase
, Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR (2017), Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030, Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování 2012-2020, Akční plán České republiky k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí 2017-2020, Jednotná koncepce správy a následného využívání rekultivovaných území ČR (2017), Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství (2018)
A European Strategy for Plastics in a Circular Economy (2018)
, Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy ČR 2017-2021, Vize rozvoje autonomní mobility ČR (2017), Aktualizace Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti [akt. 2017], Střednědobá vize posilování kapacit České rozvojové agentury (2015), Koncepce zahraniční politiky České republiky (2015)
Concept of the Czech Republic´s Foreign Policy (2015)
, Strategie pro uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích (2017), Akční plán mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí VaV 2017-2020, Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané MŠMT 2014-2020, Koncepce zavádění metody BIM v České republice (2017), Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství - "ZEMĚ 2017-2025" , Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR - "Český automobilový průmysl 2025" (2017), Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018-2030, Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve VaVaI v ČR 2018-2020, Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-2020, Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-2020, Strategický plán rozvoje města Nepomuk 2018-2025, Oborová koncepce Oživení náměstí města Nepomuk 2018, Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020, Oborová koncepce Volnočasové aktivity, kultura a sport města Nepomuk (2018), Oborová koncepce Cestovní ruch a kultura města Nepomuk (2018), Národní akční plán pro byznys a lidská práva 2017-2022
National action plan for business and human rights for the period 2017-2022
, Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím 2015-2020
State Policy with Respect to Non-Governmental Organizastions for the Years 2015-2020
, Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014-2020 [akt. 2011], Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 [akt. 2013], Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje „Chytřejší kraj“ 2017-2023 , Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020, UNECE Strategie pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj (2005)
UNECE Strategy for Education for Sustainable Development (2005)
, Závěry Rady EU o vzdělávání pro udržitelný rozvoj (2010)
EU Council conclusions on education for sustainable development (2010)
, Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje [akt. 2018], Směrnice EU o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (2008)
EU directive on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection (2008)
, Směrnice EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (2009)
Directive EU on the promotion of the use of energy from renewable sources (2009)
, Koncepce letecké dopravy ČR 2016-2020, Koncepce nákladní dopravy ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030, Metodika hodnocení udržitelných měst - pro města v kategoriích A, B (2019)  , Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019)  , Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020)  , Rámec politiky EU v oblasti klimatu a energetiky 2020-2030 (2014)
A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030 (2014)
, Evropský strategický plán pro energetické technologie - plán SET (2007)
The European Strategic Energy Technology Plan - SET-Plan (2007)
, Akční plán digitálního vzdělávání EU (2018)
EU Digital Education Action Plan (2018)
, Strategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou do roku 2028 (2018), Úloha vzdělávání a odborné přípravy při provádění strategie Evropa 2020 (2011)
The role of education and training in the implementation of the Europe 2020 strategy (2011)
, Nová agenda dovedností pro Evropu: Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti (2016)
A New Skills Agenda for Europe: Working together to strengthen human capital, employability and competitiveness (2016)
, UNESCO Globální akční program pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji (2018)
UNESCO Global Action Programme on Education for Sustainable Development (2018)
, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (2017), Průmysl 4.0 (2017), Plán zeleně obce Bolatice 2012, Plán rozvoje rodinné politiky obce Bolatice 2014-2016, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Bolatice 2014-2017, Koncepce bezpečnosti obce Bolatice 2011, Územní plán Počátky (2012), Územní plán Krásno (2015), Územní plán Znojmo (2014) [akt. 2017], Územní plán Vsetín (2018), Územní plán Lomnice nad Popelkou (2017), Územní plán Uherský Brod (2017), Územní plán Poděbrady (2016) [akt. 2018], Územní plán Mladá Boleslav (2016), Územní plán Vřesina (2014), Územní plán Pelhřimov (2011) [akt. 2016], Územní plán Nové Město na Moravě (2018), Územní plán Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (2014), Územní plán Zákolany (2010), Územní plán Kácov [akt. 2016], Územní plán Jesenice (2006), Územní plán Tábor (2018), Územní plán Lípa (2016), Územní plán Zlaté Hory (2016), Územní plán Havlíčkův Brod (2014), Územní plán Krhová (2018), Územní plán Pištín (2011), Územní plán Humpolec (2016), Územní plán Orlová (2018), Územní plán Prachatice (2017), Územní plán Nový Jičín (2009) [akt. 2016], Územní plán Hlučín (2017), Územní plán Letovice (2017), Územní plán Křídla (2016), Územní plán Vítkov (2014), Územní plán Bystřice (2016), Územní plán Červená Voda (2014), Územní plán Moravská Třebová (2018), Územní plán Jilemnice (2017), Územní plán Klatovy (2016) [akt. 2018], Územní plán Boskovice (2015), Územní plán Chelčice (2011), Územní plán Mariánské Lázně (2002), Územní plán Mšeno (2014), Územní plán Krnov (2018), Územní plán Šternberk (2013), Územní plán Liberec (2020), Územní plán Březina (2014), Územní plán Zašová (2017), Územní plán Český Brod (2017), Územní plán Kroměříž (2004) [akt. 2015], Akční plán statutárního města Mladá Boleslav 2018-2019, Akční plán města Poděbrady 2015-2018, Územní plán města Bory (2009), Územní plán města Benešov nad Ploučnicí (2016), Územní plán města Benešov (2018), Akční plán obce Vřesina 2018-2019, Program rozvoje územního obvodu města Vítkov (2003), Program rozvoje obce Vřesina 2015-2020, Strategický plán rozvoje města Pelhřimov 2014-2020, Akční plán rozvoje města Znojmo 2019-2022, Aktualizace strategického plánu rozvoje města Kouřim 2014-2020, Program rozvoje obce Lípa 2014-2020 [akt. 2015], Aktualizace strategického plánu rozvoje města Nový Jičín 2014-2020, Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová (2018), Plán rozvoje obce Červená Voda 2018-2031 - Analýza, Strategický plán rozvoje města Lomnice nad Popelkou 2014-2020 [akt. 2016], Strategický plán rozvoje města Mladá Boleslav (2011) [akt. 2018], Strategický plán rozvoje obce Jesenice (2012), Strategický plán obce Bystřice 2017-2023, Strategický plán rozvoje města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 2015-2025, Strategický plán rozvoje města Benešov nad Ploučnicí 2015-2025, Komunitní plán zdraví a kvality života Rožnov pod Radhoštěm 2018-2019, Energetická politika EU: jednání s partnery za našimi hranicemi (2011)
The EU Energy Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders (2011)
, Energie 2020: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii (2010)
Energy 2020: A strategy for competitive, sustainable and secure energy (2010)
, Evropská strategie energetické bezpečnosti (2014)
European Energy Security Strategy (2014)
, Strategický plán rozvoje města Klášterec nad Ohří 2016-2023, Strategie rozvoje města Bruntál 2018–2023, Strategický plán rozvoje města Kutná Hora (2004) [akt. 2015], Komunitní Plán zdraví a kvality života Třeboň (2018-2019) , Strategický plán rozvoje města Trutnov 2015-2025, Strategie rozvoje města Šumperk 2014-2020, Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí 2015-2020, Strategický plán města Třinec 2014-2020, Strategický plán rozvoje města Žatec 2015-2020, Rozvojový plán města Svitavy [akt. 2014], Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov 2011-2025 [akt. 2015], Strategický plán rozvoje města Slaný (2013), Komunitní plán zdraví a kvality života Benešov nad Ploučnicí (2018-2019) , Strategický plán rozvoje města Rakovník do roku 2022 [akt. 2017], Strategický plán rozvoje města Písek 2015-2025, Strategický plán rozvoje města Pardubice 2014-2025 [akt. 2017], Strategický plán rozvoje města Olomouc 2017-2023, Strategie města Neratovice 2012-2020, Program rozvoje města Starý Plzenec 2017-2023, Strategický plán rozvoje města Náchod (2013), Strategie rozvoje města Nymburk 2011-2020, Strategický plán rozvoje města Mariánské Lázně 2016-2031, Strategický plán města Louny (2018), Strategický plán města Kadaň (2004) [akt. 2013], Strategický plán města Mělník (2004) [akt. 2012], Územní plán Strančice (2012), Územní plán Turnov (2014), Územní plán Štětí (2011), Územní plán Strážek (2009) [akt. 2014], Územní plán Sázava (2014) [akt. 2018], Strategický plán rozvoje města Telč 2014-2020, Územní plán Telnice (2002) [akt. 2013], Územní plán Třeboň (2012) [akt. 2018], Stručný Plán rozvoje obce Věžnice 2014-2018, Územní plán Úštěk (2010), Plán odpadového hospodářství Třeboň 2016-2021, Územní plán Věžnice (2017), Územní plán Velké Meziříčí (2019), Územní plán Šlapanice (1997) [akt. 2007], Územní plán Valašské Meziříčí (2012) [akt. 2018], Územní plán Koleč (2011) [akt. 2016], Územní plán Ústí nad Labem (2011), Územní plán Telč (2011), Program rozvoje města Sázava 2016-2025, Územní plán Velký Beranov (2017), Územní plán Třebíč (1998) [akt. 2017], Územní plán Kouřim (2012) [akt. 2015], Územní plán Prostějov (2014), Územní plán Rudíkov (2016), Program rozvoje obce Rudíkov 2018-2025, Plán odpadového hospodářství města Rosice 2017-2025, Územní plán Přeštice (2016), Územní plán Rokytnice nad Jizerou (2018), Strategický rozvojový plán města Přeštice 2018-2024, Strategický plán rozvoje MČ Praha-Slivenec [akt. 2018], Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou do roku 2030 (2013), Územní plán Rosice (2020) [akt. 2020], Komunitní plán sociálních služeb Rokytnice nad Jizerou 2015-2020, Strategie území správního obvodu ORP Kladno 2015-2024, Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015-2020 [akt. 2018], Koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2023 (2018), Strategický plán rozvoje města Jirkov (2006), Národní program Životní prostředí, Program rozvoje města Litvínov 2014-2020, Komunitní plán zdraví a kvality života Šlapanice (2018-2019) , Program rozvoje města Hranice 2012-2020, Strategický plán rozvoje města Chodov 2025 (2005), Strategie udržitelného rozvoje města Havířov 2012-2020, Rámcová strategie rozvoje statutárního města Chomutov 2014-2024, Strategický plán rozvoje města Český Těšín 2017-2021 [akt. 2017], Komunitní plán zdraví a kvality života Český Brod (2018-2019) , Strategie podpory Čechů v institucích EU: Nová Koncepce pro období 2018-2020 a Revidovaný akční plán, Strategie CLLD MAS Přiďte pobejt 2014-2020, Plán udržitelné městské mobility města Brna (2017), Strategie rozvoje ICT resortu MPSV 2018-2022, Aktualizovaný Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v ČR na léta 2018-2023
Updated National Implementation Plan for implementation of Stockholm Convention on persistent organic pollutants in the Czech Republic for the period 2018-2023
, Komunitní plán zdraví a kvality života Zbyslavice 2017-2018, Koncepce prevence kriminality a protidrogové politiky města Opavy 2017-2021, Metodika spolupráce lokálních aktérů sociálního bydlení města Štětí (2018), Územní plán Valašské Klobouky (2014), Územní plán Týnec nad Sázavou (2011), Regulační plán - centrum občanské vybavenosti Týnec nad Sázavou (2000), Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 [akt. 2018], Koncepce řešení problematiky bezdomovectví v MČ Praha 12 (2015), Plán odpadového hospodářství města Týnec nad Sázavou (2016), Plán zimní údržby ve správním území města Týnce nad Sázavou 2017-2018, Koncepce rozvoje základních a mateřských škol v městské části Praha 12 (2009), Koncepce řešení dopravy v klidu na území MČ Praha 12 (2017), Koncepce nakládání s bytovým fondem MČ Praha 12 (2013), Koncepce rozvoje krajiny městské části Praha 12 a péče o ni (2005), Koncepce cyklistické dopravy MČ Praha 20 (2016), Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území MČ Praha 12 2015-2020, Územní plán Břeclav (2017), Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 20 (2017) [akt. 2018], Územní plán Benešov (2015), Územní plán Kopřivnice [akt. 2014], Komunitní plán péče města Benešov nad Ploučnicí 2017-2019 [akt. 2019], Strategický plán rozvoje města Hradec Králové do roku 2030 (2013), Územní plán Litoměřice (2009) [akt. 2015], Plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice (2017), Územní plán obce Zbyslavice (2017), Akční plán Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch Jihlava 2017-2018, Strategie rozvoje cyklistické dopravy města Kopřivnice 2015–2020, Koncepce využití nových médií Litoměřice (2017), 5. komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2018-2020, Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 (2018), Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice (2016), Územní plán obce Křižany (2013), Koncepce proseniorské politiky Litoměřice 2017-2020, Územní plán obce Křižánky (2010), Marketingová strategie města Kopřivnice (2007-2022), Program obnovy obce Zbyslavice (2016), Koncepce politiky ČR v EU: Aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě (2015)
The Czech Strategy in the EU: An Active and Intelligible Czech Republic in a United Europe (2015)
, Strategie zemského digitálního televizního vysílání ČR (2016), Strategický plán rozvoje města Česká Třebová 2014-2020, Národní plán rozvoje sítí nové generace (2016)
National Plan for the Development of Next Generation Network, Czech Republic (2016)
, Strategický plán rozvoje města Bílina 2016-2023, Strategický plán rozvoje města Bohumína 2014-2020, Strategický plán rozvoje města Jablonec nad Nisou 2014-2020 [akt. 2014], Národní akční plán čisté mobility 2016-2018, Regionální inovační strategie Plzeňského kraje 2018-2019, Plán rozvoje sportu v Plzeňském kraji (2018), Program rozvoje města Beroun 2018-2030, Strategický plán rozvoje města Česká Lípa 2017-2023, Strategický plán města Plzně (2018), Koncepce NSZM ČR 2018-2019, Akční plán Strategického plánu rozvoje MČ Praha 20 2018-2020, Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 [akt. 2016], Komunitní plán zdraví a kvality života Kopřivnice (2018-2019) , Strategický plán města Kralupy nad Vltavou 2018-2033, Akční plán Strategického plánu města Kralupy nad Vltavou 2018-2019, Komunitní plán zdraví a kvality života Karlovice (2018-2019), Strategie území SO ORP Cheb 2015-2024, Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb 2014+, Integrovaný strategický rozvojový plán města Otrokovice 2014-2023, Strategický plán rozvoje města Chebu (2009) [akt. 2012], Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje (2011)
Roadmap to a Resource Efficient Europe (2011)
, Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství (2015)
Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy (2015)
, Společná zemědělská politika EU [akt. 2013]
EU Common Agricultural Policy (2013)
, Rámec EU pro dosažení udržitelného používání pesticidů (2009)
EU framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides (2009)
, Zdravotní plán města Jilemnice 2018-2021, Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec 2015-2020, Strategický plán rozvoje města Blansko 2013-2023 [akt. 2016], Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem ČR (2014) [akt. 2017]
The Concept of radioactive waste and spent nuclear fuel management (2017)
, Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2017-2021, Krajský akční plán vzdělávání v hl. m. Praze (2016), Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hl. m. Praze (2014), Koncepce požární prevence ČR 2018-2021, Strategie CLLD MAS Via Rustica 2014-2020, Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje 2017-2021, Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2017-2021, 1. Realizační program Strategického plánu hl. města Prahy pro rok 2018 , Protidrogová politika hl. m. Prahy 2014-2020, Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky (2017), Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 8 (2018-2019) , Komunitní plán zdraví a kvality života Bolatice (2018-2019) , Koncepce rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje (2018), Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje (2017), Strategický plán rozvoje města Humpolec do roku 2020 (2014), Komunitní plán zdraví a kvality života Vítkov (2018-2019) , Komunitní plán zdraví a kvality života Boskovice (2018-2019) , Koncepce statické dopravy v centru města Hodonín (2016), Plán odpadového hospodářství města Kopřivnice (2017), Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení ČR (2017), Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy 2017-2023, Strategický plán rozvoje města Hodonín 2017-2022, Akční plán Strategického plánu rozvoje města Hodonín 2017-2019, Plán udržitelné městské mobility města Přerov (2017), Strategie CLLD MAS Mezi Hrady 2014-2020, Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova 2014-2020 [akt. 2017], Strategie CLLD MAS Most Vysočiny 2014-2020, Strategie CLLD MAS Rokytná 2014-2020, Strategie CLLD MAS Jihozápad 2014-2020, Strategický plán hl. m. Prahy [akt. 2016]
Prague Strategic Plan, 2016 Update
, Strategie CLLD MAS Mezilesí 2014-2020, Strategie CLLD MAS Pomalší 2014-2020, Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016-2022, Plán prevence kriminality města Dvůr Králové nad Labem 2017-2022, Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dvůr Králové nad Labem (2017), Globální indikátorový rámec pro Cíle udržitelného rozvoje Agendy 2030 - SDGs (2017)
Global indicator framework for the SDGs and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development (2017)
, Akční plán k RIS3 strategii Středočeského kraje 2017-2018, Krajská příloha k národní RIS 3 Středočeský kraj (2014), Koncepce prevence kriminality Středočeského kraje 2018-2021, Komunitní plán zdraví a kvality života MČ Praha 4 (2018-2019) , Komunitní plán zdraví a kvality života Dobříš (2018-2019) , Plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje 2016-2020, Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ve Středočeském kraji 2015-2018, Koncepce podpory památkové péče ve Středočeském kraji 2014-2016, Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje 2015-2020, Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji 2014-2018, APA: Indikátory pro plánování zdravých komunit (2017)
APA - Metrics for Planning Healthy Communities (2017)
, Informace o snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2016 (2017)
Report on Reducing the Administrative Burden on Entrepreneurs for 2016 (2017)
, Strategie rozvoje Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a koncepce výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji 2014-2020, Chytrý VALMEZ (2017), Adaptační strategie na změnu klimatu Nový Bor (2016), Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Hlučín (2017), Adaptační strategie na změnu klimatu Hrádek nad Nisou (2016), Implementační plán Strategie resortu Ministerstva zemědělství 2017-2020, Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice (2017), Akční plán udržitelné energetiky města Chrudim (2017), Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu (2017), Strategický plán města Valašské Klobouky 2030 (2017), Akční plán Koncepce školství města Chrudimi (2018), Koncepce školství města Chrudimi 2018-2028, UNESCO Střednědobá strategie 2014-2021
UNESCO’s Medium-Term Strategy 2014-2021
, Strategie EU pro region Baltského moře (2009)
European Union Strategy for the Baltic Sea Region (2009)
, Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU (2016)
Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy (2016)
, Mládež v pohybu (2010)
Youth on the Move (2010)
, Bílá kniha o budoucnosti Evropy – Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025 (2017)
White paper on the future of Europe – Reflections and scenarios for the EU27 by 2025 (2017)
, UNESCO Strategie vzdělávání 2014-2020
UNESCO Education Strategy 2014-2020
, Strategie EU pro Podunají (2010)
European Union Strategy for the Danube Region (2010)
, Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (2013)
EU Strategy on Adaptation to Climate Change (2013)
, Koncepce podpory památkové péče na území Pardubického kraje 2017-2020, Aktualizace Exportní strategie ČR 2012-2020
Updating the Export Strategy of the Czech Republic 2012-2020
, Strategie CLLD MAS Frýdlantsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Karlštejnsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Zlatá cesta 2014-2020, Strategie CLLD MAS Mezi Úpou a Metují 2014-2020, Strategie CLLD MAS Strakonicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hustopečsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Střední Polabí 2014-2020, Strategie CLLD MAS Zálabí 2014-2020, Strategie CLLD MAS Ekoregion Úhlava 2014-2020, Strategie CLLD MAS Krkonoše 2014-2020, Strategie CLLD MAS Mikulovsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Slavkovské bojiště 2014-2020, Strategie CLLD MAS Mladoboleslavský venkov 2014-2020, Strategie CLLD MAS Království-Jestřebí hory 2014-2020, Strategie CLLD MAS Šumperský venkov 2014-2020, Strategie CLLD MAS Blatensko 2014-2020, Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017-2020, Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji 2017-2023, Koncepce prevence kriminality v Pardubickém kraji 2017-2021, Územně analytické podklady Karlovarského kraje, 4. úplná aktualizace 2017, Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020, Akční plán rozvoje sociálních služeb ČR 2017-2018, Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 7 (2017-2018) , Koncepce rodinné politiky ČR (2017), ČSN ISO 26000 - Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti
ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility
, ÚAP Praha a městské části: Statistické údaje (2016), ÚAP Praha: Katalog městských částí (2016), Informační Systém Statistiky a Reportingu (ISSaR), Program OSN pro lidská sídla (HABITAT)
UN-Habitat - United Nations Human Settlements Programme
, OECD Index lepšího života
OECD Better Life Index
, Systém ekologického řízení a auditu (EMAS)
Eco Management and Audit Scheme
, Pakt starostů a primátorů pro klima a energetiku (CoM)
Covenant of Mayors for Climate & Energy
, Společenská odpovědnost firem (CSR)
Corporate Social Responsibility (CSR)
, Strategický plán rozvoje města Dačice 2016-2025 (s výhledem do roku 2030), Strategie CLLD MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Sedlčansko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Staroměstsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Českomoravské pomezí 2014-2020, Strategie CLLD MAS Buchlov 2014-2020, Strategie CLLD MAS Rozvoj Kladenska a Prahy západ 2014-2020, Strategie CLLD MAS Vyškovsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Svatojiřský les 2014-2020, Strategie CLLD MAS Dolní Poolšaví 2014-2020, Strategie CLLD MAS LEADER Loucko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Vladař 2014-2020, Strategie CLLD MAS Podještědí 2014-2020, Pařížská dohoda [k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu] (2015)
The Paris Agreement (2015)
, 7. Akční program EU pro životní prostředí do roku 2020 – EAP (2014)
The 7th Environment Action Programme – EAP (2014)
, Rámcová úmluva OSN o změně klimatu - UNFCCC (1992)
UN Framework Convention on Climate Change – UNFCCC (1992)
, Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (1997)
Kyoto Protocol to the UN Framework Convention on Climate Change (1997)
, ISO/NP 37122 - Udržitelný rozvoj komunit - Indikátory pro chytrá města
ISO/NP 37122 - Sustainable development in communities: Indicators for Smart Cities [v přípravě]
, ISO/IEC 30182 - Model konceptu chytrého města - Pokyny pro vytvoření modelu interoperability dat
ISO/IEC 30182 Smart city concept model — Guidance for establishing a model for data interoperability
, ISO/TS 37151 Infrastruktury chytrých měst - Zásady a požadavky na výkonnostní metriky
ISO/TS 37151 Smart community infrastructures – Principles and requirements for performance metrics
, ISO 37150 Infrastruktury chytrých měst - Přehled existujících aktivit relevantních pro metriky
ISO/TR 37150 Smart community infrastructures – Review of existing activities relevant to metrics
, ISO/TR 37152 Infrastruktry chytrých komunit - Společný rámec pro vývoj a provoz
ISO/TR 37152 Smart community infrastructures – Common framework for development and operation [v přípravě]
, Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR 2017-2021, Strategie digitální gramotnosti ČR 2015-2020, Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod 2017-2019, Komunitní plán zdraví a kvality života Křižánky (2017-2018) , Komunitní plán zdraví a kvality života Ústí nad Labem (2017-2018) , Dotazník: Hodnocení bytové nouze žadatele o byt, Strategie CLLD MAS Česká Kanada 2014-2020, Strategie CLLD MAS Rakovnicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hrušovansko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hlubocko-Lišovsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Dolní Morava 2014-2020, Strategie CLLD MAS Krajina srdce 2014-2020, Strategie CLLD MAS Slezská brána 2014-2020, Strategie CLLD MAS Cínovecko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hranicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Naděje 2014-2020, Strategie CLLD MAS Region Pošembeří 2014-2020, Strategie CLLD MAS Nad Prahou 2014-2020, Strategie CLLD MAS Vodňanská ryba 2014-2020, Strategie CLLD MAS Kraj živých vod 2014-2020, Strategie CLLD MAS Mikroregionu Telčsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Svatého Jana z Nepomuku 2014-2020, Strategie CLLD MAS Podřipsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Posázaví 2014-2020, Strategie CLLD MAS Vyhlídky 2014-2020, Strategie CLLD MAS Český Západ 2014-2020, Strategie CLLD MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Šternbersko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Rozvoj Tanvaldska 2014-2020, Strategie CLLD MAS Blanský les - Netolicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Stolové hory 2014-2020, Strategie CLLD MAS Střední Povltaví 2014-2020, Strategie CLLD MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka 2014-2020, Strategie CLLD MAS Královédvorsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Střední Haná 2014-2020, Strategie CLLD MAS Otevřené zahrady Jičínska 2014-2020, Desatero problémů Prahy 8 - sociologická studie mezi obyvateli Prahy 8 (2017), Anketa z Veřejného fóra Prahy 8 (2017), Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel MČ Prahy 8 (2017), Anketa z Fóra mladých Prahy 8 (2017), ISO/TR 14062 Management životního prostředí - Integrované aspekty životního prostředí do vývoje a designu výrobků
ISO/TR 14062:2002 Environmental management -- Integrating environmental aspects into product design and development
, ISO 14004: 2016 Systém managementu životního prostředí - Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci
ISO 14004: 2016 Environmental management systems -- General guidelines on implementation
, ČSN EN ISO 14051: Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Obecný rámec
ISO 14051:2011 Environmental management -- Material flow cost accounting -- General framework
, ČSN ISO 14015: Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO)
ISO 14015:2001 Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations (EASO)
, ISO 37100 Udržitelná města a komunity - Slovník
ISO 37100:2016 - Sustainable cities and communities - Vocabulary
, ČSN EN ISO 14045: Environmentální management - Posuzování eko-efektivity produktového systému - Zásady, požadavky a pokyny
ISO 14045:2012 Environmental management – Eco-efficiency assessment of product systems – Principles, requirements and guidelines
, ISO 37101:2016 - Udržitelný rozvoj komunit - Systém řízení pro udržitelný rozvoj - Požadavky s návodem k použití
ISO 37101:2016 - Sustainable development in communities - Management system for sustainable development - Requirements with guidance for use
, ČSN EN ISO 14024: Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy
ISO 14024:1999 Environmental labels and declarations -- Type I environmental labelling -- Principles and procedures
, ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití
ISO 14001: 2015 Environmental management systems - Requirements with guidance for use
, ČSN ISO/TR 14049: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy
ISO/TR 14049:2012 Environmental management -- Life cycle assessment -- Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis
, ČSN EN ISO 14006: Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začlenění ekodesignu
ISO 14006:2011 Environmental management systems -- Guidelines for incorporating ecodesign
, ČSN EN ISO 14064-1: Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace
ISO 14064-1:2006 Greenhouse gases -- Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
, ČSN EN ISO 14005: Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti
ISO 14005:2010 Environmental management systems -- Guidelines for the phased implementation of an environmental management system, including the use of environmental performance evaluation
, ČSN EN ISO 14046: Environmentální management – Vodní stopa – Zásady, požadavky a směrnice
ISO 14046:2014 Environmental management -- Water footprint -- Principles, requirements and guidelines
, ČSN EN ISO 14040: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova
ISO 14040:2006 Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and framework
, ČSN EN ISO 19011: Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu
ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing
, ISO 37120: Udržitelný rozvoj komunit - ukazatele pro městské služby a kvalitu života
ISO 37120 Sustainable development of communities — Indicators for city services and quality of life
, ISO/CD 14033: Environmentální management - Kvantitativní environmentální informace - Průvodce a příklady
ISO/CD 14033:2012 Environmental management -- Quantitative environmental information -- Guidelines and examples
, ISO/DIS 37106: Udržitelná města a komunity - Průvodce vytvářením strategií pro chytrá města a komunity [v přípravě]
ISO/DIS 37106 - Sustainable cities and communities - Guide to establishing strategies for smart cities and communities
, ČSN EN ISO 14031: Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti - Směrnice
ISO 14031:2013 Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines
, ČSN EN ISO 14044: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice
ISO 14044:2006 Environmental management -- Life cycle assessment -- Requirements and guidelines
, Zásady urbánní politiky - Aktualizace 2017, Strategie CLLD MAS Rýmařovsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Bohumínsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Šipka 2014-2020, Strategie CLLD MAS Svatováclavsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Vizovicko a Slušovicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Bojkovska 2014-2020, Strategie CLLD MAS Region Haná 2015-2020, Strategie CLLD MAS Lužnice 2014-2020, Strategie CLLD MAS Severní Chřiby a Pomoraví 2014-2020, Strategie CLLD MAS Rožnovsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Ploština 2014-2020, Strategie CLLD MAS Luhačovské Zálesí 2014-2020, Strategický plán obce Karlovice 2014-2020, Zdravotní politika Libereckého kraje - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel (2016), Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 8 2017-2026, Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (2017), Audit národní bezpečnosti (2016)
National Security Audit (2016)
, Strategie CLLD MAS Třeboňsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Světovina 2014-2020, Strategie CLLD MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 2014-2020, Strategie CLLD MAS Sdružení Západní Krušnohoří 2014-2020, Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje 2015-2020, Strategie CLLD MAS Litomyšlsko 2014-2020, Koncepce přípravy na stárnutí populace ve Valašském Meziříčí na období následujících deseti let (2017), Strategie CLLD MAS Rozvoj Krnovska 2014-2020, Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR [akt. 2017], Strategie CLLD Vltavotýnska 2014-2020, Strategie CLLD MAS Blaník 2014-2020, Strategie CLLD MAS Boleslavsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Horňácko a Ostrožsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Chrudimsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Brána do Českého ráje 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hornolidečska 2014-2020, Strategie CLLD MAS Bystřička 2014-2020, Strategie CLLD MAS Jižní Haná 2014-2020, Koncepce rozvoje knihoven v ČR 2016-2020, Analýza nabídky a poptávky na trhu práce - seznam opatření (2016), Rozvojová strategie obce Bory 2015-2025, Koncepce ochrany měkkých cílů 2017-2020, Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (2008), Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory (2011), Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko 2015-2017, Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje (2004) [akt. 2016], Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2008-2018 [akt. 2016], Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji 2013–2018, Komunitní plán zdraví a kvality života Turnov (2017-2018) , Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí 2015-2017, s výhledem do roku 2020, Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025, Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Strategic Framework Czech Republic 2030 (2017)
, Operační program Zaměstnanost 2014-2020 [akt. 2015]
Operational Programme Employment 2014-2020
, Metodika hodnocení udržitelných měst (2017.1)  , Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018)  , Strategie CLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy 2014-2020, Strategie CLLD MAS Nad Orlicí 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hanácký venkov 2014-2020, Strategie CLLD MAS Podhostýnska 2014-2020, Strategie CLLD MAS Lednicko-valtický areál 2014-2020, Strategie CLLD MAS Brána Vysočiny 2014-2020, Strategie CLLD MAS Jemnicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS České středohoří 2014-2020, Strategie CLLD MAS Východní Slovácko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Podhorácko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hříběcí hory 2014-2020, Komunitní plán zdraví a kvality života Rosice (2017-2018), Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016-2025 , Akční plán k Národní strategii elektronického zdravotnictví ČR 2016-2026, Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR 2018-2020, Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 (2015)
Employment Policy Strategy 2020 (2015)
, Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016-2026
The National eHealth Strategy of the Czech Republic 2016-2026
, Strategie CLLD MAS Český ráj a Střední Pojizeří 2014-2020, Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030, Cíle udržitelného rozvoje - SDGs (2015)
The 2030 Agenda for Sustainable Development, SDGs (2015)
, Metodika zlepšování se systémem zavádění inovací (2015), Strategie rozvoje úřadu Břeclav (2015), Informační strategie města Břeclav (2015), Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2015-2020, Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 21 (2017-2018) , Strategie CLLD MAS Mohelnicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Svitava 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hlučínsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Radbuza 2014-2020, Strategie CLLD MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko 2014-2020, Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje 2017-2020, Strategie CLLD MAS Rozkvět 2014-2020, Strategie CLLD MAS Bobrava 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hanácké Království 2014-2020, Strategie CLLD MAS Moravská brána 2014-2020, Strategie CLLD MAS SERVISO 2014-2020, Strategie CLLD MAS Český sever 2014-2020, Strategie CLLD MAS Aktivios 2014-2020, Strategie CLLD MAS Uničovsko 2014-2020, Politika ochrany klimatu v ČR (2017)
Climate Protection Policy of the Czech Republic
, Strategie CLLD MAS Strážnicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Sdružení Růže 2014-2020, Strategie CLLD MAS Achát 2014-2020, Strategie CLLD MAS Oslavka 2014-2020, Strategie CLLD MAS Orlicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Říčansko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Znojemské vinařství 2014-2020, Strategie CLLD MAS Šumavsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Střední Vsetínsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Lanškrounsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Brdy-Vltava 2014-2020, Strategie CLLD MAS Lašsko 2014-2020, Komunitní plán zdraví a kvality života Jihlava (2017-2018) , Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017)
National Action Plan on Adaptation to Climate Change (2017)
, Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 – "ZLÍN 2020" (2013), Plán odpadového hospodářství města Prachatice 2016-2020, Strategický plán rozvoje města Prachatice 2015-2022, Generel veřejného osvětlení Jihlava (2016), Komunikační strategie města Uherský Brod (2014), Plán zdraví a kvality života mládeže Jihlavy 2016-2017 [akt. 2017], Generel dopravy města Uherský Brod (2015), Územní plán města Jihlavy (2001), Koncepce podpory sportovních a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy (2017), Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024, Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy (2005), Komunitní plán zdraví a kvality života Červená Voda 2019-2020, Koncepce parkovacího systému na území širšího centra města Jihlavy (2012), Aalborgské závazky Statutárního města Jihlavy (2015) , Program prorodinné politiky města Třebíče 2016-2018, Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Jihlavy (2016), Koncepce cestovního ruchu města Boskovice 2015-2018, Koncepce podpory kultury města Velké Meziříčí 2014-2020, Studie rozvoje cyklotras v Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, Studie rozvoje cyklostezek v katastru města Velké Meziříčí (2008), Strategický plán rozvoje města Boskovice 2016-2026, Koncepce rodinné politiky města Boskovice 2016-2020, Program regenerace městské památkové zóny Velké Meziříčí (2015), Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí 2013-2020, Plán odpadového hospodářství města Velké Meziříčí 2017-2026, Strategický plán rozvoje městské části Praha 7 2016-2022, Strategický plán rozvoje města Moravské Budějovice do roku 2020, Strategie CLLD MAS Sdružení Splav 2014-2022, Strategie CLLD LAG Podralsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Brána Brněnska 2014-2020, Strategie CLLD MAS Zubří země 2014-2020, Strategie CLLD MAS Partnerství Moštěnka 2014-2020, Strategie CLLD MAS Podlipansko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Podchlumí 2014-2020, Strategie CLLD MAS Krušné hory 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hrubý Jeseník 2014-2020, Strategie CLLD MAS Partnerství venkova 2014-2020, Sada klíčových indikátorů udržitelného rozvoje ORP, Strategie CLLD MAS Poličsko 2014-2020, Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR (2016), ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014), Státní program na podporu úspor energie 2017-2021, Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje (2004), Program Efekt 2017 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, Koncepce rozvoje muzejnictví Pardubického kraje 2016-2020, Územní energetická koncepce Olomouckého kraje, Strategie CLLD MAS Třešťsko 2014-2020, Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 - 1. aktualizace [akt. 2016], Aktualizovaná strategie přistoupení ČR k eurozóně (2007), Rezortní strategie pro rozvoj eJustice 2016-2020, Strategie CLLD MAS Holicko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Český les 2014-2020, Strategie CLLD MAS Královská stezka 2014-2020, Strategie CLLD MAS Broumovsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Pošumaví 2014-2020 , Strategie CLLD MAS Železnohorský region 2014-2020, Strategie CLLD MAS Bohdanečsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Valašsko - Horní Vsacko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hlinecko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Boskovicko Plus 2014-2020, Strategie CLLD MAS Havlíčkův kraj 2014-2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje (2016), Strategie CLLD MAS Podhůří Železných hor 2015-2023, Strategie CLLD MAS Opavsko 2014-2020, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 2015-2020 [akt. 2016], Strategie CLLD MAS 21 2014-2020, Strategie CLLD MAS Labské Skály 2014-2016, Strategie CLLD MAS Pobeskydí 2014-2020, Strategie CLLD MAS Brdy 2014-2020, Strategie CLLD MAS Regionu Kunětické hory 2014-2020, Strategie CLLD MAS Horní Pomoraví 2014-2020, Strategie CLLD MAS Společná Cidlina 2014-2022, Strategie CLLD MAS Regionu Poodří 2014-2020, Strategie CLLD MAS Podbrdsko 2014-2020, Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje (2004), Strategie CLLD MAS Podbrněnsko 2014-2020, Koncepce psychiatrické péče Plzeňského kraje 2016-2023, Strategie CLLD Přemyslovské střední Čechy 2014-2020, Strategie CLLD MAS Sokolovsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Brána Písecka 2014-2020, Strategie CLLD MAS Prostějov venkov 2014-2020, Strategie CLLD MAS Hradecký venkov 2014-2020, Strategie CLLD MAS Jablunkovsko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Pohoda venkova 2014-2020, Strategie CLLD MAS Lípa pro venkov 2014-2020, Strategie CLLD MAS Dolnobřežansko 2014-2020, Strategie CLLD MAS Moravská cesta 2014-2020, Strategie CLLD MAS Moravský kras 2014-2020, Koncepce vězeňství do roku 2025, Komunitní plán zdraví a kvality života Mariánské Lázně (2016-2017) , Strategie integrovaných územních investic ITI Plzeňské metropolitní oblasti (2015)ITI, Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017-2020, Strategický plán rozvoje města Rosice 2016-2025, Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2016-2020, Integrovaná strategie Ústecko – Chomutovské aglomerace (2015)ITI, Strategie ITI Olomoucké aglomerace (2015)ITI, Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary (2015)IPRÚ, Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (2015)ITI, Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou (2015)IPRÚ, Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav (2015)IPRÚ, Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 2010-2020 [akt. 2015], Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice (2015)IPRÚ, Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti (2015)ITI, Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (2015)IPRÚ, Integrovaný plán rozvoje území Zlín 2014-2020IPRÚ, Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace (2015)ITI, Strategie ITI ostravské aglomerace (2015)ITI, Plán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 2016-2028, Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou 2016-2028, Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství 2016-2025, Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014), Operační program Doprava 2014-2020
Operational Programme Transport 2014-2020
, Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje 2017-2021, Komunitní plán zdraví a kvality života Praha Slivenec (2016-2017), Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Olomouckého kraje (2016), Operační program Praha – pól růstu ČR (2014), Koncepce MV pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky (2015), Komunitní plán zdraví a kvality života Adamov (2016-2017) , Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji 2016-2023, Koncepce integrace cizinců - "Ve vzájemném respektu" a Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016-2020, Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje (2011) [akt. 2016], Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje 2016-2025, Strategie ochrany před povodněmi pro Karlovarský kraj (2003) [akt. 2010], Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje (2005) [akt. 2015], Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace Karlovarského kraje (2015), Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje 2016-2025, Akční plán prevence kriminality 2016-2020, Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025, Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016-2025, Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje 2011-2020, Strategie romské integrace v Jihomoravském kraji 2014-2018, Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy (2010), Koncepce účinnější péče o památkový fond v hl. m. Praze (2000), Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze (2010), Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020 [akt. 2014], Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v hl. m. Praze (2008), Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR 2016-2020, Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v hl. m. Praze 2013-2020, Plán implementace Státní kulturní politiky 2015-2020, Národní plán povodí Labe (2015), Národní plán povodí Dunaje (2015), Národní plán povodí Odry (2015), Koncepce podpory umění v ČR 2015-2020
Strategy of Support for the Arts Czech Rep. 2015-2020
, Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025, Jaká témata má Praha 8 co nejrychleji řešit? - výsledky z hlasování nad 10P po Veřejném fóru, Strategie řízení a rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy do roku 2020, Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022 (2014), Národní akční plán ČR pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005), Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje 2015-2018, Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 2014-2020, Krajská koncepce environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy 2016-2025, Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013-2033 [akt. 2014], Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016-2022, Krajský plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2016-2025, Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace Praha - CZ01 (2006) [akt. 2016], Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihovýchod - CZ06Z (2005) [akt. 2016], Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Moravskoslezsko - CZ08Z (2009) [akt. 2016], SPUR MČ Praha 8 2017-2026 vyhodnocení sociologického průzkumu mezi občany, Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severozápad - CZ04 (2004) [akt. 2016], SPUR MČ Praha 8 2017-2026 vyhodnocení sociologického průzkumu mezi podnikateli a lékaři, Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy - CZ02 (2005) [akt. 2016], Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek Místek - CZ08A (2009) [akt. 2016], Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod – CZ05 (2004) [akt. 2016], Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihozápad – CZ03 (2005) [akt. 2016], Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace Brno - CZ06A (2006) [akt. 2016], Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Morava - CZ07 (2004) [akt. 2016], Koncepce návazné péče Plzeňského kraje (2016), Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015-2030, Desatero problémů Prahy 8 - sociologická studie mezi obyvateli Prahy 8 (2016), Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství 2016-2020
Czech Action Plan for Development of Organic farming 2016–2020
, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2016-2020, Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji (2012), Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020, Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji 2015-2020, Plán pokrytí území Ústeckého kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby (2015), Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014-2020
Food Safety and Nutrition Strategy for 2014–2020
, Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví (2013), Strategie resortu ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030, Pandemický plán České republiky (2011)
Pandemic Plan of the Czech Republic (2011)
, Pandemický plán rezortu zdravotnictví (2012), Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji (2016), Strategie reformy psychiatrické péče ČR (2014), Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje 2016-2020, Strategie romské integrace v ČR do roku 2020, Národní strategie pro vzácná onemocnění 2010-2020, Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Action Plan for the Deployment of Intelligent Transport Systems (ITS) in the Czech Republic until 2020 (with the Prospect of 2050)
, Koncepce podpory mládeže ČR 2014-2020
National Youth Strategy for years 2014-2020
, Program rozvoje města Úštěk a jeho místních částí 2015-2025, Aktualizace Strategického plánu města Krnova 2016-2023, Komunitní plán zdraví a kvality života Uherské Hradiště (2016-2017) , Krajská koncepce zemědělství Libereckého kraje (2003), Program rozvoje obce Krhová 2018-2023, Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016-2026, Strategický plán rozvoje města Vsetína 2016-2023, Strategie ICT Ministerstva kultury ČR 2015-2020, Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol ČR 2016-2020, Rámec rozvoje vysokého školství ČR do roku 2020 (2015), Plán odpadového hospodářství města Chrudim (2015), Program rozvoje města Uherský Brod 2015-2021, Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015), Plány pro zvládání povodňových rizik ČR (2015)
Flood risk management plans Czech Republic (2015)
, Strategický plán rozvoje města Znojma 2016-2022, Integrovaná strategie podpory kultury v ČR do roku 2020, Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015)
Strategy on Adaptation to Climate Change in the Czech Republic
, Koncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury ČR ve vztahu k zahraničí 2013-2018, Strategie digitalizace kulturního obsahu ČR 2013-2020, Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013-2026, Program rozvoje obce Hrádek 2014-2020, Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami (2015)
Action Plan to support increasing self-sufficiency of the Czech Republic in raw material resources by substituting secondary raw materials for primary resources
, Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje 2012-2018 [akt. 2015], Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek ČR 2016-2020, Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření (2010), Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016, Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016-2025, Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (2003) [akt. 2014], Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy ČR, s.p. (2012) [akt. 2015], Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje - právní stav (2014), Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR 2015–2020 , Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020, Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (2015)
Operational Programme Research, Development and Education
, Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (2004), Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity 2016-2022, Plány managementu úhoře v ČR (2009), Aktualizovaný Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (2015), Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR 2014-2020
Government Strategy for Equality of Women and Men in the Czech Republic for 2014 – 2020
, Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR (2015)
National Action Plan for the Development of the Nuclear Energy Sector in the Czech Republic
, Mezirezortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ČR do roku 2015, Strategie migrační politiky ČR (2015), Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy ČR (2015), Státní kulturní politika ČR 2015–2020 (s výhledem do roku 2025) [akt. 2017], Komunitní plán zdraví a kvality života Moravskoslezského kraje (2015-2017), Státní energetická koncepce České republiky (2015)
State Energy Policy of the Czech Republic (2015)
, Akční plán rozvoje spolupráce města Litoměřice s podnikateli 2015-2020, Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji 2015-2017, Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje 2014-2020, Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje (2005) [akt. 2010], Integrovaný regionální operační program 2014-2020
Integrated regional operational programme 2014-2020
, Víceletý národní strategický plán ČR pro akvakulturu (2014), Operační program Rybářství 2014-2020, Operační program Technická pomoc 2014-2020
Operation programme Technical assistance 2014-2020
, Územní energetická koncepce Plzeňského kraje (2004), Regionální inovační strategie Kraje Vysočina 2013-2020, Akční plán územní energetické koncepce Olomouckého kraje (2006), Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje 2014-2020, Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury (2010), Národní program ochrany kritické infrastruktury (2010), Program předcházení vzniku odpadů ČR (2014)
Czech Republic's Waste Prevention Programme
, Společná strategie územního rozvoje států V4+2 (2014)
Common Spatial Development Strategy Of The V4+2 Countries (2014)
, Operační program Životní prostředí 2014-2020
Operational Programme Environment 2014 - 2020
, Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2014-2020 , Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (2011), Regionální inovační strategie Libereckého kraje (2009), Politika územního rozvoje ČR, aktualizace č.1 (2015), Program rozvoje města Hulín 2014-2020, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020
Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness 2014–2020
, Komunitní plán zdraví a kvality života Rokytnice nad Jizerou (2017-2018), Strategický plán rozvoje města Kuřim (2015), Národní rozvojový program mobility pro všechny [akt. 2014], Krajská příloha k národní RIS 3 za Královéhradecký kraj (2014)
Hradec Králové Region - Research and innovation strategy for smart specialisation (RIS3)
, Priority spotřebitelské politiky 2015-2020, Nová zelená úsporám [akt. 2016], Strategický rozvojový plán obce Telnice 2015-2030, Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje do roku 2020, Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024
The Waste Management Plan 2015-2024
, Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (2014), Strategický plán města Kroměříže 2013-2023, Zdravotní plán města Litoměřice 2015-2020, Národní schengenský plán 2014
-
, Strategie sociálního začleňování 2014-2020
-
, Koncepce BESIP v Libereckém kraji (2003) [akt. 2015], Politika architektury a stavební kultury ČR (2015)
Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic (2015)
, Koncepce rodinné politiky města Litoměřice 2014-2019, Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Litoměřice (2014), Energetický plán města Litoměřice 2014-2030, Energetická politika města Chrudim (2014), Regulační plán Městské památkové zóny Chrudim (2014), Studie rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi (2013), Koncepční materiál rozvoje kultury Statutárního města Opavy (2014), Strategický plán rozvoje města Nový Bydžov 2014-2024, Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy 2015-2020, Generel dopravy městské části Praha 14 2015-2025, Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14, 2014-2024, Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 2015-2025, Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 (2013), Generel cyklistické dopravy města Jihlavy (2011), Územní energetická koncepce města Jihlavy [akt. 2011], Aktualizace Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014-2020, Strategie udržitelného rozvoje SO ORP Kladno (2014), Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+, Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (2014), Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje [akt. 2014], Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020, Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020, Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území (2011), Regionální surovinová politika Libereckého kraje 2003-2020 [akt. 2011]
Liberec Region Resource Policy 2003-2020
, Koncepce finanční podpory sportů Statutárního města Opava (2013), Koncepce rozvoje kultury ve Statutárním městě Opava (2012), Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opava 2009-2020, Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2011-2020, Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 2011-2016, Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2011-2015, Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015, Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2015, Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do r. 2020, Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (2013), Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb - Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011-2016, Koncepce prevence kriminality v Královéhradeckém kraji 2012-2016, Koncepce podpory státní památkové péče 2013-2020 pro Plzeňský kraj, Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje 2011–2015, Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje 2014-2016, Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012-2016, Územní energetická koncepce Prostějov (2013), Informační strategie Plzeňského kraje 2012-2018, Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 2013-2020, Koncepce rozvoje muzeí v Plzeňském kraji 2012–2017, Evropská úmluva o krajině (2000)
European Landscape Convention (2000)
, Strategický plán rozvoje území městyse Lázně Toušeň 2014-2024, Strategický plán rozvoje MČ Praha 20 2013-2020, Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020, Regionální inovační strategie Jihočeského kraje 2007-2015, Územní plán města Chrudim (2013), Generel cyklostezek a turistických tras regionu Litoměřice a okolí v podmínkách Českého středohoří (2009), Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch (2009), Strategický plán udržitelného rozvoje mikroregionu Drahanská vrchovina 2013-2020, Koncepce mobilizace ozbrojených sil ČR (2013), Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil ČR (2013), Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020, Bezpečnostní strategie ČR (2011), Zásady státní lesnické politiky (2012), Akční plán pro biomasu v ČR 2012-2020, Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (2012), Obranná strategie ČR (2012), Státní politika v elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0, Strategie ČR pro boj proti terorismu od roku 2013, Strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012-2016
The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016
, Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013-2017, Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020, Energetický plán města Kopřivnice 2010-2022, Strategický plán rozvoje města Litoměřice (2012), Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě - ET 2020 (2009)
Strategic framework for European cooperation in education and training 2020
, Strategický plán obce Křižánky (2012), Zdraví 2020: Evropská politika pro zdraví a kvalitu života (2012)
Health 2020: The European policy for health and well-being (2012)
, Strategie EU pro elektronické zadávání veřejných zakázek (2012)
Strategy for e-procurement (2012)
, Lipská charta o udržitelných evropských městech (2007)
Leipzig Charter on Sustainable European Cities (2007)
, Územní agenda Evropské unie 2020 (2011)
Territorial Agenda of the European Union 2020 (2011)
, Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského kontinentu (2002)
Guiding Principles for Sustainable Spatial Development of the European Continent (2002)
, Strategický plán města Turnova 2013-2020, Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 2012-2022, Strategický plán Mikroregionu Kroměřížsko 2011-2021, Strategický plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku 2012-2025, Národní koncepce podpory rodin s dětmi (2008), Inovace pro udržitelný růst: Biohospodářství pro Evropu 2012-2020
Innovating for sustainable growth: A bioeconomy for Europe 2012-2020
, Plán jednotného evropského dopravního prostoru – Bílá kniha (2011), Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR (2000), Strategie EU pro boj proti terorismu (2005), Národní lesnický program do roku 2013 (2008), Národní strategie ochrany práv dětí (2012) , Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020 (2012), Tematická strategie EU pro městské životní prostředí (2006)
EU Thematic Strategy on the Urban Environment (2006)
, Koncepce školství ve městě Hodoníně 2011-2020, Energetický plán Jilemnice 2010-2025, Strategie rozvoje hospodářství Jihomoravského kraje 2006-2013, Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006-2016, Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020, Národní inovační strategie ČR 2012-2020, Strategie celoživotního učení ČR 2007-2015, Státní program ochrany přírody a krajiny ČR [akt. 2009], Místní program pro zlepšení kvality ovzduší Prostějov (2006), Akční plán města Valašské Meziříčí 2015-2018 [akt. 2015], Aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010), Strategie pro Chotěboř 2008-2022, Koncepce rozvoje města Náměšť nad Oslavou (2008), Strategický plán rozvoje města Strakonice 2010-2025, Komunitní plán zdraví a kvality života Kuřim (2010-2011), Energetický plán městské části Praha-Libuš 2010-2020, Strategický plán rozvoje města Desná 2007-2020 [akt. 2011], Strategický plán rozvoje města Valašské Meziříčí 2014-2020 , Strategický plán rozvoje města Ostrova 2005-2020 [akt. 2012], Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020, Strategický plán města Český Brod do roku 2022 (2007) [akt. 2011], Strategický plán rozvoje Nového Města na Moravě (2008), Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová 2007-2020 / Akční plán, Plán odpadového hospodářství města Poděbrady (2005), Strategický plán rozvoje městské části Praha-Libuš (2009), Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 [akt. 2011], Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Hlučína 2008-2018 [akt. 2012], Územní energetická koncepce města Litoměřice (2008), EMAS - Systém environmentálního řízení a auditu města Chrudimi (2009), Integrovaný plán rozvoje města Tábora / Prostor Pražského a Náchodského sídliště a Pražského předměstí (2008), Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty / EVVO v Táboře (2007), Strategický plán rozvoje města Poděbrady 2008-2025, Strategický plán města Jilemnice 2008-2025 , Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR 2008-2015, Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové 2008-2030, Strategický plán rozvoje obce Bolatice (2007) [akt. 2015], Strategický plán rozvoje města Šternberka (2007), Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2007-2022 [akt. 2014], Strategický plán rozvoje města Říčany (2005), Evropa 2020 / Europe 2020 (2010), Obnovená Strategie EU pro udržitelný rozvoj (2006)
Renewed EU Sustainable Development Strategy (2006)
, Strategický plán rozvoje města Prostějova 2010-2020, Strategie rozvoje města Klatovy 2017-2025, Strategický plán ekonomického rozvoje města Slaného (2000)

Podíl výroby z OZE – dle jednotlivých druhů

Koncepce bydlení a rozvoje bytového fondu statutárního města Ústí nad Labem 2021-2031, Národní program reforem České republiky 2021
National Reform Programme of the Czech Republic 2021
, Generel Dopravy Benešov (2021), Plán rodinné politiky města Benešov 2022-2026, Územní plán Mořice (2018), Komunitní plán zdraví a kvality života Králíky (2021-2022), Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 20 (2021-2022) , Komunitní plán zdraví a kvality života Praha-Dolní Měcholupy (2021-2022), Komunitní plán zdraví a kvality života Statutárního města Liberec (2021-2022), Komunitní plán zdraví a kvality života Štětí (2021-2022) , Komunitní plán zdraví a kvality života Havlíčkův Brod (2021-2022) , Implementační část strategie Chytrý venkov pro Strategii rozvoje Středočeského kraje 2020-2030 (2020), Strategie Smart City města Pardubic (2017), Smart City - Smart City plán MČ Praha 13 (2019), Tábor - chytré město s tváří (2018), Strategie Smart City Plzeň (2020), Třinec i ty, tři kroky napřed (2016), Chytré a přátelské Vodňany (2019), Koncepce Smart City „Chytrý Žďár" (2019), Modrožlutá kniha smart Písek (2015), SMART Hradec Králové (2018), Chytré Hranice bez hranic (2019), Blatná – moderní a chytré město (2019), Aktualizace Územní energetické koncepce Ústeckého kraje (2019) [akt. 2019], Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje 2017-2021, Plán rozvoje sportu města Vrchlabí (2018), Koncepce sociálního bydlení města Vrchlabí 2019-2022, Územní plán města Vrchlabí (2021), Komunitní plán rozvoje sociální práce, sociálních služeb a návazných služeb ORP Vrchlabí 2021-2025, Program rozvoje města Vrchlabí 2020-2025, Plán odpadového hospodářství města Vrchlabí 2016-2025, Komunitní plán zdraví a kvality života Klatovy (2021-2022) , Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (2011), Komunitní plán zdraví a kvality života Benešov (2021-2022), Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 12 (2021-2022) , Plán rozvoje sportu a sportovišť Králíky 2021-2024, Komunitní plán zdraví a kvality života Jilemnice (2021-2022) , Komunitní plán zdraví a kvality života Praha-Dolní Počernice (2021-2022) , Komunitní plán zdraví a kvality života Praha-Libuš a Písnice (2021-2022) , Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 18 (2021-2022) , Ústecký krajský plán vyrovnání příležitostí 2021-2025, Koncepce účinnější podpory památkové péče v Libereckém kraji (2003), Koncepce rozvoje kulturních příspěvkových organizací Libereckého kraje 2021-2027, Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu 2015-2020, Rozvoj psychiatrické péče v Libereckém kraji 2016-2022, Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje (2016), Udržitelné biohospodářství pro Evropu: posílení vazby mezi hospodářstvím, společností a životním prostředím (2018)
A sustainable Bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment (2018)
, Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví (2018)
A new EU Forest Strategy: for forests and the forest sector (2018)
, Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 - Navrácení přírody do našeho života (2020)
EU Biodiversity Strategy for 2030 - Bringing nature back into our lives (2020)
, Čistá planeta pro všechny – Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky (2018)
A Clean Planet for all - A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy (2018)
, Nový akční plán EU pro oběhové hospodářství - Čistší a konkurenceschopnější Evropa (2020)
A new Circular Economy Action Plan - For a cleaner and more competitive Europe (2020)
, Koncepce rodinné a seniorské politiky města Znojma 2020-2023, Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2015, Plán na podporu oživení Evropy "NextGenerationEU" (2020)
The EU’s 2021-2027 long-term budget & NextGenerationEU (2020)
, Aktualizace koncepce cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji 2021-2029, Komunitní plán zdraví a kvality života Mšeno (2021-2022) , Komunitní plán zdraví a kvality života Týnec nad Sázavou (2021-2022), Komunitní plán zdraví a kvality života Břeclav (2021-2022) , Strategický plán rozvoje města Břeclavi (2022) – PRACOVNÍ, Regionální inovační strategie Ústeckého kraje (2020), Kvalita života ve Štětí - souhrnná zpráva (2021), Střednědobý výhled rozpočtu města Benešova s analýzou financí a ratingem 2022-2026, Analýza zdravotního stavu obyvatel města Valašské Klobouky (2021), Analýza zdravotního stavu obyvatel MČ Praha 12 (2021), Územní plán Brno - upravený návrh (2021), Plán prevence kriminality města Benešov 2021-2025, Rozpočtový výhled města Benešov 2017-2021, Plán protidrogové prevence města Benešov 2021-2023, Komunitní plán sociálních a návazných služeb na území ORP Benešov 2021-2024, Plán dopravní obslužnosti města Benešov 2021-2026, Analytická zpráva o cizincích na území Břeclavska 2020, Místní komunikační plán města Břeclav 2020-2022, Koncepce sociálního bydlení ve městě Břeclavi 2020, Program rozvoje venkova 2014-2020 - 9. aktualizované znění [akt. 2021], Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR 2021-2025
The National Cyber Security Strategy of the Czech Republic
, Akční plán Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR 2021-2025
Action Plan for the National Cyber Security Strategy of the Czech Republic for the Period from 2021 to 2025
, Český včelařský program 2020-2022 [akt. 2021], Strategie rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021-2027 s výhledem do roku 2050, Aktualizace demografické studie MČ Praha-Libuš (2020), Koncepce domácí péče - Akční plán 2021-2024 [akt. 2021], Strategický plán rozvoje města Břeclavi (2020) - Analýza, Strategický plán rozvoje města Břeclavi (2020), Akční plán rozvoje města Chrudimi (2022), Analýza zdravotního stavu obyvatel obce Bory (2021), Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti 2021-2026 , Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje (2021), Koncepce Smart Cities - odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony, Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2022, Akční plán boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021-2022, Bezpečné cesty do škol MČ Praha-Dolní Měcholupy (2020), Koncepce rodinné politiky MČ Praha-Dolní Měcholupy (2021), Analýza nabídky pro hru a aktivity dětí ve veřejném prostoru MČ Praha-Dolní Měcholupy (2020), Plán podpory rozvoje sportu MČ Praha-Dolní Měcholupy (2021), Koncepce ošetřovatelství (2021), Koncepce vzdělávání k udržitelnému rozvoji Olomouckého kraje 2021-2024, Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030, Strategie Olomouckého kraje o vodě (2021), Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2022, Strategický plán rozvoje města Zábřeh 2021-2027, Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+, Komunitní plán zdraví a kvality života Krnov (2021-2022) , Komunitní plán zdraví a kvality života Kraje Vysočina (2021-2023) , Komunitní plán kvality života Vsetín (2021-2022) , Strategie BESIP 2021-2030, Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do roku 2030, Koncepce městské a aktivní mobility 2021-2030, Koncepce bydlení České republiky 2021+, Pasport mobiliáře MČ Praha-Kunratice (2020), Generel komunikací MČ Praha-Kolovraty (2020), Demografická studie MČ Praha-Kunratice (2019), Generel zeleně MČ Praha-Kolovraty (2020), Strategie rozvoje školství a vzdělávání MČ Praha-Kolovraty (2021), Generel komunikací MČ Praha-Kunratice (2020), Pasport mobiliáře MČ Praha-Kolovraty (2020), Pasport zeleně MČ Praha-Kunratice (2020), Strategický plán rozvoje MČ Praha-Kunratice (2021), Plán nakládání s odpady MČ Praha-Kunratice (2020), Inventarizace stromů a zeleně MČ Praha-Kunratice (2020), Strategie Českých center 2020-2023
The Czech Centres’ Strategy 2020-2023
, Priority a formy činnosti Českých center 2021-2022, Dopravní politika České republiky 2021-2027 s výhledem do roku 2050, Demografická studie MČ Praha-Kolovraty (2019), Segmentová koncepce pro oblast energetiky města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast životního prostředí města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast dopravy města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast cestovního ruchu města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Strategie vzdělávání města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2030 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast veřejného osvětlení města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast kultury města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast místní ekonomiky města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, Segmentová koncepce pro oblast sportu města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025 - Analýza, SWOT analýza – rekapitulace Štětí (2014) , Audit udržitelného rozvoje města Štětí – 10 témat (2020), Doplňující průzkumy a rozbory k novému ÚP města Štětí (2015), Experimentální studie k novému ÚP města Štětí (2015), Atlas Štětí - výstupy analytické fáze přípravy nového ÚP města (2014), Územní plán Štětí [PRACOVNÍ], Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit ve městě Bílina 2018-2022, Strategie Smart City města Bílina (2020), Koncepce rozvoje veřejného osvětlení ve městě Bílina (2020), Komunitní plán sociálních služeb ORP Bílina 2020-2022, Strategie ICT ve městě Bílina (2020), Plán rozvoje sportu ve městě Štětí 2020-2025, Segmentová koncepce pro oblast kultury města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Segmentová koncepce pro oblast energetiky města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Segmentová koncepce pro oblast místní ekonomiky města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Segmentová koncepce pro oblast sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Segmentová koncepce pro oblast sportu města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Segmentová koncepce pro oblast životního prostředí města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Segmentová koncepce pro oblast dopravy města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Strategie vzdělávání města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2030, Segmentová koncepce pro oblast veřejného osvětlení města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Segmentová koncepce pro oblast cestovního ruchu města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2020-2024, Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2019-2021 [akt. 2020], Územní plán obce Kyšice (2020), Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2020-2024, Konvergenční program České republiky (2021)
Convergence Programme of the Czech Republic
, Osvětlovací příručka - Doporučení pro šetrné moderní osvětlování, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2021-2023, Chytřejší kraj pro Liberecký kraj (2019), Územně energetická koncepce Libereckého kraje (2010) [akt. 2015], Národní program ČR pro účely podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost 2014-2020, Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2021 [akt. 2019], Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2020-2024, Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje 2020-2023, Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027, Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (rev. 6/2020) [akt. 2020], Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji 2021+, Aktualizace Krajské přílohy k Národní RIS3 za Liberecký kraj 2021-2027, Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2019-2022, Národní program – Azylový, migrační a integrační fond (2014) [akt. 2020], Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2021-2022, Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (2020) [akt. 2020], Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze (2021), Akční plán snižování hluku aglomerace Praha (2019), Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám do roku 2021, Metodika hodnocení územních dopadů intervencí / projektů (dle TIA) (2021), Krajská příloha k národní RIS 3 za Pardubický kraj [akt. 2020], Strategie prevence kriminality v ČR 2016-2021, Strategický rámec MAP Opavsko do roku 2023, Strategický rámec MAP Vítkovsko do roku 2023, Roční akční plán MAP II v ORP Chrudim 2020-2021, Strategie preventivních aktivit a snižování škod spojených se závislostním chováním v Pardubickém kraji 2020-2028, Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021-2027, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pardubického kraje 2020-2024, Koncepce environmentální bezpečnosti 2021-2030 s výhledem do roku 2050, Akční plán Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 na rok 2021, Implementační plán č. 2.4 Optimalizace systému úhrad ve zdravotnictví, Implementační plán č. 2.3 Digitalizace zdravotnictví, Implementační plán č. 2.2 Personální stabilizace resortu zdravotnictví, Implementační plán č. 2.1 Implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví, Implementační plán č. 1.2 Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti, Implementační plán č. 1.1 Reforma primární péče, Národní akční plán prevence sebevražd 2020-2030, Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2024, Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu (2020)
The National Energy and Climate Plan of the Czech Republic (2020)
, Akční plán pro rok 2021 ke Koncepci vězeňství do roku 2025 , Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Rad